Velvollisuus on mahdollisuus

0
Halikon lukion rehtori Ari Leino esittelee lukiolaisten käyttöön annettavaa tietokonetta.

Peruskoulun jälkeisessä opiskelussa toteutuu tänä syksynä suuri uudistus: kun oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi asti, muuttuu koulunkäynti lukioissa ja ammattioppilaitoksessa maksuttomaksi.

Opetuksen ja ruokailun lisäksi koulutuksen järjestäjä tarjoaa myös oppikirjat ja muun oppimateriaalit sekä työvälineet ja työvaatteet. Myös yli seitsemän kilometrin mittaiset koulumatkat korvataan.

Oppivelvollisuuden laajennus tarkoittaa käytännössä, että jokaisen suomalaisen on vastedes hankittava ylioppilastodistus tai ammattitutkinto.

Maksuttomuus lisää entisestään koulutuksen tasa-arvoa. Peruskoulun jälkeisten opintojen ei pitäisi enää kaatua rahaan.

Opetushallituksen pari vuoden takaisen selvityksen mukaan lukiokoulutus maksaa opiskelijalle kesimäärin 2 500 euroa. Ammattiin opiskeleva on päässyt vähemmällä, keskimäärin 400 eurolla.

Siirtymävaiheen aikana kouluissa on kahdenlaisia oppilaita. Tänä syksynä ja myöhemmin aloittaville opiskelu on maksutonta, aikaisemmin aloittaneille ei.

Koulutukset järjestävä saa päättää, missä muodossa oppimateriaalit tarjotaan. Salon kaupunki on valinnut digitaalisuuden tien: kaikki lukion aloittavat saavat opintojen ajaksi käyttöönsä kannettavan tietokoneen, ja oppikirjat ovat verkossa.

Valtakunnalliset ylioppilaskirjoitukset onkin jo järjestetty sähköisinä.

Koulutuskuntayhtymän ammattiopistossa tietokoneita ei anneta, sillä ne eivät ole opintojen kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeitä kuin lukioissa.

Peruskouluaan päättävälle nuorelle uudistus tarkoittaa, että hänen on ennen viimeisen luokan päättymistä hakeuduttava jatkokoulutukseen. Salossa on peruskoulun opinto-ohjauksessa tähänkin asti pyritty siihen, että jatkopaikka on koulun päättyessä tiedossa.

Koulutuksen merkitys elämässä etenemiselle on niin suuri, että velvollisuus yhdistettynä maksuttomuuteen on mahdollisuus. Maailmanlaajuisesti ajatellen se on jopa etuoikeus.