Talousraportti Someron päättäjien purtavaksi kesäkuussa – raportista löytyy liuta vaihtoehtoja laskelmineen myös kouluverkosta

0
Talousraportissa tullaan esittelemään muun muassa erilaisia vaihtoehtoja kustannuslaskelmineen Someron tulevaksi kouluverkoksi. Somerolla on nyt neljä alakoulua eli Joensuu (ylhäällä vas.), Kirkonmäki, Oinasjärvi ja Pitkäjärvi.

Someron kaupungin taloudesta sekä tulevaisuuden palveluista ja näkymistä laaditaan parhaillaan laajaa raporttia, jossa käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että valmis raportti on määrä saada kaupunginhallitukselle kesäkuun lopulla.

Raportissa esitellään erilaisia vaihtoehtoisia malleja siitä, miten kaupungin palvelut voisi tulevaisuudessa järjestää. Vaihtoehdoista löytyy myös kustannuslaskelmat. Kaupunki käyttää raportin tekemisessä apuna kunnille palveluita tarjoavan Kuntamaiseman asiantuntijoita.

Raportissa tullaan esittelemään erilaisia malleja muun muassa koulu- ja päiväkotiverkosta. Suikkanen korostaa, että raportista ei pidä vetää liian suoria johtopäätöksiä.

– Raportti antaa vain perustietoa ja esittelee vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi. Raportissa ei oteta kantaa siihen, miten palvelut pitäisi järjestää. Päätökset ja arvovalintojen tekeminen kuuluvat päättäjille.

Suikkanen sanoo, että raportti julkaistaan välittömästi, kun se saadaan valmiiksi.

– Raportin tiedoissa on toistaiseksi vielä paljon korjattavaa.

Yksi osa tulevasta raportista keskittyy vanhustenhuoltoon ja siinä erityisesti laitoshoidon ja kotihoidon suhteeseen.

– Somerolla ympärivuorokautisen hoidon osuus on vanhustenhoidossa kohtuullisen korkea. Raportissa etsitään vastauksia siihen, miten kotihoitoon satsaamalla saataisiin painetta hoivapaikkoihin vähennettyä ja miten se vaikuttaisi kustannuksiin, Suikkanen kertoo.

Kuntaraportin rinnalla Somerolla valmistellaan oppimisympäristöselvitystä, jossa keskiössä ovat koulut ja päiväkodit. Selvityksen piti alun perin olla valmis jo viime keväänä, mutta koronan takia työ on viivästynyt.

Suikkanen odottaa, että oppimisympäristöselvitys on valmis elokuussa. Näin sitä voitaisiin käsitellä syksyllä uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä valtuustoseminaarissa.

Somerolla on parhaillaan neljä alakoulua. Joensuun ja Kirkonmäen koulut sijaitsevat keskustassa, lisäksi Pitkäjärvellä ja Oinasjärvellä on kyläkoulut. Oppilasmäärän lasku on synnyttänyt varsinkin vaalien alla kuuman keskustelun siitä, mikä on tulevaisuudessa sopiva koulujen määrä.

Yhtenä vaihtoehtona on nostettu kyläkoulujen yläluokkien siirto keskustaan. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun alaluokkien yhteisyyttä korostava malli on saanut tukea muun muassa keskustalta.