Mathildedahliin kaavoitetaan uutta 68 hehtaarilla

1
Mathildedahlin Tullimetsän osayleiskaavasta suurin osa kasvaa tällä hetkellä metsää. Kaavalla halutaan kehittää uniikin ruukkikylän matkailu- ja majoituspalveluita. Kuva: Salon kaupunki

Mathildedahliin työstetään uutta asema- ja osayleiskaavaa. Tullimetsän uusi osayleiskaava-alue on 68 hehtaarin kokoinen. Suurin osa siitä sijoittuu Hummeltien itäpuolelle ja Matildankaaresta etelälounaaseen.

Pienempi osa uudesta kaava-alueesta sijoittuu Tullintien pohjoispuolelle, tenniskentistä lounaaseen Kiikunmäen suuntaan ja Bremerintien itäpuolelle. Tammipuiston asemakaava-alue on 3,1 hehtaaria. Asemakaavan muuttaminen aloitettiin yksityisen maanomistajan toiveesta maaliskuussa. Maanomistajan tavoite on, että alueelle rakennetaan muun muassa hotelli ja pientaloja.

Tullimetsän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin nähtäväksi maanantaina. Tänä vuonna on tarkoitus tehdä kaavaan liittyviä selvityksiä. Kaavaa laaditaan ensi vuoden kuluessa, ja tavoite on, että kaava valmistuisi vuoden 2022 kuluessa.

– Metsähallitus on kiinnostunut alueen matkailumahdollisuuksien ja -tarjonnan kehittämisestä osana vanhan ruukkikylän sekä Teijon kansallispuiston muodostamaa kokonaisuutta, kertoo yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen Salon kaupungilta.

Kaavan kuvailussa todetaan, että keskeisimpiä tavoitteita on Mathildedahlin alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman lisääminen huomioiden alueen arvot ja ominaispiirteet. Myös alueen houkuttelevuutta asuinalueena ja uusien yritysten syntymistä halutaan lisätä.

– Tarkoituksena on monipuolistaa ja lisätä matkailu- ja majoituspalveluita, jotka tukevat sekä ruukkikylän että Teijon kansallispuiston toimintoja, osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan.

Osayleis- ja asemakaavan maa-alueet omistaa suurimmalta osin valtio – yhteensä liki 52 hehtaaria. Yksityisten omistuksessa on 7,3 hehtaaria, Salon kaupungin maata alueelle on 2,6 hehtaaria. Kaava-alueesta 6,2 hehtaaria on kuuluu Teijon kansallispuistoon.

– Tullimetsän osayleiskaavan suunnittelu on vasta aivan alkuvaiheessa. Tiivistetysti alueelle toivotaan lisää asukkaita ja matkailuun sekä kansallispuistoon liittyviä palveluita sekä virkistysalueita, Saukkonen sanoo.

Tuleeko loma-asutusta vai vakituista asutusta, vaiko molempia, sitä on Saukkosen mukaan alettu nyt tutkia. Kaavaan tulevat uudet tontit tuovat mukanaan luonnollisestikin uusia teitä ja kunnallistekniikkaa tällä hetkellä metsää kasvavalle osayleiskaava-alueelle.

– Alue on herkkä ja valtakunnallisestikin merkittävä miljöö aivan kansallispuiston vieressä. Siksi siinä on paljon huomioitavia asioita, Saukkonen sanoo.

Alueella tehdään myös Natura-selvityksiä.

Osallistumis- ja arviointiselvityksestä voi antaa kommentteja, huomioita ja esittää siihen korjausehdotuksia 26. päivä lokakuuta saakka.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Sijainti ratkaisee
2 kuukautta sitten

Kuva näyttää kaavoittajan unelmalta, tiivis tonttirypäs melkein rannassa. Tonttien ostajat ja rakentajat haluavat tänä päivänä väljyyttä ja rantaa.

Epäilen, ollaanko valmiita ryhtymään sellaisiin hankkeisiin, joissa ranta jää melkein -tason haaveeksi, kun tontin ja vesistön välissä on muiden omistamia kiinteistöjä. Rakentaminen on tänä päivänä niin kallista, että tontilta ja sijainnilta vaaditaan paljon enemmän kuin ennen.