Sopeutumista hillinnän rinnalla

0

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa jo nyt, eikä tulevaan voi valua toimettomana. Päästövähennysten ja ilmastonmuutoksen torjunnan ohella pitää myös sopeutua.

Tätä näkökulmaa korostaa torstaina julkaistu Suomen ilmastopaneelin raportti.

Raportti toteaa Suomen ilmaston muuttuvan lähivuosikymmeninä vääjämättä, koska nyt tehtävät päästövähennykset eivät taita lämpötilan nousua heti.

Koska muutos on vääjäämätön, sopeutuminen on tärkeää.

Sään ääri-ilmiöt kuten myrskyt, metsäpalot, helleaallot ja tulvat voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja, mutta niihin varautuminen vähentää riskejä.

Sopeutumista voidaan tehdä monella tasolla. Jokainen voi pohtia asiaa esimerkiksi oman kotinsa kautta: millaista olisi arki pitkittyvän helleaallon kurimuksessa tai mihin juoksevat vedet, kun rankkasade jatkuu päiviä?

Ilmastopaneelin raportti toteaa, että maakuntien ilmastosuunnitelmat ovat tähän asti painottuneet ilmastonmuutoksen hillintään. Sopeutuminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, ja tavoitteet puuttuvat monilta.

Salossa sopeutumistyötä on tehty jo etenkin tulvavahinkojen estämiseksi. Tulevaisuudessa sademäärät kasvavat, mikä alleviivaa työn tärkeyttä entisestään.

Salossa on rakennettu esimerkiksi Moisionkoskeen jäänpidätysrakenteita. Niiden on tarkoitus estää toistuvia tulvia aiheuttava jäiden kasaantuminen. Tehdyt jäänpidätysrakenteet ovat suomalaisittain harvinaisia, ja niihin on otettu mallia Kanadasta.

Perniössä on alkamassa ensi kesänä valtakunnallisestikin poikkeuksellinen hanke, kun jokiuomaa levennetään tulvatasanteiden avulla. Vastaavaa on tehty aiemmin pienemmässä mittaluokassa, muttei joen pääuomassa ja asutuksen keskellä.

Sopeutumistoimista tulee kustannuksia, mikä saattaa jarruttaa halua toimia.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow muistutti ilmastopaneelin raportin julkistuksen yhteydessä, että tekemättä jättäminen on kallein vaihoehto:

”Ajoissa tehty alueellinen sopeutuminen on taloudellisesti huomattavasti kannattavampaa kuin sopeutumattomuus”, Gregow totesi.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments