Varsinais-Suomen käräjäoikeus yksimielinen: Miljoonatestamentti on pätemätön

0

Kasvihuoneilmiön edesmenneen yrittäjän Elisa Palosen testamentti on julistettu pätemättömäksi. Kolmen tuomarin kokoonpanossa istunut Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli yksimielinen perjantaina antamastaan ratkaisusta.

Palonen allekirjoitti testamentin kaksi päivää ennen kuolemaansa marraskuussa 2018, ja osoitti omaisuutensa paraislaiselle miehelle ja tämän lähipiirille: lapsille, vaimolle ja perhetuttavalle. Mies oli ollut turkulaisessa asianajotoimistossa paikalla koko testamentin laatimisen ajan.

Sairaanhoidon komplikaatioihin 61-vuotiaana menehtynyt Palonen jätti yli 1,5 miljoonan euron omaisuuden, joka koostui lähinnä pankkitalletuksista, osakkeista ja kiinteistöistä.
Omaiset nostivat kanteen huhtikuussa 2019. Kesäkuussa 2019 allekirjoitettuun perukirjaan kirjattiin omaisten ja Kasvihuoneilmiön työntekijöiden kanta, jonka mukaan ”pesästä puuttuu huomattava määrä varoja ja muuta omaisuutta” (SSS 28.5.).

Käräjäoikeus kuuli asiassa kuuttatoista todistajaa, joiden joukossa oli useita Kasvihuoneilmiön entisiä työntekijöitä. Todisteina esitettiin runsaasti vainajan talosta löytyneitä äänitallenteita ja kirjallista materiaalia kuten Palosen päiväkirjamerkintöjä ja paraislaisen laatimia kaavioita Palosen ”uudelleen koodaamiseksi”. Oikeus totesi, että Elisa Palosen tahdonmuodostukseen on vaikutettu siten, että se on määräävästi vaikuttanut hänen testamenttaustahtoonsa.

– Olen niin huojentunut kuin vain voi olla, Elisa Palosen sisko ja kuolinpesän yhdyshenkilö Johanna Mieskonen kommentoi oikeuden päätöstä.

Omaiset olivat tietämättömiä Elisa Palosen kokemasta hyväksikäytöstä, joka heidän mukaansa jatkui ainakin koko 2000-luvun.

– Emme voineet tietää, että Elisaa on vedätetty näin järkyttävällä tavalla. Huomasin siskoni muuttuvan sulkeutuneeksi ja surulliseksi, mutta hän ei puhunut kokemuksistaan ja arvelimme hänen vain tehneen paljon töitä, Mieskonen sanoo.

Hän toteaa kuolinpesän osakkaiden miettivän yhdessä asianajajan kanssa, miten asiassa edetään ja tehdäänkö poliisille tutkintapyyntö miehen toimista.

– Meidän siskomme piti kuolla ennen kuin tämän miehen toiminta paljastui. Toivottavasti kukaan ei enää joudu hänen uhrikseen.

Elisa Palonen perusti sisutustavaratalo Kasvihuoneilmiön Salon ja Lohjan rajalle yli 20 vuotta sitten. Vanhan ykköstien varrella sijaitseva myymälä tuli nopeasti tunnetuksi omaperäisestä tuotevalikoimastaan.

– Säilytämme Kasvihuoneilmiön Elisan muistomerkkinä. Se on ainoa, mitä meille jäi hänestä jäljelle, Johanna Mieskonen toteaa.

– Saamme tehdä paljon töitä, jotta yrityksen maine korjaantuu. Asiakkaat hylkäsivät paikan, kun luulivat, että se on uskonnollisen kultin hallussa.

Mieskonen sanoo myös työntekijöiden olevan järkyttyneitä kaikesta esille tulleesta.

– Mutta nyt he ymmärtävät syyn Elisan outoon käytökseen.

Käräjäoikeudessa todisteina esitetyissä äänitallenteissa Paloselle annettiin synkkään ja uhkaavaan sävyyn muun muassa liikkumisrajoituksia, ohjeita yrityksen hoitamisesta ja määräyksiä testamentin laatimisesta. Päiväkirjamerkinnöissään Palonen muun muassa kuvailee, miten häntä yritetään koeponnistaa ja kiusata tuntikaupalla sen selvittämiseksi, voiko häntä jättää yksin. Oikeus katsoi, että päiväkirjamerkinnät osoittavat Palosen olleen peloissaan muun muassa käsittämättömistä ja suurista laskuista, joita tuli ”milloin mistäkin”.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus ei pitänyt äänitallenteita performanssiesityksinä kuten vastaajien asianajaja esitti. Esitetyn todistelun perusteella oikeus katsoo näytetyksi, että Elisa Palonen on kustantanut miehen elämää ja uskonut tämän ”profetian” siitä, että hänen varansa tulee liittää Jumalana puhuvan miehen varallisuuteen. Oikeuden mukaan on selvää, että mies on puheillaan pyrkinyt saamaan vahvassa uskossa olleen Palosen luovuttamaan omaisuutta itselleen.

Käräjäoikeus velvoitti seitsemän vastaajaa korvaamaan kantajien noin 38 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Oikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta Turun hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.