Uskoa omaan pärjäämiseen

0
Kun suomalaisilta kysyttiin ajatuksia tulevasta, luottamusta omaan pärjäämiseen löytyi enenmmän kuin uskoa esimerkiksi politiikan tulevaisuuteen. Kuva: TS arkisto/Ari-Matti Ruuska

Suomalaisten enemmistö suhtautuu toiveikkaasti henkilökohtaiseen tulevaisuuteen.

Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi hieman yli tuhat suomalaista huhtikuussa.

Tulosten mukaan 61 prosenttia suhtautuu luottavaisesti omaan tulevaisuuteensa. Koko maan pärjäämiseen suhtautuu luottavaisesti 55 prosenttia ja kotikunnan 53 prosenttia.

Optimististen ja pessimististen tulevaisuuskuvien jakolinjaa piirtävät koulutus, tulotaso ja asema työmarkkinoilla.

Korkeasti koulutetut ja hyväosaiset ovat pääsääntöisesti optimistisempia, kun taas heikommin koulutetut, työntekijät ja pienempituloiset ovat keskimäärää useammin pessimistisiä.

Sukupuolen merkitys ei näyttäydy tuloksissa suurena, mutta EU:n tulevaisuuteen miehet suhtautuvat pessimistisemmin kuin naiset.

Kysely selvittää myös tulevaisuuden uskoa suhteessa poliittiseen kantaan.

Vihreät suhtautuvat kaikkein luottavaisemmin tulevaan, kun katsotaan eri mittareiden ilmentävää kokonaiskuvaa. Myös kokoomuksen, SDP:n ja keskustan kannattajien yleiskuva tulevaisuudesta on positiivinen. Vasemmistoliiton kannattajien näkemys on heikosti positiivinen, ja perussuomalaiset ovat ainoana tukevasti miinuksella pessimismin puolella.

Eri puolueiden kannattajien erot näkyvät myös yksittäisten asioiden kohdalla. Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat luottavat esimerkiksi ihmisten mahdollisuuteen tehdä mielekästä työtä, SDP:n kannattajat ovat keskimääräistä toiveikkaampia ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin, keskustan kannattajien toiveikkuus on pinnalla kotikunnan tulevaisuuden suhteen, ja vasemmistoliiton kannattajat löytävät uskoa Suomen tulevaisuuteen.

Perussuomalaisten osalta näkemykset ovat valtaosin pessimistisempiä, mutta heistäkin miltei puolet luottaa omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteensa.

Kysely kartoittaa myös sitä, miten poliittisen luottamuksen tulevaisuudesta ajatellaan. Kuinka luottamus politiikkaan kehittyy?

Erittäin tai melko optimistisesti asiasta ajattelee 21 prosenttia vastaajajoukosta. Erittäin tai melko pessimistisesti ajattelevia on 45 prosenttia. 34 prosenttia ei valitse kumpaakaan kantaa.

Enemmistö ei kallistu optimismin puolelle missään koulutus- tai tuloryhmässä. Näin ei ole myöskään minkään puolueen kannattajakunnassa, mutta perussuomalaisten tulevaisuuskuva on korostuneen pessimistinen.

Tulokset antavat kuntavaalien alla paljon ajattelemisen aihetta: vaikka valtaosa vastaajista uskoo omaan pärjäämiseensä, luottamus politiikan tulevaisuuteen horjuu.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments