Perheyrityksessä katsotaan taas tulevaisuuteen – Kuusjokelaisessa Antti-Teollisuudessa rakennetaan uutta tilaa ja remontoidaan korona-ajan pysäytyksen jälkeen

0
Antti-Teollisuuden tukijalat ovat maataloudessa ja meriteollisuudessa, jonne valmistetaan muun muassa hyttien ovia. Ovien tuotekehityksen parissa Timo Salo (vas.), Mikko Nikunen ja Tuomas Okker. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Yli tuhannen neliön varastotilaa rakennetaan täyttä päätä ja konttoritiloja remontoidaan kuusjokelaisessa Antti-Teollisuudessa keskellä kesää.

– Tämä ainakin osoittaa, että meillä uskotaan tulevaisuuteen, heittää toimitusjohtaja Kalle Isotalo jo puhelimessa haastatteluajasta sovittaessa.

Kommentti kertoo siitä, että vanha perheyhtiö on toipumassa koronan seurannaisvaikutuksista talouteen. Yli vuosi sitten tuli lähes täysi pysähdys ja yritys joutui turvautumaan pitkiin lomautuksiin.

– Viime vuosi oli aika vaikea, Isotalo kuvailee.

Nyt on palattu niin sanotusti sorvin äärelle eli vuodenvaihteesta on palattu töihin, mutta samaa koronaa edeltävää tasoa ei meriteollisuudessa ole saavutettu.

– Pikkuhiljaa elpyy, Isotalo uskoo.

Hän sanoo koronan aiheuttaneen maailmalla myös ylikuumentumista, mikä on nostanut raaka-aineiden hintaa. Nyt odotellaan ylikuumentumisen hellittävän, sillä Antti-Teollisuus tarvitsee paljon terästä.

Terästä kuusjokelaiseen yritykseen kulkee vuositasolla noin 4 000 tonnia.

Kuusjoenperällä sijaitsevan teollisuusalueen pihalla käykin melkoinen rekkaralli, kun yritykseen kuljetetaan raaka-ainetta ja jalostuksen jälkeen tuotteita lähtee ulos. Kaikki kulkee kumipyörillä.

Pitkälti kuivureista tunnettu Antti-Teollisuus nojaa vahvasti kahteen tukijalkaan, jotka ovat maataloudessa ja meriteollisuudessa.

Maatalouteen tehdään kuivureita ja siilostoja. Meriteollisuuteen valmistetaan laivojen sisustus- ja hyttiovia.

– Meillä on tätä varten omat sertifikaatit, Isotalo selittää.

Meriteollisuuden puolella korona aiheutti kuitenkin täyden pysähdyksen, kun isoja alustilauksia siirrettiin eteenpäin.

Isotalo uskoo tilanteen palautuvan ennalleen, sillä maailmalla on paljon ihmisiä, jotka haluavat risteilykokemuksia.

Kun meriteollisuus jarrutti, kaksi eri tukijalkaa osoittivat vahvuutensa.

– Kuivurikauppa pelasti, Isotalo sanoo.

Hän sanoo, että yritys teki viime vuonna ennätysmyynnin Suomeen, mutta vienti ei vetänyt.

– Nyt vientikin on elpynyt, hän sanoo.

Vientimarkkinoista kuivureita on mennyt tänä vuonna eniten Venäjälle.

Yritys joutuu seuraamaan tarkkaan maatalousalan kehitystä.

Isotalo muistuttaa maataloudessa jo pitkään näkyneestä rakennemuutoksesta, jossa tilakoot jatkavat kasvuaan.

– Asiakkaat vähenevät, mutta tilat suurenevat.

– Tulee entistä suurempia yksiköitä ja lisää automaatiota, hän selittää.

Yritys seuraakin tarkkaan kasvua, jonka perässä sen on pysyttävä.

– Panostamme tuotekehitykseen sekä uuteen siilon valmistuslinjaan, Isotalo sanoo.

Nyt yrityksessä odotetaan laajennuksen ja remontin valmistumista. Laajennus oli suunniteltu jo ennen koronan alkua, mutta laitettiin jäihin, kun tuli äkkipysähdys.

Alkuvuodesta uusi varastotila päätettiin toteuttaa ja samalla remontoida myös konttoritilat.

Kun laajennus on valmis, teollisuusyrityksen koko kasvaa 17 000 neliöön.

Uusi varastohalli on kesäkuun lopulla harjakorkeudessa ja lattia raudoitettu valua varten.

– Jos korona hellittää, täällä voisi järjestää henkilökunnalle pienet juhlat, Isotalo heittää.

Ajatuksen takana on pitkä koronan aiheuttama tilanne, jossa yhteiset tilaisuudet on peruttu. Toimihenkilöpuolella on tehty pitkälti etätöitä, joiden Isotalo uskoo jäävän osittain pysyviksi.

– Varmaankin jää jonkinlainen hybridimalli, jossa tehdään etätöitä sekä ollaan toimistolla, hän pohtii.

Kohta 70-vuotias yritys pysynyt samassa paikassa

Entisen Kuusjoen kunnan ja nykyisen Salon kaupungin alueella sijaitseva Antti-Teollisuus Oy toimii alkuperäisessä paikassaan Kuusjoenperällä.

– Setäni Antti Isotalo perusti tänne kyläsepän verstaan vuonna 1952 ja isäni Pentti Isotalo tuli myöhemmin mukaan päästyään armeijasta, Kalle Isotalo kertoo.

Yritys juhliikin ensi vuonna pyöreitä vuosia, kun se täyttää 70 vuotta.

Jo alkuaikoina verstas palveli maataloutta.

– Täällä on valmistettu kaikenlaisia tuotteita maatalouteen, Isotalo sanoo.

Kalle Isotalo sanoo, että kuivureita on alettu tehdä jo 1960-luvulla.

Antti Isotalo jättäytyi myöhemmin pois, ja nykyisin yritys on nuoremman sukupolven eli Kalle Isotalon sekä hänen kahden siskonsa omistuksessa. Siskoista Kaisa Isotalo työskentelee myös yrityksessä.

Yritys on tärkeä työllistäjä Salon seudulla. Se työllistää parhaillaan vajaat 150 henkilöä. Määrä vaihtelee hiukan. Pääosin tehdään yhtä vuoroa, mutta on myös kahta ja jopa kolmea vuoroa vaativia työtehtäviä.

Yrityksen liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta viennin merkitys on noin puolet.

Yrityksen tärkeimmät vientimaat ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Ranska ja Saksa.