Nissinen Salon edustajana rakentamaan hyvinvointialuetta

0
Kaupunginjohtaja Tero Nissinen on mukana hyvinvointialuetta valmistelevassa ryhmässä.

Varsinais-Suomen uutta hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto on vahvistettu. Tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen voi nyt virallisesti alkaa.

Kunnat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi hyväksyivät väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon yksimielisesti. Valmistelutoimielin kokoontuu ensimmäisen kerran 7. syyskuuta.

Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela) uudistuksen valmistelusta ennen maaliskuun 2022 alkua, jolloin aluevaltuusto aloittaa. Väliaikaishallinto muun muassa osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittämiseen, päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Väliaikaisessa toimielimessä on 13 jäsentä. Toimielimen jäsenet on valittu tulevan hyvinvointialueen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista. Salosta toimielimessä on mukana kaupunginjohtaja Tero Nissinen .

Toimielimen puheenjohtajaksi on esitetty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaa Matti Bergendahlia ja varapuheenjohtajaksi Turun kaupungin kansliapäällikköä Tuomas Heikkistä .

Nissisen, Bergendahlin ja Heikkisen lisäksi toimielimessä ovat Riitta Liuksa Turusta, Mikko Pakarinen Kaarinasta, Jari Rantala Loimaalta, Seija Österberg Mynämäeltä, Anne Takala Uudestakaupungista, Patrik Nygren Paraisilta, Sari Hietala Kårkullan kuntayhtymästä, Arja Pesonen ja Sirpa Rantanen sairaanhoitopiiristä sekä Jari Sainio aluepelastuslaitoksesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa toimielimen hallinnollisesta tuesta ja operatiivisesta johtovastuusta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan 1.1.2023 alkaen Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue ja merkittävä työnantaja, jossa työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000.

Sote- ja pela-uudistus


Aikataulu


Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, kun sotelait tulivat voimaan.

Väliaikainen valmistelutoimielin toimii väliaikaishallintona 28.2.2022 asti.

Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.