Ara suosittelee Someron palvelutaloon betonia – puun ja betonin hintaero on miljoona euroa

0
Uusi palvelutalo tulee Someron terveyskeskuksen pitkän siiven tuntumaan. Taustalla oikealla kolmikerroksinen Tervaskanto, jonka uusi talo korvaa. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Ara suosittelee Someron uuden palvelutalon runkomateriaaliksi betonia puun sijasta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toteaa Someron kaupungille antamassaan lausunnossa, että perinteinen betonirakentaminen on suositeltavampi etenemistapa niin kustannusten kuin aikataulun kannalta. Samalla Ara patistaa kaupunkia tekemään mahdollisimman pian päätöksen palvelutalon runkovaihtoehdosta.

Tervaskannon palvelutalon korvaavan uuden talon kustannukset ovat nousemassa myös betonirunkoisena aiemmin arvioidusta 8 miljoonasta eurosta rakennustarvikkeiden hinnannousun takia.
– Uusi kustannusarvio on luonnoksessa 8,7 miljoonaa euroa. Puulla eli CLT-tekniikalla hinta on miljoona euroa kalliimpi, Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa.

Uusi 62-paikkainen palvelutalo tulee Tervaskannon ja terveyskeskuksen tuntumaan. Sen ja terveyskeskuksen välille on suunniteltu yhdyskäytävää, joka lisäisi edelleen kustannuksia noin 400 000 eurolla.
– Ara on suhtautunut yhdyskäytävään kielteisesti, joten sen kohtaloa pohditaan vielä, Mäkinen sanoo.

Kaupunki on saamassa palvelutaloon Aralta avustusta ja korkotukilainaa. Ara on tehnyt ennakkovarauksen 3,2 miljoonan euron avustuksesta alkuperäiseen kustannusarvioon liittyen. Kaupungin tavoite on, että Aran avustus kattaa lopullisista kustannuksista 40 prosenttia.

Aran yliarkkitehti Vesa Ijäs toteaa Aran kaupungille antamassa lausunnossa, että puukerrostalo on rakennuksena erittäin vaativa hanke, jonka suunnitteluun, rakentamisen valmisteluun ja rakentamiseen on varattava enemmän aikaa kuin perinteisen betonirakennuksen.
– Kustannusten osalta kokemuksemme Arassa on, että puukohteet ovat 10–15 prosenttia betonikohteita kalliimpia. Viimeaikaisella rakentamisen hintakehityksellä näyttäisi olevan myös hintaa nostava vaikutus, Ijäs huomauttaa.

Lausunnossa nostetaan esille myös puukohteen urakoitsijan löytymiseen liittyvät riskit.
– Aikatauluun vaikuttavat puukohteiden rakentamiseen halukkaitten urakoitsijoiden ja CLT-vaihtoehtoa valmistavien tehtaiden vähäinen määrä sekä valmistelussa ja rakenteilla olevien kohteiden määrä.
Ara toteaa lausunnossaan, että sen puolesta ei ole kuitenkaan estettä toteuttaa rakennusta puuvaihtoehdolla.

Kuntien pitää ilmoittaa uudet sosiaali- ja terveystoimen hankkeet uusille hyvinvointialueille ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen pitää erittäin tärkeänä sitä, että kaupunki saa uuden palvelutalon rakenteille itse eikä hanke jää hyvinvointialueen vastuulle.
– Silloin näiden hoivapaikkojen jääminen paikkakunnalle olisi hyvin epävarmaa, kun Tervaskanto on kaiken lisäksi osin suljettu sisäilmaongelmien takia ja vaatii peruskorjausta.
Vastuu sosiaali- ja terveystoimesta siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta maakunnallisille hyvinvointialueille sote-uuudistuksen myötä.

Mäkinen korostaa, että palvelutalon varsinainen suunnittelu pitää saada nopeasti liikkeelle.
– Tiukoille aikataulu soten kanssa menee, mutta urakkasopimukset on mahdollista saada valmiiksi helmikuuhun mennessä.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla.

Kaupunginhallitus päätti viime helmikuussa, että uusi palvelutalo tehdään puurunkoisena. Kustannusarvion muututtua kaupunginhallitus muutti päätöstä ja päätti, että talosta pyydetään kustannusarviot ja luonnokset niin puu- kuin betonirungolla. Molemmat päätökset syntyivät äänin 4–5 kokoomuksen ja SDP:n tuella keskustan vastustaessa.