Marttilaan uusi suojeltu metsäalue

0
Kaunilanmaata hallitseva ääni on konkeloiden natina tuulessa. Siellä voi havaita pesivinä hömö- ja töyhtötiaisen, jotka molemmat ovat uhanalaistuneita lajeja vanhan metsän vähenemisen myötä.

Luonnonperintösäätiö on ostanut Marttilasta runsaspuustoisen metsän, joka rauhoitetaan pysyväksi suojelualueeksi. Alueen alkuperäinen nimi on Palomäki, mutta suojelualueena sen nimeksi tulee Kaunilanmaa metsän myyneen perikunnan toiveen mukaisesti.

Kaunilanmaa on Luonnonperintösäätiön yhdestoista suojelualue Varsinais-Suomessa. Alue saatiin ostettua, kun tuntemattomana pysyttelevä luonnonystävä lahjoitti säätiölle koko kauppasumman.

Reilun kuuden hehtaarin kokoinen Kaunilanmaa kasvaa vuosikymmenet käsittelemättömänä säilynyttä tuuheaa metsää. Alueen idänpuolisessa osassa humisee yli 100-vuotias kuusikko. Läntinen osa on puulajistoltaan monipuolisempi: mänty esiintyy valtapuuna, joukossa kasvaa koivua, kuusta ja haapaa.

Pitkään jatkunut käsittelemättömyys on johtanut metsän monipuolistumiseen. Erityisesti metsän länsipuolella esiintyy paikoin runsaastikin lahopuuta ja konkeloita sekä muurahaispesiä. Keskellä metsää soistuu ojittamaton pieni korpialue, jonka laitamilla on paljon tuulenkaatoja ja lahopuita.

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.