Kiskon kalkkikaivosperinne saa jatkoa – Perniöläisen Leselin tie kaivostoimijaksi on ollut pitkä ja kivinen

1
Kalkkisillan kaivos Kiskon Multisillassa on Perniöläisen Lesel Oy:n operoima. Kuva: SSS/Santeri Iltanen.

Kiskon pitkä kaivosperinne saa jatkoa, kun Lesel Oy:n omistama Kalkkisillan kaivos aloittaa toimintansa elokuussa.

Perniöläisen Leselin kalkkikaivoskaavailuista uutisoitiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2013, kun yritys kertoi hakevansa kaivokselle ympäristölupaa. Lesel Oy:n tavoitteena on käynnistää Kiskon kalkkikivikaivos vuonna 2015, Salon Seudun Sanomien otsikko kertoi lokakuussa (SSS 29.10.2013). Vajaata kuukautta myöhemmin ilmoitettiin, että Leselille on myönnetty sen hakema ympäristölupa.

Kaivoshanke herätti kuitenkin paljon huolta paikallisissa asukkaissa. Tonttien arvo romahtaa, melu ja pöly haittaavat vapaa-ajan viettoa, Määrjärven veden laatu pilaantuu, luonto kärsii, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitetuissa muistutuksissa lueteltiin. Myös ympäristövaikutusten arviointia vaadittiin tehtäväksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lausui, että kaivoksen toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää vaaraa ympäristölle, maaperälle tai pohjavedelle. Kaivoksesta ei aluehallintoviraston mukaan aiheutuisi myöskään kohtuutonta rasitusta naapureille.

Kaivokselle myönnetystä ympäristöluvasta tehtiin useita valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajat pelkäsivät kaivoksen aiheuttamaa melua ja vaikutuksia luontoon, ja huolta aiheutti myös liikenne.

Hallinto-oikeus hylkäsi pääosan tehdyistä valituksista, joskin lupaehtoihin tehtiin joitain tarkennuksia. Päätös annettiin tammikuussa 2016, joten vei lopulta yli viisi ja puoli vuotta ennen kuin louhinta alkoi.

– Lupa-asiat veivät aikaa, mutta viime vuosina olisimme kyllä voineet nopeuttaa kaivostoiminnan aloittamista. Koimme, että nyt on sopiva hetki, Lesel Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Leikkonen kertoo.

Yleismaisemaa Kalkkisillan kaivoksella. Kuva: SSS/Santeri Iltanen.

Kiskon tunnettu kalkkiesiintymä oli vain lyhyen ajan ilman kaivostoimintaa, sillä edellisen toimijan louhinnat päättyivät Hyypiänmäellä loppuvuonna 2020. Kalkkisillan kaivos sijaitsee Multisillassa, noin kilometrin päässä Hyypiänmäen entiseltä kaivokselta.

Alkuvaiheessa Lesel keskittää tuotantonsa peltokalkin valmistukseen, jota käytetään peltojen maanparannukseen. Peltokalkki on luonnollinen tuoteavaus, sillä Leselin omistaa joukko salonseutulaisia maanviljelijöitä, jotka tiedostavat ylläpitokalkituksen merkityksen peltoviljelyssä.

– Kaivoksesta aiotaan louhia vuositasolla noin 10 000 tonnia kalkkia, ainakin näin ensi alkuun. Ympäristölupamme mahdollistaa 40 000 tonnin vuotuisen louhimisen, Leikkonen toteaa.

Peltokalkki on puhdas luonnontuote, jonka valmistukseen ei käytetä muita raaka-aineita kuin louhittua kalsiittikiveä, joka murskataan mekaanisesti sopivaan raekokoon. Peltokalkin lisäksi Lesel aikoo jalostaa jatkossa puhtaita kalkkituotteita myös piharakentamiseen, vesistöjen puhdistamiseen ja teollisuuden savukaasujen puhdistamiseen.

– Kartoitamme jatkuvasti markkinoita muille tuotteille, Leikkonen kiteyttää.

Kalkkikaivos tulee työllistämään välillisesti monen eri alan toimijoita.

– Käytämme useita aliurakoitsijoita. Myös esimerkiksi kuljetusyrittäjille on tarvetta, Leikkonen sanoo.

Multisillan kalkkikasat ovat jo nyt varsin korkeat. Kuva: SSS/Santeri Iltanen.
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P
1 vuosi sitten

Muistaakseni Lesel Oy oli myös jo mukana aiemmassa kaivoksessa eli ei mikään uusi toimia ko. alueella.