Perniönjoen leventäminen mullistaa kirkonkylän maiseman ensi kesänä

3
Perniön keskustaa halkova Perniönjoki tulvii säännöllisesti, ja vesi nousee keskusta-alueen kaduille ja kiinteistöihin. Penkkojen levennyksellä pyritään ehkäisemään tulvat. Kuva: SSS-arkisto

Perniön keskustaa pitkään piinanneet tulvat saattavat jäädä pian historiaan.

Suunnitelmat joen leventämisestä ovat valmistuneet, ja kaivutyön on tarkoitus alkaa ensi kesänä.

– Keräämme parhaillaan käyttöoikeussopimuksiin kiinteistönomistajien allekirjoituksia, kertoo vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Töitä tehdään 14 yksityisen sekä Salon kaupungin ja Salon seurakunnan mailla. Urakka on tarkoitus kilpailuttaa talven aikana, jotta kaivamaan päästään joen ollessa kuivimmillaan kesäkaudella.

Hankkeen kustannusarvio on 465 000 euroa, josta ely maksaa 70 prosenttia ja Salon kaupunki 30 prosenttia.

Tulvatasanteista tulee niin leveät, että nykyisen jokiuoman reunan lähellä olevat puut joudutaan kaatamaan urakan yhteydessä. Kuvan kohdalla lähellä vanhaa kunnantaloa joesta myös joesta perataan kasvillisuutta pois. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Joen leventäminen tehdään tulvatasanteiden avulla.

Olemassa olevaa jokiuomaa ei syvennetä, vaan jokiuoman reunoja levennetään molemmin puolin jokea tulvatasanteiksi. Osuuksilla, joissa kiinteistöt ovat hyvin lähellä jokea, tasanne tehdään vain toiselle puolelle jokea.

– Alueella tehdään myös pohjatutkimuksia, ettei kiinteistöille tule sortumavaaraa, sanoo Parkkila.

20–30-metriä leveät tasanteet ovat korkeudeltaan joen keskivedenkorkeuden tuntumassa, jotta tulvan tullessa vesi nousee heti tasanteelle. Tasanteiden avulla vesimassa virtaa nopeammin keskustan ohitse.

Tulvatasanteet kaivetaan jokiuomaan noin kahden kilometrin matkalle. Kaivualueen raja asettuu pohjoisessa Leskenkujan pohjoispään tasalle, ja etelässä rajana on Kaukurintie.

Tulvatasanneratkaisuun on päädytty, koska Perniönjoessa elää erittäin uhanalaiseksi luokiteltu vuollejokisimpukka. Simpukkaesiintymän takia jokea ei saa ruopata ja syventää perinteiseen tyyliin.

Projekti on valtakunnallisestikin poikkeuksellinen.

– Tätä tehdään enemmän pienemmissä ojissa. Joen pääuomassa ja asutuksen keskellä vastaavaa ei ole ennen juurikaan tehty, sanoo Parkkila.

Tulvatasanteiden tekemisen lisäksi nykyistä jokiuomaa perataan kasvillisuudesta poikkeusluvan turvin muutamassa kohdassa. Umpeenkasvaneissa kohdissa osmankäämi, järviruoko ja järvikorte ovat vallanneet jokiuoman.

– Vuollejokisimpukka ei viihdy tiheässä kasvillisuudessa, joten perkaaminen saattaa parantaakin elinolosuhteita.

Tulvatasanteet tekevät jokiuomasta kymmeniä metrejä nykyistä leveämmän, ja ainakin aluksi näky tulee olemaan rujo.

– Alueelle tehdään myös maisemointisuunnitelma ja maisemointityöt, sanoo Parkkila.

Yksi suurimmista muutoksista tapahtuu vanhan kunnantalon kohdalla, jossa joudutaan kaatamaan puita tulvatasanteen tieltä.

Luvassa on myös hetkellinen muutos Perniön keskustan liikenteeseen: urakasta muodostuu yli 91 000 kuutiometriä kaivumassaa, joka on tarkoitus kuljettaa läjitettäväksi Elotien pohjoispuolella olevalle pellolle.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jii
1 vuosi sitten

Lehdessä oli kuva vuoden 2010 tulvasta ikäänkuin se olisi johtunut joen tulvimisesta – mitä se ei ollut. Silloinhan kova sade aikaansai tulvan ns. Pesänlammen valuma-alueella. Äkillinen kova vedentulo ei mahtunut lammesta jokeen vieneeseen putkeen vaan osa vedestä valui keskustan kaduille. Itse en muista Perniön keskustan kohdalla joen tulvineen kuin hieman rantatöyräille, kun taas Perniön aseman ja kirkonkylän välillä tulvat ovat olleet pelloilla jokavuotisia. Mielestäni on hirveä vääryys ELY-keskukselta, jos nyt aniharvoin tapahtuvan pienen tulvimisen takia koko kirkonkylän keskusta raiskataan rumilla rantakaivauksilla. Ja jos simpukoiden takia pystytään kirkonkylän alueella kaivamaan uomaakin, niin miksi tällä kohtaa pitäisi vielä rannatkin turmella, kun muuallakin… Lue lisää »

Erkki Peltonen
1 vuosi sitten
Reply to  Jii

Mielestäni pitäisi ensin hoitaa uuden hautausmaan kohdalla sillan kohdalla oleva pato ja sitten pohjanjärven perkaus, koska se on kasvanut kiinni, sekä sinne patorakennelma, että sillä voidaan tasoittaa alajuoksun vedenkorkeus. Ottaen huomioon, että merivedenkorkeus on 50-60 senttiä muuttuva ja Hakkalanlahti on ryvettynyt valtavalla kasvustolla, joka pitäisi myös poistaa.
Mitä nyt ollaan tekemässä, on ylimitoitettu keskustan turmeleminen, välittämättä muista asian kanssa tekemissä olevista asioista. Olisi hyväksyttävää, että joissakin paikoissa, joissa joki on rauennut, korjataan siltä osin, kun se ei loukkaa yksityisyyttä.

Hermeliini
1 vuosi sitten
Reply to  Jii

Pitihän se arvata, että tätäkin muutosta joku vastustaa, ellei jopa torppaa. Tulvikoot joki sitten. Nykytila ongelmineen tuntuu riittävän.