Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä kovat terveiset Someron kaupunginhallitukselle: Hallituksen tehtävä on toteuttaa valtuuston päätöksiä, ei vesittää niitä

5
Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo, että Someron kaupunginhallituksen puolella ei ole kaikki kohdallaan, jos se pyrkii vesittämään valtuuston päätöksiä. Kuva: Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää kummeksuu Someron kunnallispolitiikkaan pesiytyneitä toimintatapoja. Mäenpää korostaa, että kunnallisessa demokratiassa ylimmän toimielimen päätöksiä ja sen ilmaisemaa tahtoa pitää kunnioittaa.

Mäenpään kommentit liittyvät Somerolla kaksi vuotta käytyyn kiistaan urheilukentän peruskorjauksen sisällöstä. Mäenpään viesti on osoitettu kaupunginhallitukselle.

– Asiat eivät ole oikealla tolalla kaupunginhallituksessa, jos se pyrkii vesittämään valtuuston päätöksiä tai estämään niiden täytäntöönpanon, Suomen arvostetuimpiin hallinto-oikeuden asiantuntijoihin kuuluva Mäenpää painottaa.

Someron kaupunginhallitus päätti viime viikon maanantaina äänin 3-6, että urheilukentän pesu- ja pukutiloja ei tehdä kentän viereen Soluun, vaan tilat suunnitellaan joko nykyisen katsomon alle tai kentän viereen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Solu myydään.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2019 ja uudelleen joulukuussa 2020 äänestyksen jälkeen urheilukentän peruskorjaukseen 1,7 miljoonan euron määrärahat. Päätösten taustalla on peruskorjauksesta tehty suunnitelma. Suunnitelman mukaan nykyinen katsomo puretaan, kentälle lisätään juoksuratoja ja puku- ja pesutilat tehdään kentän vieressä olevaan Soluun eli lukion väliaikaisrakennukseen.

Hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan on haettu myös valtionavustuksia. Valtionavustukset ovat mukana tulopuolella valtuuston hyväksymässä tämän vuoden talousarviossa ja ensi vuoden taloussuunnitelmassa. Näiden lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi tämän vuoden maaliskuussa 50 000 euron lisämäärärahan urheilukentän nykyisen katsomon purkamiseen.

Mäenpää sanoo, että päätösten mukaan ylimmän päättävän elimen eli kaupunginvaltuuston tahto on kenttäasiassa ilmeinen.

– Kunnallisen demokratian kannalta on hyvin ongelmallista, jos valtuuston ilmaisemasta tahdosta huolimatta alemmat toimielimet etsivät keinoja valtuuston päätöstä vastaan.

Kaupunginhallituksen päätös syntyi kokoomuksen esityksestä. Sitä kannattivat SDP ja perussuomalaiset, keskusta kannatti Solun remontointia puku- ja pesutiloiksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäki-Teeri kertoi tiistaina, että kokoomus kertoo oman kantansa päätöksen laillisuuteen vasta sen jälkeen, kun ensi maanantaina pidettävän kaupunginhallituksen lista on tullut.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana viime valtuustokaudella toiminut Pauli Eino on puolustanut päätöstä muun muassa Salon Seudun Sanomien nettisivuilla. Einon mukaan kaupunginhallituksen päätös ei ole valtuuston päätöstä vastaan eikä vastoin kuntalakia.

”Someron kaupunginvaltuusto varasi talousarviokokouksessaan urheilukentän huoltorakennukseen ja sosiaalitiloihin 249 000 euroa. Valtuusto ei kuitenkaan ole päättänyt, että huoltotilat tehdään väliaikaiseen solurakennukseen, vaan tätä on esittänyt tekninen lautakunta. Kaupunginhallituksella on ollut täysi oikeus torpata tämä esitys”, Eino kirjoittaa.

Mäenpää sanoo, että kyseistä valtuuston määrärahapäätöstä voi pitää tulkinnallisena.

– Yksittäistä päätöstä katsoen kaupunginhallituksen päätös voisi jotenkuten ja rimaa hipoen mahtua kuntalain rajoihin. Edelleen jää kuitenkin voimaan kysymys, mikä on ollut valtuuston tahto.

Mäenpään mukaan kunnallisessa demokratiassa ollaan heikoilla, jos aletaan vedota kuntalain noudattamiseen, kun kyseenalaistetaan valtuuston päätöksiä.

– Siinä on jo selittelyn makua. Kunnalliseen demokratiaan ei kuulu se, että valtuuston päätöksestä haetaan porsaanreikiä tai aukkoja, jotta pystyttäisiin toimimaan valtuuston tahtoa vastaan.

Mäenpää vierastaa ajatusta, että esimerkiksi kunnanvaltuuston määrärahapäätökset pitäisi yksilöidä toimenpiteiden osalta hyvin yksityiskohtaisesti.

– Ei voi olla tarkoitus, että päätöksiä kirjatessa joudutaan miettimään epäluuloisesti, miten alemmat toimielimet käsittelevät asiat. Kunnallispolitiikka on luottamuspeliä, siinä pitää luottaa toisiin ja siihen, että ylemmän toimielimen tahtoa noudatetaan.

”Tämä on selvästi ristiriidassa kunnallisen demokratian kanssa.”

Mäenpää muistuttaa, että myös kuntalain koko lähtökohta on se, että ylimmän toimielimen päätöksiä kunnioitetaan.

– Someron urheilukentän tapauksessa iso kuva näyttää olevan se, että kaupunginhallituksen enemmistö toimii valtuuston tahtoa vastaan, koska se on eri mieltä kuin valtuuston enemmistö. Tämä on selvästi ristiriidassa kunnallisen demokratian kanssa.

Someron kaupunginhallitus kirjasi viime kokouksensa päätökseen myös seuraavan kannanoton: ”Kenttähanke pitäisi laittaa uudelleen valmisteluun. Urheilukenttä pitäisi korjata kuntoon nykyisen kokoisena, säästää vanha katsomo ja rakentaa joko siihen tai sen välittömään läheisyyteen uudet suihku- ja wc-tilat.”

Kaupunginhallituksen sanamuoto on aiheuttanut ihmettelyä. Päätöstä tulkittiin myös luottamushenkilöiden keskuudessa siten, että kaupunginhallitus päätti koko suunnittelun uudelleen aloittamisesta.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa, että kaupunginhallituksen on tarpeen tarkentaa päätöksen sanamuotoja. Suikkanen korostaa, että täsmennys on tarpeen, jotta valmistelua tekeville viranhaltijoille ja toimielimille on selvää, millä sisällöllä hankkeen valmistelua jatketaan. Suikkanen katsoo, että kaupunginhallituksen pitää käsitellä myös Solu-asia uudelleen, koska hallituksen päätöksen voi tulkita olevan ristiriidassa valtuuston päätösten kanssa.

”Toivomukset kuuluvat joulukortteihin.”

Mäenpää sanoo, että päätökseksi kirjattuna kaupunginhallituksen kannanotto olisi selvästi ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa.

– Kaupunginhallituksella ei ole oikeutta päättää, että katsomo pitää säästää, kun valtuusto on myöntänyt katsomon purkamiseen määrärahat. Jos kaupunginhallitus haluaa säilyttää katsomon, kuntalain mukainen tapa toimia on tehdä siitä esitys valtuustolle.

Mäenpää ihmettelee, miksi tuohon muotoon kirjoitettu kannanotto on ylipäätään mukana kaupunginhallituksen päätöksessä.

– Toivomukset kuuluvat joulukortteihin, eivät kaupunginhallituksen päätösehdotuksiin ja päätöksiin.

Someron urheilukentän peruskorjauksesta on kiistelty kaksi vuotta. Valtuuston hyväksymään peruskorjaukseen liittyvistä asioista on äänestetty lukuisia kertoja niin teknisessä lautakunnassa kuin kaupunginhallituksessa. Isoista ryhmistä keskusta on kannattanut 1,7 miljoonan euron peruskorjausta, kokoomus ja SDP ovat vastustaneet. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron urheilukentän peruskorjaus

Valtuusto hyväksynyt kahdesti

  • Marraskuussa 2019 tekninen lautakunta hyväksyy urheilukentän 1,6 miljoonan euron peruskorjausta koskevat suunnitelmat.
  • Kaupunginhallitus esittää kentälle pienempää remonttia äänin 4–5. Kokoomus ja SDP ovat pienemmän remontin kannalla, keskusta kannattaa teknisen lautakunnan ehdotusta.
  • Joulukuussa 2019 kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle teknisen lautakunnan ehdottamat määrärahat äänin 16–19.
  • Urheilukentän katsomosta tehdään suojeluhakemus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Peruskorjaus viivästyy.
  • Marraskuussa 2020 kaupunginhallitus esittää jälleen pienempää remonttia äänin 4–5.
  • Joulukuussa kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle uudelleen teknisen lautakunnan ehdottamat määrärahat äänin 15–20. Päätöstä kannattavat keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja kokoomuksen yksi edustaja.
  • Huhtikuussa 2021 ely hylkää katsomosta tehdyn suojeluhakemuksen. Someron rakennusperinne ry valittaa Turun hallinto-oikeuteen.
  • Aluehallintovirasto myöntää 74 700 euron valtionavustuksen kentän puku- ja pesutilojen tekemiseksi Soluun.
  • Syyskuussa 2021 kaupunginhallitus päättää äänin 3–6, että Soluun ei tehdä puku- ja pesutiloja, vaan se myydään.

Toimittajan kommentti

Ei muttia

Somerolla on pari vuotta kestäneen urheilukenttäkiistan aikana kuulunut usein päättäjien vakuutteluja siitä, että kyllä me kannatamme demokratiaa, vaikka vastustammekin valtuuston päättämää urheilukentän peruskorjausta. Lopussa vain ollut usein mutta.

Kunnioitamme demokratiaa, mutta valtuuston tekemä päätös on huono. Noudatamme demokratian pelisääntöjä, mutta kenttää tehdään ei-somerolaisille. Kunnioitamme valtuuston tahtoa, mutta palloiluhalli on tärkeämpi.

Kunnallisessa demokratiassa ei ole kuitenkaan muttia, sillä se on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa. Laillisia demokraattisesti tehtyjä päätöksiä pitää noudattaa silloinkin, kun niistä ei pidä. Vaikka kuinka harmittaisi ja poliittisen tappion karvas kalkki kirvelisi suussa.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Pauli Eino
1 vuosi sitten

Salon Seudun Sanomat otsikoi 16.9, että kaupunginhallitus rikkoi kuntalakia Somerolla. Otsake perustui arvostamani emeritusprofessorin, entisen luokkatoverini Olli Mäenpään antamaan lausuntoon.
Koska mielestäni päätös ei ollut lainvastainen, halusin ottaa siihen kantaa juristina ja entisenä kunnallispoliitikkona. Otin siis kantaa vain päätöksen laillisuuteen.
Olli Mäenpää toteaakin nyt, että kaupunginhallituksen päätös voisi jotenkuten ja rimaa hipoen mahtua kuntalain rajoihin. Päätös ei siis hänenkään mielestään ole kuntalain vastainen.

keijo.k
1 vuosi sitten
Reply to  Pauli Eino

Ottamatta kantaa laillisuuskysymykseen, on tämä maan tapa aivan maamme korkeinta päätöksen tekoa myöden. Suomessa on koeteltu kautta aikain, kuka on kovin kun on kysymys valtionhallinnonkin päätöksenteosta. Usein käy niin että esittelevä taho luulee olevansa vahvempi kuin varsinainen päättäjätaho. Sitten tulee vielä mukaan se kaiken tuhoava taho (puoluepolitiikka), joka pilaa hyvätkin asiat hetkessä.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Pauli Eino

Aika heikoilla jäillä ollaan, jos aletaan vääntämään, että rimaa hipoen.
Kaupunginhallitus voi puuttua valtuuston päätöksiin ainoastaan, jos päätös on jonkin lain vastainen tai jos oikeus on päättänyt joltain osin tai kokonaan toisin.
Nyt on ainoastaan katsomon purkupäätöksestä valitettu, joten sitä ei voi vielä purkaa.
Muilta osin valtuuston päätös ei ole ollut lainvastainen, joten ne täytyy toteuttaa, vaikka valtuustokausi on vaihtunut.

Demokratian irvikuva
1 vuosi sitten
Reply to  Pauli Eino

Mäenpää toi kyllä esille niin suuria ja perustavanlaatuisia ongelmia demokratiaan liittyen, että pakko ihmetellä että kokoomus edelleen vain hakee porsaanreikää estääkseen valtuuston päätöksen. Juuri tämänhän Mäenpää tuomitsi. Ja itse asiassa hän sanoo, että valtuuston useamman päätöksen valossa valtuuston tahto on ilmeinen, vaikka valtuuston talousarviopäätös on tulkinnallinen. Ei siis missään sano, että kaupunginhallituksen päätös ei ole kuntalain vastainen. Päinvastoin toteaa, että koko kuntalaki perustuu ylimmän toimielimen tahdon kunnioittamiseen. Ja eikös tuo ensimmäinen Mäenpään lausunto aikoinaan perustunut myös kaupunginhallituksen sekavaan päätökseen kentän uudesta suunnittelusta, mistä jäsenet eivät tienneet itsekään, mitä päättivät ja nyt kaupunginjohtajakin hakee siihen selvyyttä. Aika erikoista tuokin Kokoomuksen kannattaisi… Lue lisää »

Ilmeinen tahto
1 vuosi sitten
Reply to  Pauli Eino

Ei kyllä sano missään kohtaa jutussa, että kaupunginhallituksen päätös ei ole kuntalain vastainen. Sanoo jutussa, että yksittäisen päätöksen (eli valtuuston määrärahapäätöksen) valossa se voisi jotenkuten ja rimaa hipoen mahtua kuntalain raameihin. Mutta korostaa, että valtuuston muista päätöksistä ilmenee valtuuston ilmeinen tahto.
Mutta äärimmäisen surullista, että edelleen mietitään näitä rimaa hipoen juttuja ja unohdetaan muuten kokonaan Mäenpään todella painavat huomiot kunnallisen demokratian sivuuttamisesta.