Hankolaislapset saavat pian oppia koulussa merimiessolmujen tekemistä ja vesillä liikkumista

0

Hangon kaikissa alakouluissa tutustutaan jatkossa veneilyyn ja turvalliseen vesillä liikkumiseen osana muuta opetusta. Kaupunki on jo hankkinut hyviä merimiestapoja käsittelevät opetusmateriaalit kummallakin kotimaisella kielellä.
Hanko on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka aloittaa merimiestaitojen opetuksen alakouluissa.
Hangon kaupunginjohtajan Denis Strandellin mukaan taitoja ei opeteta erillisenä, valinnaisena aineena, vaan materiaali yhdistetään kaikille yhteisiin, pakollisiin aineisiin.
– Kyse ei ole uudesta oppiaineesta, vaan tätä tullaan sisällyttämään eri aineisiin. Se, millä lailla tämä tulee tapahtumaan, on yhä auki. Siihen rehtorit saavat ottaa kantaa vähän myöhemmin, hän sanoo STT:lle.
Vielä ei myöskään ole lyöty lukkoon, mistä luokasta alkaen merimiestaitoja tullaan opettamaan lapsille. Strandell arvelee, että alkuun kokeillaan erilaisia asioita ja että uuden materiaalin opetus löytää muotonsa muutaman vuoden sisällä.
Osana opetusta lapset oppivat muun muassa, miten tehdään merimiessolmuja ja tunnistetaan merimerkkejä. Tarkoituksena on yhdistää teoreettista opiskelua käytännön toimintaan.
Tälläkin hetkellä meri on luontevalla tavalla läsnä merellisen kaupungin kouluopetuksessa.
– Kouluissa on Itämeri-teemapäiviä sekä puhutaan ympäristönhoidosta ja merten pelastamisesta. Merimiestapojen ja merimiestaitojen opetus istuu tähän hyvin. Kyse on kansalaisosaamisesta, Strandell sanoo.

Koulussa voi oppia metsästystä ja lemmikin hoitoa

Myös muualla päin Suomea opetusta on mukautettu paikallisia tarpeita ajatellen. Useammassa paikassa voi esimerkiksi opiskella metsästystä valinnaisena aineena.
– Inarista löytyy erätaitoihin painottuva valinnainen aine, johon sisältyy metsästäjätutkinnon valmennuskurssi. Tehdään yhteistyötä paikallisen metsästysseuran kanssa, eli tutkintoa ei tehdä ihan loppuun perusopetuksen puolella, opetusneuvos Tiia Hintsa Opetushallituksesta sanoo.
Valinnaisille aineille ei ole olemassa yhteisiä valtakunnallisia kriteereitä, vaan niitä koskevat pelisäännöt laaditaan paikallisesti.
– Opetuksen järjestäjä päättää, millaisia opintokokonaisuuksia valinnaisista aineista muodostetaan. Se päättää myös, mikä on kunkin opintokokonaisuuden tavoite ja millä tavalla se arvioidaan. Valinnaisiin aineisiin ei ole valtakunnallisia tavoitteita, sillä on katsottu, että se, miten opintokokonaisuus järjestetään, on paikallisesti päätettävissä, Hintsa sanoo.
Paikallinen päätäntävalta valinnaisista aineista on hänen mukaansa hyvä asia, sillä tarpeet voivat erota paikkakunnasta toiseen. Jos valinnaista ainetta opiskellaan vähintään kaksi tuntia viikossa, siitä tulee numeroarvio.
Vähän erikoisempien valinnaisten aineiden tarjonta on painottunut yläkouluikäisille. Jyväskylässä yläkoululaisten on mahdollista opiskella kalastusta itse tehdyillä vaapuilla, luonnossa retkeilyä ja lentämisen alkeita lentosimulaattorin avulla.
– Alakoulun puolella on muun muassa lemmikkieläinkurssi, jossa opitaan, millä tavalla lemmikkieläimiä hoidetaan ja mitä kaikkea lemmikin pitoon kuuluu, Hintsa kertoo.
Alakoululaisille on tarjolla myös leivontaa, liikuntaa, kädentaitoja ja aineita, joissa tutustutaan arkkitehtuuriin ja muotoiluun.

Jessica Suni

STT

Kuvat: