Kohti kampusta

0
Kampa-rakennuksen yläkerroksissa on luonnosteltu teipeillä huoneiden ja väliseinien paikkoja. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Salon kaupunginhallitus hyväksyi tällä viikolla aiesopimuksen, jolla edistetään hoivakodin perustamista Salo IoT Campukselle.

Suunnitelman mukaan vuokrasopimus noin 30 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikön tiloista allekirjoitetaan vielä tänä vuonna. Tilat remontoitaisiin kampuksen Kamparakennukseen.

Salon ikääntyvä väestö edellyttää hoivapaikkojen määrän kasvattamista joko kaupungin omissa tai yksityisten toimijoiden yksiköissä.

Palveluiden tuottajaa oleellisempaa on, millaisia palvelut ovat laadultaan ja mitä ne maksavat. Tällä hetkellä yksityiset toimivat pystyvät tuottamaan palvelut kaupunkia edullisemmin, eikä asiakaspalaute ole tuonut esiin isoja laatuvaihteluja.

Julkisen ja yksityisen yhdistelmässä palvelutuotannossa on se kiistaton etu, että kustannuksista kertyy koko ajan luotettavaa vertailutietoa.

Vanhuspalveluyhtälöä monimutkaistaa pula sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä.

THL:n viime keväänä tekemän kyselytutkimuksen mukaan viidessä Salon kaupungin pyörittämässä hoivakodissa toimittiin vajaamiehityksellä. Kaupungin vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren toteaa tilanteen johtuvan ennen kaikkea työvoimapulasta (SSS 10.9.2021).

Hoitajamitoitus suhteutetaan asiakasmäärään, mutta myös tilaratkaisuilla on merkitystä työvoimakysymyksessä. Kun kiinteistö palvelee parhaalla tavalla tarkoitustaan, ylimääräisen työn tarve minimoituu. Salon vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta onkin arvioinut, että yksityisen kyky tuottaa palvelut kaupunkia edullisemmin selittyy osin kiinteistöillä.

Yksityisten toimijoiden tilat ovat tyypillisesti juuri käyttötarkoitukseensa suunniteltuja ja uudehkoja, ja juuri tällaisia tiloja myös kaupunki haluaisi.

Aiesopimus mielletään yleisesti yhteiseksi pyrkimykseksi toteuttaa sovittu.

Mitä ilmeisimmin kaupungilla on tahtotila perustaa kampukselle hoivayksikkö, vaikka lausunnot asian ympärillä ovatkin vielä enemmän pohdiskelevia kuin asian sinetöiviä.

IoT Campuksen hoivakotihanke sai aikanaan huonon lähtölaukauksen, kun asiaa ryhdyttiin pohtimaan ääneen ennen kattavaa poliittista valmistelua. Tästä seuranneet eripura ja kiivas argumentointi pitänevät virkamiehet ja päättäjät edelleen varpaillaan.

Kuntalaisten kannalta oleellista on, että asioista puhutaan niin kuin ne ovat ja valmistelutyö tehdään avoimesti kaikki vaihtoehdot julkisuuteen tuoden.