Somero palkkaa lisää hoivatyöntekijöitä – ”Hoitohenkilökunta on todella väsynyttä, eikä palkkakysymys ratkaise väsymystä”

0
Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa riittää töitä niin vakituisille kuin sijaisillekin.

Someron perusturvaan palkataan ensi vuonna koko joukko uusia hoiva-alan työntekijöitä. Perusturvalautakunnan budjettiesitys sisältää yhdeksän työntekijän lisäyksen hoitajamitoituksen noustessa.

Vanhusten palvelutaloihin Mäntykotiin ja Tervaskantoon palkataan yhteensä kuusi hoiva-avustajaa ja kaksi lähihoitajaa. Terveyskeskuksen vastaanottoon tarvitaan yksi sairaanhoitaja lisää, jotta palvelupolku saadaan toimimaan sujuvasti.

– Hoitohenkilökunta on todella väsynyttä, eikä palkkakysymys ratkaise väsymystä. Tarvitaan lisää tekijöitä. Rekrytointirumba alkaa alkuvuodesta, perusturvajohtaja Marjaana Sorokin toteaa.

Hän sanoo, että kaikki mahdolliset keinot on otettu käyttöön. Apua on jo saatu Salon seudun koulutuskuntayhtymän Somerolla aloittamasta lähihoitajakoulutuksesta. Vasta opintojensa alussa oleviakin on otettu töihin.

– Seuraavaksi otetaan kymmenen hoiva-avustajaa töihin oppisopimuksella, Sorokin kertoo.

Työryhmä on miettinyt Somerolla perusturvan houkuttelevuuden lisäämistä ja rekrytoinnin helpottamista. Kampanja käynnistyy syksyllä.

Sijaisten rekrytointia kehitetään palkkaamalla lisää vakituisia sijaisia. Tätä nykyä varahenkilöstössä on 11 vakituista tekijää, joista yksi on hallinnossa ja kymmenen hoivatyössä. Lautakunta pyytää kaupunginhallituksella täyttölupaa kahden lähihoitajan tehtävän lisäämiseksi vakituiseen varahenkilöstöön jo tänä vuonna.

Someron uusi perusturvajohtaja Marjaana Sorokin Kuva: SSS-arkisto/Päivi Malin-Perho

Sijaisten rekrytointi on ollut erittäin haastavaa. Erityisen vaikeaa se oli kesällä niin terveyskeskuksen vastaanoton, vuodeosaston kuin kotihoidon osalta.

– Pahimmillaan esimiesten työajasta 80 prosenttia on mennyt sijaisten soitteluun, Sorokin huomauttaa.

Budjetin sisällä vakansseja on lisätty ja sijaismäärärahoja vähennetty. Vakituisten sijaisten palkkakulut siirretään sijaismäärärahoista vakituisiin palkkoihin, joten toimintatavan mahdollinen muutos ei vaikuta kustannuksiin.

Perusturvalautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys ylittää annetun budjettiraamin puolella miljoonalla eurolla. Marjaana Sorokin toteaa sen olevan väistämätöntä, jotta lakisääteiset palvelut saadaan hoidettua. Ensi vuoden talousarvioesitys on reilut 33,5 miljoonaa euroa.

Suurimmat ylitykset aiheutuvat vanhusten tehostetun palveluasumisen, mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä kehitysvammahuollon ostopalvelutarpeiden kasvusta.

Kustannuksia nostaa ikäihmisille lähialueilta hankittavien yksityisten asumispalvelujen osto. Somerolla on pulaa tehostetun palveluasumisen paikoista ja niitä joudutaan hankkimaan naapurikunnista.

Ostopalveluihin täksi vuodeksi varatut määrärahat ovat ylittyneet roimasti jo nyt. Marjaana Sorokin onkin helpottunut siitä, että vanhusten uuden palvelutalon rakentaminen alkaa lopulta edetä Somerolla. Tekninen lautakunta valitsi tällä viikolla rakennuksen toteutustavaksi betonirakentamisen, joten hanketta voidaan alkaa edistää.

Uusi palvelutalo varmistaatarvittavien hoivapaikkojenja samalla alan työpaikkojen säilymisenSomerolla.

Perusturvalautakunta haluaa satsata lisää lasten ja perheiden ennalta ehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Se ehdottaa kaupunginhallitukselle, että perhekeskuksen käyttöön vuokrataan Lamminniemen Hyvinvointikeskuksesta päiväkodin käytössä olleet entiset päivätoimintatilat. Kustannukset voidaan kattaa ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön osoitetuista perintövaroista, joita on käytettävissä vielä vajaat 210 000 euroa.

Tiloihin sijoitetaan kasvatus- ja perheneuvolan, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, parisuhde- ja eroneuvonnan sekä mahdollisesti nuorisoneuvolan ja lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintoja.