Salon seudulle rahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja lukutaitoa vahvistaviin toimiin

0
Salon seudun koulutuskuntayhtymä vastaa Salon seudun ammattiopiston toiminnasta. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 85 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä sai 50 000 euroa opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen. Yhteensä opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen myönnettiin 2,8 miljoonaa euroa 41 koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksella tuetaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan ja tuetaan erityisesti niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan.

Tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja muu tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta. Rahoituksella kehitetään myös tukitoimia oppivelvollisuuden suorittamiseen sekä tuetaan uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen käyttöönottoa.

Lisäksi opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt 4,9 miljoonan euron avustuksen lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen 7.-9. luokille.

Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 73:lle perusopetuksen järjestäjälle. Avustus koskee vuosia 2021-2022. Salon kaupunki sai avustusta 49 300 euroa. Lisäksi Salon lähikunnista Paimion kaupunki sai 47 600 euroa ja Kosken kunta 46 300 euroa.

Valtion erityisavustuksella tuetaan riittävän lukutaidon saavuttamista vieraskielisille ja lukutaidossa heikosti suoriutuville perusopetuksen 7–9-luokkalaisille, jotta he pystyisivät toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Avustuksella viedään eteenpäin Koulutuspoliittisen selonteon tavoitetta varmistaa oppilaille riittävät lukutaitoon liittyvät perustaidot. Avustus auttaa osaltaan koronaepidemian vaikutusten tasoittamista.

Erityisavustusta voidaan käyttää lisäresurssina toimivien opettajien ja avustajien palkkakustannuksiin lukutaidon opetuksessa. Avustuksella voidaan luokissa muodostaa lukutaitoa edistäviä ryhmäjakoja ja eriyttää opetusta. Avustusta voi käyttää myös lukutaitoa edistävien materiaalien hankintaan, kuten kirjojen ja lukemista edistävien digisovellusten hankkimiseen.