Tunnin junan yva-selostus nähtävillä

1
Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet yva-selostuksesta pitää toimittaa Uudenmaan ely-keskukseen viimeistään 3.10.

Helsinki–Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli yva-selostuksen täydennys liitteineen on tullut nähtäville. Lisäksi Natura-arvioinnit sekä alkuperäinen yva-selostusaineisto ovat nähtävillä 3.8.–3.10. välisen ajan osoitteessa www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA, ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Aineisto on lisäksi nähtävillä painettuna versiona alueen kunnissa.

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Uudenmaan ely-keskukseen viimeistään 3.10.

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankkeeseen sisältyy uusi kaksiraiteinen oikorata välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen rakentaminen nykyisen raiteen viereen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo–Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan välillä Espoon keskus ja Turun henkilöratapiha. Hankealue sijaitsee Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ely-keskusten alueilla. Uudenmaan ely-keskus toimii hankkeessa yhteysviranomaisena, ely-keskus kertoo tiedotteessa.

Yva:ssa tarkastellut vaihtoehdot ovat vaihtoehto A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku, vaihtoehto B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut välillä Salo–Turku sekä vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä.

Hankevaihtoehdot ja vertailuvaihtoehto sijoittuvat Espoon, Kirkkonummen, Inkoon, Vihdin, Lohjan, Raaseporin, Siuntion, Salon, Paimion, Kaarinan ja Turun alueille.

Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että hanketta koskeva arviointiselostus on kuulutettu ensimmäisen kerran 6.11.2020–4.1.2021. Yhteysviranomainen on pyytänyt hakijaa täydentämään selostusta 11.2.2021. Täydennykset koskevat luontovaikutusten arviointia ja Natura-arviointeja, pinta- ja pohjavesivaikutuksia, melu- ja tärinävaikutuksia, ilmastovaikutuksia, puolisuustarkastelua sekä vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama päätelmä, arviointiselostuksesta ja sen täydennyksestä annetut mielipiteet sekä Natura-arvioinneista annetut lausunnot julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Autoileva autoilia
1 kuukausi sitten

Hakaukseen koko homma.
Parrannetaan tuolla rahalla ”Tarvontietä” Espoon päässä 3-kaistaiseksi.