Salon valtuustoon ei yhtään alle 30-vuotiasta – keski-ikä nousi kahdella vuodella

4
Mika Sarhola, 31, toivoo, että valtuustoon saataisiin lisää nuorempaa väkeä. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon kaupunginvaltuustoon ei valittu tänä vuonna yhtäkään alle 30-vuotiasta. Ehdolla heitä oli 29, mikä oli 8,5 prosenttia ehdokkaista. Valtuustoon valittujen keski-ikä on Salossa 52 vuotta, kun vuonna 2017 se oli 50 vuotta. Juuri valitut valtuutetut ovat keskimäärin Suomessa 50-vuotiaita.
Salossa valtuuston nuorimmat jäsenet tulevat olemaan 31-vuotiaat Mika Sarhola perussuomalaisista ja Karoliina Vierjoki-Väätäinen keskustasta. Heistä tulee valtuuston ainoat alle 35-vuotiaat jäsenet.
Sarholalla on edessään ensimmäinen valtuustokausi. Hän on innoissaan tulevasta, vaikkei sanojensa mukaan tiedä vielä tarkalleen, mitä kaikkea odottaa.
– Uskoin mahdollisuuksiini, vaikka kampanjabudjettini olikin nolla euroa. Valtuustopaikka tuli kuitenkin iloisena yllätyksenä.
Hän toivoo, että valtuustoon saataisiin jatkossa lisää nuorempia edustajia.
– Moni haluaa äänestää jo ennalta tuttua ehdokasta, joka on ollut politiikassa aiemminkin mukana. Ehkä se selittää osittain vanhempien ehdokkaiden suosiota, hän pohtii.

Karoliina Vierjoki-Väätäinen oli neljä vuotta sitten kuntavaaleissa ensi kertaa ehdolla, ja tuli silloinkin valituksi valtuustoon.
– On kiitollinen mieli siitä, että saan jatkaa aloitettua työtä. Intoa Salon kehittämiseen piisaa edelleen.
Häntä harmittaa, ettei valtuustoon päässyt alle 30-vuotiaita.
– Kaiken ikäisiä tarvitaan yhteiseen päätöksentekoon. Valtuustosta löytyy hyvin kokemusta, mutta on tärkeää, että myös nuorten ja nuorten aikuisten näkökulma tulee kuulluksi. Aion pitää huolen siitä valtuuston nuorimpana naisena, hän kertoo.
Hänestä suurempi sääli on kuitenkin Salon ja koko Suomen alhainen äänestysprosentti.
– Uskon, että matala äänestysprosentti liittyy myös nuorten menestymiseen vaaleissa.

Karoliina Vierjoki-Väätäinen, 31, ajattelee, että kaupungin tulisi kuunnella nuoria naisia, koska heidän päätöksenteollaan on paljon merkitystä. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

SDP:n Simo Paassilta, 77, on puolestaan kolmatta kertaa peräkkäin iäkkäin Salon valtuustoon valittu ehdokas.
– Salon uuden valtuuston avaa iäkkäin valtuutettu, ja minä tulen saamaan sen kunnian jo kolmannen kerran.
Paassilta kokee tärkeäksi, että valtuustossa olisi kaiken ikäisiä.
– Jokainen valtuutettu katsoo maailmaa ympärillään elämäntilanteensa mukaan. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien muodostama valtuusto on rikkaus. Se on minusta puute, jos valtuustossa ei ole nuoria aikuisia.
Hänen mielestään järjestöissä olisi tärkeää pohtia tulevaisuudessa, miksi nuorten kannatus on matalampaa ja kuinka nuorten mukaanpääsyä voitaisiin tukea.

Someron valtuustoon valittujen keski-ikä on Ylen tilastojen mukaan 48 vuotta, eli uuden valtuuston jäsenet tulevat olemaan Suomen keskiarvoa nuorempia. Valtuutettujen keski-ikä Somerolla laskikin neljä vuotta viime vaaleista. Ehdokkaina oli kuitenkin vain kolme alle 30-vuotiasta, joista valtuustoon pääsi yksi: Reima Anolin, 29 (kd.).
Nuorimmat valtuustot tulevat löytymään Sauvosta ja Koskelta, joissa keski-ikä on 47 vuotta. Keski-iältään vanhin valtuusto sen sijaan tulee Kemiönsaareen, missä valittujen keski-ikä on 55 vuotta.
Kuntaliiton kuntavaalianalyysin mukaan väestön ikääntyminen heijastuu kuntien valtuustoihin. Alle 30-vuotiaiden osuus väheni valtakunnallisesti ja on nyt 5,6 prosenttia. Yli 64-vuotiaiden osuus taas kasvoi 2,2 prosenttia, ja heitä valittiin kaikkiaan 17,7 prosenttia.
– Valtuutettujen keski-ikä on noussut hieman vuoden 2017 kuntavaaleista. Ikäihmisten osuuden kasvu on puolestaan luonnollista seurausta äänioikeutettujen ikäihmisten määrän kasvusta. Nuoria kaivattaisiin valtuustoihin edelleen enemmän, sanoo erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Piipponen Kuntaliiton tiedotteessa.

Simo Paassilta, 77, kokee, että eri ikäpolvien edustama valtuusto on rikkaus. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Valtuustoon valitut
Ikäjakauma Salossa

  • 25–34-vuotiaat: 2 (3,9 %)
  • 35–49-vuotiaat: 22 (43,1 %)
  • 50–64-vuotiaat: 19 (37,3 %)
  • Yli 64-vuotiaat: 8 (15,7 %)

Ikäjakauma Somerolla

  • 25–34-vuotiaat: 7 (20 %)
  • 35–49-vuotiaat: 12 (34,3 %)
  • 50–64-vuotiaat: 12 (34,3 %)
  • Yli 64-vuotiaat: 4 (11,4 %)
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ikärakenne
11 kuukautta sitten

Vaalitulos kuvaa kaupungin ikärakennetta. Senioriväestön osuus on Salossa kasvanut merkittävästi sitten Nokia-vuosien. Samalla nuorten määrä on vähentynyt.

Moni salolainen varmasti äänestää oman ikäluokkansa edustajaa. Mikä on hyväkin, sillä esimerkiksi vanhusten palvelutaloja rakennetaan ja tarvitaan tänne yhä lisää, ja niitä koskeva päätöksenteko luonnollisesti kiinnostaa ikääntyviä valtuutettuja.

Veka
11 kuukautta sitten

Kuka ajaa alle kolmekymppisten asiaa tässä kaupungissa?

Ikärakenne
11 kuukautta sitten
Reply to  Veka

Kysyisin niin päin, montako alle kolmekymppistä kaupungissa nykyään on?

Näkökulmaa
11 kuukautta sitten

Salossakin moni kansalainen jätti äänestämättä. Ei unohdeta sen vaikutuksia. Näistäkin nukkuvista kansalaisista moni on ollut juurikin näihin alle kolmekymppisiin kuuluvia. Olisiko sähköinen äänestys tuonut lisää ääniä korona-aikakaudella? Varmasti. Ehkä myös äänestysajan pidentämisellä tai siirrolla olisi ollut vaikutuksensa.