Koulupaikkaa haetaan vielä

0
Moni oppivelvollinen on vielä vailla koulupaikkaa.

Viime keväänä peruskoulun päättäneistänoin 800 on edelleenvailla opiskelupaikkaa. Keväällä perusopetuksesta valmistuneilla alle 18-vuotiailla oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Muutos liittyy oppivelvollisuuden laajennukseen.

Valtaosa nuorista on kuitenkin opiskelupaikan hankkinut. Keväällä perusopetuksesta valmistuneista 98 prosenttia oli saanut jatkokoulutuspaikan syyslukukauden alkuun mennessä.

Yllätyksenä tilanne ei tullut, sillä tiedossa oli, että kaikki nuoret eivät hae opiskelupaikkaa yhteishaussa. Johonkin jatko-opiskelupaikkaan hakeneiden yhdeksäsluokkalaisten määrä jopa kasvoi viime vuodesta.

Opiskelupaikkaa ei aina löydy, vaikka asuinpaikkakunnalla olisi erilaisia koulutusmahdollisuuksia paljon tarjolla. Nuorella on voinut olla ensisijainen toive tietylle linjalle, josta paikkaa ei lopulta löytynyt.

Joskus opiskelupaikka voi jäädä saamatta esimerkiksi nuoren terveydentilan vuoksi. Jopa koulukyydin järjestäminen on noussut joissakin tapauksissa esteeksi, vaikka lakiuudistuksen mukaan oppivelvollinen on oikeutettu maksuttomaan julkiseen liikenteeseen yli seitsemän kilometrin koulumatkalla.

Oppivelvollisuuden laajentamisella haettiin sitä, että mahdollisimman monet nuoret saadaan jatko-opiskeluun ja sitä kautta nopeasti mukaan työelämään.

Koulutuspaikkaa vailla olevat nuoret jäävät kunnan ohjaukseen. Kuntien tehtävä on ohjata oppivelvollisia hakeutumaan heille soveltuvaan koulutukseen. Onnistumisen kannalta tärkeää on, että opiskelupaikan valinnassa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon oppilaan henkilökohtaiset toiveet ja soveltuvuus.

Yksi mahdollisuus on käyttää niin sanottuja nivelvaiheen opiskelupaikkoja kuten kymppiluokkaa, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa Valma-koulutusta tai lukioon valmistavaa koulutusta. Myös kansanopiston pitkät linjat ovat joillakin alueilla mahdollisia.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun voidaan tehdä yksilöllisiä ratkaisuja. Mieluinen jatko-opiskelupaikka motivoi nuorta parhaiten.