Someron urheilukentästä ristivetoa niin ryhmien välillä kuin sisällä – kokoomuksessa ollaan kahta mieltä remonttia varten perustetun ohjausryhmän tiedonkulusta

1
Someron kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2019 urheilukentän runsaat 1,6 miljoonaa euroa maksavan peruskorjauksen äänin 19–16. Vuotta myöhemmin sama peruskorjaus hyväksyttiin äänin 20–15. Kentän katsomon suojeluasian käsittely on edelleen kesken. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Keskustelu urheilukentän ympärillä jatkuu Somerolla tiiviinä, sillä kaupunginhallitus linjasi maanantaina kokoomuksen esityksestä, että peruskorjaus pitää suunnitella uudelleen.

Päätöksen mukaisen suunnittelun lähtökohta on, että arkkitehdin ja remonttia varten perustetun ohjausryhmän esittämä ja kaupunginvaltuuston hyväksymä suunnitelma laitetaan uusiksi. Vanhaa katsomoa ei pureta, kentän pesu- ja pukutiloja ei tehdä Soluun ja kentälle ei lisätä juoksuratoja.

Kentän remontti jakaa tiukasti eri ryhmiä, mutta ristivetoa on myös poliittisten ryhmien sisällä. Kokoomuksella oli oma edustaja kentän peruskorjausta ohjanneessa ohjausryhmässä, mutta suunnitteluvaiheessa ei noussut esille kritiikkiä, jota kokoomus myöhemmin esitti.

Pitkäaikainen valtuutettu ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäki-Teeri sanoo, että valtuustoryhmä ei pystynyt ottamaan kantaa kentän peruskorjaukseen suunnitteluvaiheessa, koska sillä ei ollut tietoa.

– Olimme pimennossa, sillä tiedonkulku ohjausryhmästä valtuustoryhmään oli hyvin pientä. Vanhan katsomon tilanne ja se, että kenttää tehdään muille kuin somerolaisille tuli ilmi vasta suunnitelman tultua kaupunginhallitukseen, Mäki-Teeri toteaa.

Kokoomusta ohjausryhmässä edustanut Kati Fonsell-Laurila yllättyy Mäki-Teerin arviosta.

– Valtuustoryhmässä oli usein esillä se, miten työ on edennyt ja vastasin muiden kysymyksiin. Ryhmästä oli myös mahdollisuus välittää esityksiä ohjausryhmään, Fonsell-Laurila kertoo.

Fonsell-Laurila korostaa, että myös ohjausryhmän kokousmuistiot jaettiin laajalle joukolle. Muistiot menivät sähköpostitse kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan jäsenille.

Ohjausryhmässä oli arkkitehdin ja liikuntapuolen edustajien lisäksi edustus kolmesta suuresta valtuustoryhmästä. Ryhmän puheenjohtaja oli teknistä lautakuntaa johtanut Juha Salo (kesk.). Jäsenistä Fonsell-Laurila edusti kokoomusta, Tero Pirttilä keskustaa ja Riitta Lehtinen SDP:tä. Pirttilä ja Lehtinen kuuluvat kaupunginhallitukseen.

– Ohjausryhmän näkemys peruskorjauksesta ja sinne tulleet viestit olivat koko suunnittelun ajan hyvin yhtenäisiä. Myöhemmin vasta alkoi tulla näkemyksiä, ettei ollakaan tätä mieltä, sanoo Fonsell-Laurila, joka kannatti myöhemmin ainoana kokoomuksen valtuutetuista suunniteltua peruskorjausta.

Kokoomuksen esitys kentän remontin uudesta suunnittelusta sai kaupunginhallituksessa taakseen SDP:n ja perussuomalaiset. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Mäkinen yllättyi puolueensa edustajien Janne Nurmen ja Kirsti Kurjen kannoista.

– Meillä enemmistön kanta on ollut, että kaupunginvaltuuston kahteen kertaan tekemää päätöstä viedään eteenpäin. Jokainen saa pitää oman mielipiteensä, mutta olisin toivonut meidän edustajiltamme valtuuston päätöksen kunnioittamista, sanoo Mäkinen, jota Kurki tuurasi maanantain kokouksessa.

Nurmi perustelee kantaansa sillä, että katsomosta tehdyn valituksen takia peruskorjaus ei etene mihinkään.

– Nyt saadaan kenttäosa nopeasti kuntoon, kun pinnoitetaan juoksuradat ja kunnostetaan heittopaikkoja. Vanha katsomo voidaan korjata myöhemmin, Nurmi toteaa.

Mäkinen karsastaa uutta suunnittelua.

– Remontin suunnitteluun on mennyt melkoisesti rahaa ja taas menee lisää. Lisäksi tulevien korjausten kustannuksista ei kukaan tiedä mitään.

SDP:n Antti Kotti sanoo, ettei ole luottamusurallaan nähnyt samanlaista hanketta kuin urheilukentän peruskorjaus.

– Onneksi näin. Peruskorjausta olisi alusta saakka pitänyt päästä käsittelemään syvällisemmin. Jotenkin poteroista pitää päästä eteenpäin, joten uusi suunnittelu on tarpeen.

SDP on vastustanut suunniteltua 1,6 miljoonan euron peruskorjausta valtuuston kahdessa kokouksessa yksimielisesti.

– Olemme olleet hankkeelle pitkään kriittisiä ja olemme tuoneet eriäviä mielipiteitä esille jo ohjausryhmän aikana, Kotti sanoo.

Ohjausryhmän muistioissa ei eriäviä mielipiteitä tai kannanottoja näy. Juha Salon mukaan suunnitelmista vallitsi muutenkin ryhmässä yksimielisyys.

Kotti pitää ongelmana sitä, jos ohjausryhmässä mennään suunnittelussa kovin pitkälle.

– Itse näen ohjausryhmien roolin enemmän yleisenä keskustelufoorumina.

Riitta Lehtinen ei vastannut Salon Seudun Sanomien kyselyyn siitä, millaista kritiikkiä hän ohjausryhmässä esitti.

Keskusta jäi kaupunginhallituksessa kannattamaan ainoana hyväksyttyä korjaussuunnitelmaa. Tero Pirttilä ihmettelee Kotin vaatimusta syvällisemmästä käsittelystä.

– Korjauksen tarpeista kysyttiin seurojen edustajilta ja sen jälkeen ohjausryhmässä oli jokaiselta isolta valtuustoryhmältä edustaja. Luottamushenkilöiden tehtävä on viedä ohjausryhmästä tietoa omille edustajille ja tuoda heiltä viestejä sinne. Jos tätä ei tehdä, ei luottamushenkilöitä kannata valita ohjausryhmään, Pirttilä sanoo.

Pirttilä toteaa, että urheilukenttä oli vuosia kaupungin talousohjelmassa.

– Peruskorjauksessa lähdettiin kentän kehittämisestä. Tästä oli pitkään yhteinen näkemys ja valtion rahaa oli tulossa, mutta yllättäen homma lytättiin. Nyt kentälle halutaan vessakopit ja kaikki halutaan säilyttää ennallaan.

Pirttilä huomauttaa, että kukaan ei tiedä, mitä vanhan katsomon korjaus tulee maksamaan.

– Ohjausryhmässä ja suunnittelun aikana ei tullut kertaakaan esille, että katsomo pitäisi säilyttää.

Pirttilä arvostelee kovin sanoin urheilukentän remontin käsittelyssä käytettyjä toimintatapoja.

– Kahden vuoden ajan on tehty kaikki voitava, jotta valtuuston demokraattisesti tekemiä päätöksiä ei saataisi täytäntöön. Aiheet ovat muuttuneet jatkuvasti ja selvityksiä on vaadittu selvitysten perään.

Markku Mäki-Teeri sanoo kokoomuksen noudattavan ja kunnioittavan enemmistön päätöksiä.

– Tässä tapauksessa on ollut kuitenkin muuttuvia tekijöitä.

SDP:n Kotin viesti menee keskustan suuntaan:

–  Valitettavasti keskusta ei ole ollut valmis mihinkään kompromisseihin.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan urheilukentän puku- ja vessatiloja ei tehdä takana näkyvään Soluun. Sen sijaan katsomon alla olevat tilat korjataan tai kentälle tehdään erillinen rakennus. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo


Lasku tällä hetkellä 100 000 euroa


Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen laskee, että urheilukentän peruskorjauksen suunnitteluun ja erilaisiin selvityksiin on mennyt tähän mennessä rahaa noin 100 000 euroa. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ei osannut tiistaina suoralta kädeltä sanoa, mitä kaupunginhallituksen tuore päätös merkitsee.

– Ensimmäisenä pitää selvittää mahdollisuudet valtionosuuteen, sillä se on asetettu kaikkien korjausten ehdoksi.

Mäkinen kertoo saaneensa aiemmin valtion viranomaisilta tiedon, että suunnitelmien muuttuessa rahoitushakemukset pitää tehdä alusta.

– Kaupunginhallituksen tekemä linjaus merkitsee korjaussuunnitelmiin totaalista muutosta.

Urheilukentän vieressä olevan Solun runsaan 800 neliön tiloista piti alun perin ottaa kentän huoltotiloiksi runsas puolet. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan rakennus myydään.

Lukion väliaikaiseksi tilaksi tehdystä rakennuksesta löytyy tällä hetkellä nuorten starttipaja, kansalaisopiston kudontaluokka, bänditilat ja nuorisotila.

– Nuorisotiloja löytyy myös Kiiruun koululta. Starttipajalle ja kudontaluokalle täytyy hakea tilat muualta, Suikkanen toteaa.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Nauraako vaiko itkeä
10 kuukautta sitten

Kaikesta päätellen Someron kaupungin lisäksi myös kokoomuksen kannattaisi palkata viestintäasiantuntija, jos sen luottamushenkilöt eivät huomaa lukea sähköpostiin tulevia kokousmuistioita.

Avuksi pois pimennosta.