Väkivalta uhkaa auttamista

1
Tyks Akuutin ensihoidon kenttäjohtaja Ilkka Sutinen on nähnyt ongelman kasvavan alalla pitkään. Hän on pukenut useasti töissä päälleen luotiliivit, jotka kuuluvat ambulanssien varustukseen.

Hoitotyössä koetun väkivallan määrä ja sen uhka ovat yhä yleisempiä.

Ongelma ilmenee sanallisina hyökkäyksinä, tönimisenä, lyömisenä, potkimisena, kuristamisena, puremisena ja jopa tuliaseilla, puukoilla ja neuloilla uhkaamisena.

Ensihoidon työntekijöille viime vuonna tehdyn laajan kyselyn perusteella tapaukset ovat sekä lisääntyneet että raaistuneet (SSS 18.11.2020).

Yhtä karuja tuloksia saatiin tänä keväänä ammattijärjestöTehyn teettämästä kyselystä, jonka mukaan seitsemänkymmenestä sosiaali- ja terveysalan työntekijästäon kokenuttyössään väkivaltaa tai sen uhkaa(SSS 7.6.).Ongelmia esiintyy alalla lähes jokaisessa työyksikössä.

Aiemmin väkivalta on jopa mielletty osaksi etenkin ensihoidon työtä, mutta viime aikoina ilmoituksia koetusta väkivallasta on alettu tehdä paremmin. Tapauksista täytyy raportoida, ja rikosilmoitus pitää tehdäaina, kun fyysistä koskemattomuutta loukataan. Muuten väkivallan käyttö kasvaa entisestään.

Alan järjestöt ovat jo vuosia vaatineet yhteiskunnalta toimia arkipäiväistyneen väkivallan poistamiseksi. Ensihoitopalveluissa työskentelevien terveydenhuollon ja pelastusalan ammattilaisten työturvallisuuden parantamiseksion esitetty myös rikoslain rangaistusasteikon tiukentamiseksi. Ensihoitajien rinnastaminen virkamiehiin hillitsisi väkivallan käyttöä ja lisäisi pelastajien työn kunnioitusta.

Väkivalta ja sen uhka vaarantavat myös potilasturvallisuuden, koska vaaratilanteessa hoitohenkilökunnalla on oikeus pidättäytyä työstään. Tehy vaatii nyt valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan työturvallisuushankkeen käynnistämistä ja tilanteen korjaamista.

Se on perusteltua myös siksi, että turvataan ammattilaisten saaminen alalle tulevaisuudessa.

Väkivallan kohteeksi joutuminen on traumatisoivimpia asioita, joita ihminen voi kokea. Sen paremmin henkistä kuin fyysistäkään väkivaltaa ei pidä hyväksyä yhtään; ei töissä eikä muualla.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Iso kiitos
1 kuukausi sitten

Järkyttävää, että kun tarkoituksena on mennä auttamaan ihmistä tai ihmisiä, joutuu auttaja itse vaaratilanteeseen.

Mikä ihmisiä vaivaa? Vai onko niin, että suurin osa näistä on päihteiden, mielenterveysongelmien tai jonkin sekavuuden aiheuttamia tilanteita?

Itse olin ainakin tuhottoman kiitollinen ensihoitajille ambulanssissa saamastani avusta ja kuljetuksesta, eikä tullut pieneen mielenkään alkaa käyttäytyä epäasiallisesti.