Puupinot pysyvät keskustassa

0
Salon puunlastauspaikkaa kunnostetaan, mutta kaupungin tavoitteet nykyistä sujuvammista yhteyksistä rautatieasemalta Meriniittyyn eivät ole toteutumassa.

Salon rautatieasemalla huomio kiinnittyy puupinoihin. Niitä näkyy vaihtelevan kokoisena radan varressa Meriniityn teollisuusalueen puolella. Puuta lastataan tavarajuniin kaupungin keskustassa.

Salo ei ole vähäinen lastauspaikka. Vuodessa puuta lähteen kiskoja pitkin jalostettavaksi muun muassa Itä-Suomeen melkein 100 000 kuutiota.

Salossa on aika ajoin puhuttu, että puutavaralle pitäisi löytää jokin muu lastauspaikka, mutta puheita pidemmälle ei edetty silloinkaan, kun rautatieaseman ja Nokian toimitilojen välillä kulki päivittäin paljon väkeä. Edelleen suorin reitti Meriniitystä junalle kulkee turvattomasti kiskojen yli.

Varsinais-Suomen tasolla puutavaran rautatiekuljetuksista on selvitetty vakavammassa mielessä. Viimeksi Väylävirasto kartoitti Turun seudun raakapuun kuormauspaikkoja. Uutta paikkaa kaavaillaan Saramäkeen.

Samassa yhteydessä on otettu kantaa myös Salon tilanteeseen. Näkemys on, että kaupungin alueelta ei löydy rautatieaseman veroista paikkaa (SSS 23.9.). Se todettiin toimivaksi ja logistiikaltaan hyväksi.

Keskustan yleiskaavassa radan ja Mariankadun väli on varattu salolaisittain korkeille taloille, joihin tulisi sekä asuntoja että työpaikkoja. Yhteyttä Meriniittyyn halutaan parantaa ainakin aseman läpi kulkeville kevyen liikenteen väylillä.

Vuosien mittaan on väläytelty sellaistakin, että Örninkadulta Meriniitystä pääsisi autollakin suoraan Annankadulle ja edelleen Somerontielle. Toiveissa on myös, että Meriniitynkin puolelle saataisiin junamatkustajia palveleva pysäköintialue.

Rautatieaseman puunkuormausaluetta kunnostetaan lokakuun aikana. Kiskot puretaan pois, pohjasta tehdään tukevampi ja raiteet rakennetaan uudelleen.

Tärkeä lastauspaikka pidetään kunnossa, mutta kaupungin tavoitteet nykyistä sujuvammista yhteyksistä Meriniittyyn eivät valitettavasti toteudu tässäkään yhteydessä.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments