Korona on THL:n mukaan kuormittanut henkisesti erityisesti korkeakoulutettuja naisia

0

Suomessa työikäisten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi koronaepidemian toisen aallon aikana viime vuoden loppupuoliskolla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.
Etenkin 30-49-vuotiaiden kuormittuneisuus kasvoi. Ikäryhmään kuuluvat käyttivät aiempaa enemmän terveyspalveluita mielenterveysongelmiensa vuoksi. Itsemurha-ajatukset eivät lisääntyneet viime vuoden syksyllä ja tämän vuoden alkutalvena.
Henkisesti epidemia on kuormittanut erityisesti korkeasti koulutettuja naisia. Heillä lisääntyivät myös itsemurha-ajatukset.
Terveyspalveluihin mielenterveyteen liittyvien ongelmien vuoksi hakeutuivat korkeasti koulutettujen naisten lisäksi aiempaa enemmän matalasti koulutetut miehet.
– On tärkeä selvittää, liittyvätkö kielteiset muutokset eri ikä- ja koulutusryhmillä työttömyyteen tai työelämän poikkeukselliseen kuormitukseen koronaepidemian aikana. Tarvitaan ammattiryhmäkohtaisia tutkimustuloksia siitä, miten koronan aiheuttama psyykkinen kuormitus näkyy esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen työntekijöillä tai kaupan ja rakennusalan työntekijöillä, sanoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari tiedotteessa.
THL:n tuoreet tiedot perustuvat viime vuonna toteutettuun FinSote-tutkimukseen, jonka tuloksia verrattiin vuosien 2017-2018 tuloksiin. Lisäksi tiedoissa on käytetty FinTerveys-tutkimuksen ennakkotuloksia. Siinä vuoden 2017 tutkimukseen kutsutuille lähetettiin viime vuonna uusi kysely.
THL julkaisi jo aiemmin kesällä tuloksia FinSote-tutkimuksesta. Silloin kerrottiin, että psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus oli korkeinta Helsingissä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä.
FinSote 2020 -tutkimukseen osallistui yli 28 000 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana. Suurin osa vastaajista osallistui kyselyyn syksyllä.
FinTerveys 2017 -seurantatutkimukseen puolestaan vastasi yli 5 300 ihmistä. Se toteutettiin viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana.
FinTerveys-seurantatutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista. FinSote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain.
—–
Suomessa apua vaikeassa tilanteessa antaa esimerkiksi Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin, joka päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Mieli ry:n ruotsin-, arabian- ja englanninkielisistä palveluista saa tietoa järjestön verkkosivuilta.

https://thl.fi/fi/-/korona-on-kuormittanut-henkisesti-etenkin-korkeakoulutettuja-naisia?redirect=%2Ffi%2F
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111

Milja Rämö

STT

Kuvat:

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments