Salon talousarviota tehdään nykyiselle palvelutasolle – lautakunnilta ei odoteta leikkauslistoja

1

Salon kaupunginhallitus antoi maanantaina lautakunnille ohjeet, millaisilla reunaehdoilla ensi vuoden talousarvio tehdään. Lähtökohta on, että toiminta pidetään tämän vuoden tasolla.

– Talousarvion raami lähtee siitä, että nykyinen palvelutaso säilytetään, sanoo talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen .

Keskeinen ongelma kaupungin taloudessa on jo pitkään ollut niin kutsuttu rakenteellinen alijäämä. Menot ovat jatkuvasti tuloja suuremmat. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissakin budjetoidaan ensi vuodelle edelleen noin kuuden miljoonan euron alijäämä.

Tasapainon saavuttamiseksi pitäisi karsija menoja ja lisätä tuloja. Korhosen mukaan nyt ei ole oikea aika tehdä nopeita kauaskantoisia liikkeitä.

Syitä on kaksi.

Toinen on kaupungin sisäinen. Salossa on käynnissä kaupungin strategian päivitys, ja tekeillä on myös pitempiaikainen kestävän talouden suunnitelma. Ne ohjaavat talousarvion tekoa, ei päinvastoin.

Toinen syy on valtakunnallinen: vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sote-uudistus. Silloin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta maakunnallisille hyvinvointialueille. Salossa sote-palveluiden osuus budjetista on noin puolet.

Ensi syksynä asetetaan raameja ja tehdään talousarvioita erilaiselle kaupungille kuin nyt.

– Talouden tasapainottaminen on edelleen tavoite, ja työtä sen eteen on jatkettava, sanoo Korhonen.

Vaikka lautakunnilta ei odoteta leikkausesityksiä, kehys on ahdas ainakin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

– Lautakunnan raamia on hiukan korotettu tästä, mutta se on silti tiukka, ja painetta lisätä menoja on edelleen. Soten kustannukset ovat kääntyneet taas kasvuun.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kiinnittää huomionsa myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.). Hän veikkaa, että lautakunnalta tulee ”runsaampi esitys kuin mitä raami on”.

– Meillä on vähintäänkin kriisiytymässä olevia palveluita ja haasteita lakisääteisten mitoitusten kanssa.

Nikkasen mielestä aikaisempia vuosia rauhallisempi ote talouteen on nyt perusteltu.

– Alijäämä on olemassa, eikä tarkoitus ole elää kuin pellossa. Nyt pitää keskittyä muuttovoiton ja työpaikkojen synnyttämään positiiviseen kierteeseen, hän sanoo.

Viime vuosi oli Salolle niin kuin muillekin kunnille poikkeuksellinen. Koronan takia saadut erilaiset ylimääräiset valtion tuet käänsivät tilinpäätökset plussalle. Salon viime vuoden ylijäämä oli lähes 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tänä vuonna tilanne on jo toinen. Alijäämäennuste on noin neljä miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen asettaman raamin mukaan Salon ulkoiset toimintamenot ovat ensi vuonna 322 miljoonaa euroa, mikä on viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tälle vuodelle ennustetaan.

Verotuloja ennakoidaan kertyvän tätä vuotta vähemmän, yhteensä vajaat 204 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osuus on runsaat 177 miljoonaa euroa. Veroprosentti ei olla korottamassa.

Valtionosuuksia puolestaan ennakoidaan saatavaan enemmän, yhteensä runsaat 129 miljoonaa euroa.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
4 päivää sitten

Positiivinen kierre, sanoo Nikkanen. Minkälaisessa kierteessä kaupungin päättäjät ovat tähän asti eläneet?