Uuden asuntoalueen rakentaminen viivästyy Somerolla – Mäkelän alueen kaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen

0
Mäkelän tulevalle asuntoalueelle johdetaan liikenne Jaatilantieltä erkanevan Mäntytien (kulkee kuvassa keskellä alhaalta ylöspäin) kautta. Taustalla vasemmalla näkyy Turuntie. Peltoaukealle tulee 19 asuntotonttia. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Someron ydinkeskustaan tulevan uuden asuntoalueen rakentaminen siirtyy. Turuntien ja Jaatilantien kulmassa sijaitsevan Mäkelän alueen kaavasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

– Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa vie arvioiden mukaan noin vuoden, eli ennen ensi kesää ei tapahdu mitään, Someron kaupungin maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen huomauttaa.

Someron kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkelän alueen asemakaavan toukokuussa. Kaava koskee noin seitsemän hehtaarin aluetta.Turuntiehen, Jaatilantiehen ja Taka-Simolantiehen rajoittuvallealueelle on kaavoitettu19 uutta asuntotonttia.

Kaupungin tarkoituksena oli aloittaa alueen kunnallistekniikan rakentaminen vielä tänä vuonna. Kunnallistekniikan tekemiseen on varattu kaupungin tämän vuoden talousarviossa rahaa. Alueen kunnallistekniikan on arvioitu maksavan yhteensä 750 000 euroa.

Hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen ovat tehneet Terttu ja Mikko Bergroth. Valittajat katsovat, että kaavoituksen aikana ei ole tehty riittävän laajaa selvitystä kaavan vaikutuksista ympäristöön. He toteavat myös, että yleiskaava on sivuutettu asemakaavan laadinnassa kokonaan.

Valituksessa puututaan ennen kaikkea liikennejärjestelyihin. Valittajat arvostelevat sitä, että kulku uudelle alueelle on osoitettu kaavassa tapahtuvaksi Jaatilantien ja Mäntytien kautta. He huomauttavat, että Jaatilantie on jo nykyisellään vaarallinen ja uusi asuntoalue lisää liikennettä entisestään.

Valituksessa nostetaan esille toimivampana vaihtoehtona Mäkelän alueen liikenteen johtaminen suoraan Turuntielle alueen vieressä sijaitsevien tyhjien teollisuustonttien kautta.

Mäkelän alueen kaavoitus herätti jo tekovaiheessa vastustusta. Myös tuolloin lähialueen asukkaiden muistutuksissa puututtiin ennen kaikkea uuden asuntoalueen tuomaan liikenteen lisäykseen ja kulkuyhteyksiin.

Kaavan käsittelyn aikana kulkuyhteyksiä muutettiin siten, että uudelle asuntoalueelle kuljetaan Jaatilantieltä risteävän Mäntytien kautta. Kaava-alueen takaosassa sijaitsevan Taka-Simolantien kautta on kulku vain kahdelle uudelle tontille.

Uuden asuntoalueen nimistö poikkeaa tavanomaisesta, sillä se on kulttuurin moniosaajan M. A. Nummisen käsialaa. Kaavasta löytyvät nimet Salakätköntie, Ilmakiväärintie, Aarretie ja Taisteluaukio. Nimet perustuvat Nummisen lapsuuden leikkeihin.