Uusi valtuusto aloitti Somerolla ja valitsi väkeä luottamustoimiin

0
Someron kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii kokoomuksen Jutta Varjus (vas.). Ensimmäisenä varapuheenjohtaja on keskustan Tero Pirttilä ja toinen SDP:n Taina Ruuhilehto (sd.). Kaupunginvaltuustossa puhetta johtaa keskustan Jani Kurvinen. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja on keskustan Riitta Ryhtä, toinen SDP:n Ismo Valve ja kolmas kokoomuksen Martina Ramsay. Valtuuston puheenjohtajisto saa myös osallistua kaupunginhalllituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole päätösvaltaa.

Someron uusi kaupunginvaltuusto aloitti kautensa valintakokouksella maanantaina, ja nimesi yksimielisesti jäsenet lautakuntiin ja edustajat muille luottamuspaikoille. Valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi päätettiin kaksi vuotta.

Valtuuston vanhimpana kokouksen avannut Heikki Tuomisto (kesk.) kehui näkevänsä edessään reipasta porukkaa, jonka luottaa tekevän hyviä päätöksiä seuraavat neljä vuotta. Valtuuston puheenjohtajaksi valittu Jani Kurvinen (kesk.) toivoi hyvän valtuustohengen jatkuvan Someron tulevaisuuden edistämiseksi ja parantamiseksi.

Valtuusto sai tiedokseen puolivuotisraportit kaupungin talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kuvasi tilannetta suhteellisen hyväksi ja arvioi, että kaupunki pääsee tänäkin vuonna hyvään taloudelliseen lopputulokseen.

– Verotulokertymien ennusteet ovat hyvät, ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Muuttovoittoa näyttäisi kertyvän tänä vuonna vielä enemmän kuin viime vuonna, Suikkanen iloitsi.

Harri Känkänen (ps.) kyseli, missä viipyy tytäryhtiö Someron Vesihuollolta jo viime vuonna päättäjille toivottu tiedotustilaisuus toiminnasta ja kustannuksista. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan Markku Mäki-Teeren (kok.) mukaan korona on siirtänyt infotilaisuuden toteuttamista.

Mäki-Teeri puolestaan kyseli lukion kehittämisen ja mahdollisen liikunta- tai kulttuuripainotteisuuden perään. Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm totesi myös koulupuolella isompien asioiden jääneen arjen järjestämisen jalkoihin koronapandemian aikana. Hän kertoi, että lukion markkinointiin tullaan paneutumaan syksyn aikana.

Känkänen ihmetteli, miksei Arimaa-järven vedenpinnankorkeuden vakiinnuttamista käsitellyt ympäristölautakunta ole kuullut patohankkeen vastustajia. Lautakunnan edellinen puheenjohtaja Mikko Virtanen (kesk.) totesi saaneensa asiasta vain puoltavia yhteydenottoja. Myös vesiensuojeluyhdistyksen kanta oli myönteinen.

– Lautakunta otti patohankkeeseen kantaa vain kaupungin omistaman kiinteistön osalta. Padon tarkoituksena on varastoida kevättulvia virtauksen tasaamiseksi. Sen rakentaminen ei muuta vesimääriä, vaan tasaa veden tulon rytmiä, Virtanen selvensi.

Hän muistutti, että luvan padolle myöntää Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Luvan saannin edellytyksenä on, että vaikutusalueen noin sadan kiinteistön omistajista 75 prosenttia antaa suostumuksensa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20 000 euron lisämäärärahan sosiaalisen luototuksen käyttöpääomaksi. Sosiaalityön tehtäväalueelle myönnetty määräraha katetaan kaupungin kassavaroista. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki viime marraskuussa aloitteen sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen vanhusten tehostetun palveluasumisen maksujen seurannasta. Heinäkuusta voimaan tullut muutos edellyttää, että asiakkaalle jää kuussa 164 euroa käyttörahaa palvelumaksujen jälkeen.

– Asiakkaiden oikeuksien turvaamista pitää valvoa ja virkamiehille on laadittava selkeä ohjeistus valvonnan toteuttamisesta, Kirsti Kurki (ps.) totesi.

Sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät nostivat esille huolen perusturvan henkilöstötilanteesta. Ne esittivät aloitteessaan, että perusturvassa aloitetaan heti tehtävien vaatimusarviointien teko ja toimenpiteet kroonisen sijaispulan ratkaisemiseksi.

– Henkilöstöresurssit ovat tiukat ja sijaisista huutava pula. Someron palkkataso on matala, eikä tehtävien vaatimusarviointeja ja palkkausjärjestelmän muutosta ole lupauksista huolimatta aloitettu, Riitta Lehtinen (sd.) totesi.

Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Riitta Ryhtä (kesk.), varapuheenjohtajaksi Markku Mäki-Teeri (kok.) ja muiksi jäseniksi Reima Anolin (kd.), Raila Hakamäki (sd.) ja Pertti Kujala (ps.).

Valtuusto nimesi Riitta Lehtisen ehdokkaakseen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi.

Someron kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 4. lokakuuta.

Someron valintoja

Valtuuston puheenjohtajisto: puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.), 1. varapuheenjohtaja Riitta Ryhtä (kesk.), 2. varapuheenjohtaja Ismo Valve (sd.), 3. varapuheenjohtaja Martina Ramsay (kok.)

Kaupunginhallitus: puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.), 1. varapuheenjohtaja Tero Pirttilä (kesk.), 2. varapuheenjohtaja Taina Ruuhilehto (sd.), Jaana Kyyrä (kesk.), Riitta Lehtinen (sd.), Matias Mäkinen (ps.), Janne Nurmi (ps.), Henry Seppälä (kok.), Mikko Virtanen (kesk.)

Perusturvalautakunta: puheenjohtaja Mirja Rouhiainen (kesk.), varapuheenjohtaja Minna Kotti (sd.), Kari Ahlbom (kesk.), Kirsti Kurki (ps.), Elli Kurkikangas (vas.), Tuomo Kurkikangas (kok.), Jaakko Mäkinen (kok.), Kai Ramula (kesk.), Anne Teräväinen (kok.), Marianne Vaha (kesk.), Ismo Valve (sd.)

Sivistyslautakunta: puheenjohtaja Antti Kotti (sd.), varapuheenjohtaja Minna Nikkanen (kesk.), Reima Anolin (kd.), Kati Fonsell-Laurila (kok.), Raila Hakamäki (sd.), Petteri Hyytiäinen (kesk.), Sini Kylämäki (ps.), Riina Lehtinen (sd.), Jani Norrby (kok.), Irina Ojala-Sirro (kesk.), Juha Salo (kesk.)

Tekninen lautakunta: puheenjohtaja Harri Känkänen (ps.), varapuheenjohtaja Mikko Älli (kesk.), Antti Hakala (kesk.), Heikki Lehtinen (vas.), Kalle Malin (kok.), Laura Nuotio (kok.), Leena Pyykkö (sd.), Sari Salokoski (ps.), Maria Tapio (kesk.)

Ympäristölautakunta: puheenjohtaja Hannu Kesäniemi (kesk.), varapuheenjohtaja Totti Nuoritalo (kok.), Heidi Bergström (vihr.), Eevi Haho (kesk.), Outi Laine (kesk.), Mikko Lemberg (sd.), Visa Moisander (kesk.), Sanna-Maria Rajala (sd.), Jaakko Salo (ps.)

Tarkastuslautakunta: puheenjohtaja Pertti Kujala (ps.), varapuheenjohtaja Heikki Tuomisto (kesk.), Hannu Rauhala (kok.), Janna Tyni (sd.), Maria Virkki (kesk.)

Keskusvaalilautakunta: puheenjohtajaInkeri Majuri (kesk.), varapuheenjohtaja Markku Manni (kok.), Larisa Evstifeeva-Auraniemi (ps.), Eero Kulmala (kd.), Arto Sintonen (sd.)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto: Kari Ahlbom (kesk.), Raila Hakamäki (sd.), Laura Nuotio (kok.)

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto: Jaakko Mäkinen (kok.), Mirja Rouhiainen (kesk.)

Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto: Olli Salomäenpää (kok.), Marianne Vaha (kesk.)

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuusto: Kati Fonsell-Laurila (kok.), Raila Hakamäki (sd.), Teuvo Kuu-Karkku (ps.), Juha Salo (kesk.)

Varsinais-Suomen Liiton edustajainkokous: Riitta Lehtinen (sd.), Tero Pirttilä (kesk.)

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamies: Jarno Lehtimäki (kesk.)

Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunta: Raila Hakamäki (sd.)

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet: Raila Hakamäki (sd.), Outi Laine (kesk.), Mikko Lemberg (sd.), Oiva Nieminen (ps.), Laura Nuotio (kok.), Heikki Tuomisto (kesk.)