Perhevapaauudistus tasa-arvoistaa

0
Perheiden taloudellinen asema paranee, jos molemmat puolisot käyttävät kaikki ansiosidonnaiset etuudet eli myös isä pitää kaikki kiintiöidyt osuudet.

Perhevapaauudistus siirtyi hallitukselta eduskunnan käsittelyyn. Uudistus pitäisi hyväksyä tänä syksynä niin, että se tulee voimaan ensi elokuussa.

Uudistuksella on monta hyvää tavoitetta. Nykyistä joustavammilla ja pitemmillä vapailla halutaan lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa.

Taloudellisesti tasavertaisia mahdollisuuksia lisätään sillä, että kummallakin vanhemmalla on yhtä suuri päivärahakiintiö. Tässä on kuitenkin joustoa, eikä vanhempia pakoteta tasajakoon. Osan kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle.

Yhteen laskien vanhemmilla on päivärahakautta lähes kaksi kuukautta enemmän kuin nykyään.

Uudistuksessa on myös erilaisten perheiden tasavertaisuutta lisääviä elementtejä. Lapsen huoltajilla on sama oikeus päivärahoihin riippumatta vanhemman sukupuolesta. Yhtä lailla biologisella ja adoptiovanhemmalla on samat oikeudet, samoin lähi- ja etävanhemmilla.

Perhevapaauudistus parantaa myös lapsensa synnytyksessä menettäneiden taloudellista asemaa.

Edelleen on perheistä kiinni, miten uusia oikeuksia käytetään. Toivottavaa on, että uudistuksen perusidea ei vesity arjessa, vaan että hoitovastuuta jaetaan nykyistä tasaisemmin.

Uudistuksen taustalla on ajatus, että vastuun tasaisempia jakautuminen perheen sisällä heijastuu myös kodin ulkopuolelle ja lisää tasa-arvoa työelämässä.

Viime aikoina on tehty useita perheiden elämään vaikuttavia muutoksia.

Oppivelvollisuusikä nostettiin eli tästä syksystä lähtien toisen asteen opinnot ovat oppivelvollisuuden piirissä maksuttomina.

Toinen uudistus on muhimassa koulujanan alkupäässä. Esiopetus alkaa yleensä vuotta ennen peruskoulun alkua, mutta sen varhaistamista kokeillaan. Salokin on mukana kokeilussa, jossa esiopetusta tarjotaan jo viisivuotiaille.

Osa uudistuksista tuo oikeuksia, osa uusia velvollisuuksia. Taustalla on pyrkimys parantaa perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia.