Someron Syrän haluaa sykkiä keskustaan lisää elinvoimaa

0
Someron Syrän -suunnittelijat Valtteri Kaarlamo (oik), Dennis Somelar ja Anselmi Moisander kertoivat kaupungintalon valtuustosalin yleisötilaisuudessa monista suunnitelmista, joilla Someron keskustaa voisi parantaa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Ensimmäisiä askelia Someron Syrän -nimen saaneessa keskustan kehittämissuunnitelmassa olisi torin siirtäminen Kiiruun puiston viereen Kiiruuntien puoleiselle kulmalle. Tällä yhdistettäisiin toria ja puistoa oleskelukokonaisuudeksi, jonka lähellä olisi kirjasto, koulut, uimahalli ja Someron valtaväylä Joensuuntie.
Torin siirtosuunnitelmaan liittyy kiinteästi skeittiparkin, miksei koripallokentänkin, rakentaminen nykyiselle torille, ja sen ympäristön ehostaminen nuorisolle sopivaksi kaupunkitilaksi.
– Torin siirrolla luotaisiin keskustaan uusi polttopiste, ja Kiiruun upea puisto saataisiin paremmin aktivoitua somerolaisten käyttöön. Toriaukio olisi portti puistoon. Samalla puistoa avarrettaisiin, ehostettaisiin ja sinne rakennettaisiin uusia reittejä – mutta puiston omaleimaisuutta ja nykyisiä hienoja piirteitä säilyttäen, kertoi suunnitelmasta suunnitteluryhmän Valtteri Kaarlamo.
Kaarlamon mukaan suunnitelma eheyttäisi keskustaa loisi lisää ajanviettopaikkoja keskustaan, eikä pienentäisi Kiiruun puistoa – puisto pikemminkin avartuisi ja laajenisi torin suuntaan. Puiston valaistusta ja muita rakenteita myös uusittaisiin. Sinne voisi tulla muun muassa hulavesipainanne, joka olisi eräänlainen maisemallinen elementti, ja lisäksi istutuksia ja taidetta.

Kuuluu Someron Syrän -suunnitelmaan hyvin paljon muutakin, muun muassa Joensuuntien uudistaminen, puistojen ja uusien kevyenliikenteen väylien ja keskuspuistot yhdistävien reittien luominen.
– Jaatilanjoen ympäristöä voisi hyödyntää paremmin ja virkistysreittejä rakentaa luontoa ja puustoa hyödyntäen, totesi työryhmästä Dennis Somelar .
Tähän liittyy myös uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen Jaatilanjoen eteläpäähän.
– Suunnitelmat ovat alustavia, ja ne tähtäävät pitkä ajan päähän. Ennakoivan suunnitelman tarkasteluväli on 30–35 vuotta, mutta ensimmäiset askeleet olisi tarkoitus toteuttaa jo muutaman vuoden sisällä, Dennis Somelar sanoo.
Someron Syrän -suunnitelmaa esiteltiin yleisölle Somerolla torstaina. Suunnitelmaa on esitelty aiemmin kahdesti, mutta tätä ennen koronan takia etäyhteyksin.

Kaupunginjohtaja Suikkanen alusti tilaisuutta kertomalla, että keskustan kehittämistä alettiin suunnitella muutama vuosi sitten järjestetyssä elinvoimaseminaarissa.
– Tiedän, miten tärkeää kunnan elinvoimaisuudelle on keskustan ilme. Olen nähnyt monia kuntia ja niiden keskustoja, hyvinvoivia ja kuihtuvia, Suikkanen sanoi.
Edellisen kerran keskustaa uudistettiin vuonna 2006, nyt haetaan Suikkasen mukaan toista askelta. Parannuksia etsittiin arkkitehtikilpailulla, josta saatiin hyviä ideoita, joita jatkojalostamaan palkattiin nyt ideoita paikalla esitellyt ryhmä, arkkitehti Dennis Somelar ja arkkitehtiopiskelijat Valtteri Kaarlamo ja Anselmi Moisander.
– Pääkohdat ovat torin paikka, Joensuuntien ja kävelykeskustan kehittäminen sekä viheralueverkostojen yhdistäminen, Suikkanen sanoi.
Dennis Somelarin mukaan Someron keskustaa luonnehtii kirkonkylämäisyys, jossa kaupalliset palvelut ovat keskittyneet pääkadun varteen, julkiset siitä hiukan sivuun. Keskusta on edelleen Somelarin mukaan ajoneuvovaltainen, ja kevyenliikenteen väylät risteävät usein ajoväyliä.
– Tavoitteena on selkeyden tuominen ydinkeskustaan. Keskusta on jo hyvässä mallissa, mutta sitä voi yhä parantaa, Somelar sanoi.

Joensuuntietä olisi tarkoitus rauhoittaa kaventamalla autoille varattua tilaa ja korottamalla sekä kaartamalla ajoväylää Jukolantien ja Koulutien välisellä osuudella. Jalkakäytävän lisätila mahdollistaisi autojen vinoparkin ja katosten, penkkien ja istutusten lisäämisen.
Linja-autojen pysäkit siirrettäisiin Hämeentien lähelle, jolloin raskas liikenne vähenisi.
Yksi puistoihin liittyvä idea olisi lisätä lähiasukkaiden mahdollisuuksia ideoida ja toteuttaa omia suunnitelmiaan lähipalvelupuistojen käytössä. Toteuttamiseen voisi kaupunginjohtaja Suikkasen mukaan saada kaupungin rahoitusta.

Someron Syrän -suunnitelmassa tori siirtyisi Kiiruun puiston viereen ja ne muodostaisivat yhteen nivotun kokonaisuuden. Havainnekuva: Dennis Somelar, Valtteri Kaarlamo, Anselmi Moisander

”Millä edellytyksillä te suunnittelette näitä?”

Harvalukuinen somerolaisyleisö ei vaikuttunut ainakaan heti kättelyssä ainakaan kaikista uusista suunnitelmista Someron keskustan uudistamiseksi. Ohessa muutama kommentti:
– Torisuunnitelmissa kannatan kakkosvaihtoehtoa, riittää, että suljetaan Kiiruuntie perjantaisin, muuta ei tarvita.
– Ei mitään häkkyröitä (kiinteitä torirakenteita) torille, ne haittaavat lumenajoa. Kuka niitä kaipaa? Kuka niitä talvella käyttää?
– Joensuuntiehen ei saa koskea. Se on nyt hyvä, kun ajonopeuskin alenee pian kolmeenkymppiin.
– Tori on ahdas toripäivinä, miksi sitä pitää pienentää?
– Kiiruun puisto on nyt kaunis, miksi se pitää pilata torilla?
Suunnitteluryhmän Dennis Somelar, Valtteri Kaarlamo ja Anselmi Moisander vastailivat näin:
– Tori ei juuri pienene, pikemmin se avautuu Kiiruun puistoon ja yhdistää ne kokonaisuudeksi. Torin rakenteet luovat toritilaan elementtejä, niitä voi rakentaa ajan kanssa – torirakenteita ja -lavoja on Suomessa monia, muun muassa Raumalla.
– Toria ei olla suunnittelemassa Kiiruun puistoon, vaan sen vierelle.

Myös suunnitelmaa esitelleiden kompetenssi kiinnosti:
– Millä edellytyksillä te suunnittelette näitä? Miten te voitte tietää, mitä Somerolla tarvitaan, missä on somerokokemus?
Dennis Somelar vastasi, että voitettuaan Someron järjestämän arkkitehtuurikilpailun heitä pyydettiin jatkojalostamaan kilpailussa kertyneitä ideoita suunnitelmaksi, josta juuri nyt halutaan kuulla somerolaisten mielipiteitä.
– On yleinen käytäntö arkkitehtuurissa, että projekteja kilpailutetaan ja että voittajat pääsevät jatkamaan suunnitelmia, Somelar kertoi.
Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen korosti, että mukana suunnittelussa on paikallinen johtoryhmä ja päätökset tekee kunta.
– Halusimme nimen omaan ulkopuolista näkemystä siitä, miten Someron keskusta voisi toimia vielä paremmin, Suikkanen sanoi.