Etätyöntekijöitä sortuu alkoholiin – kymmenet salolaiset hakeneet apua A-klinikalta

0
Koronavirusepidemia näyttää jakavan työntekijöitä kahtia – alkoholin kohtuukäyttäjillä kulutus vähenee ja riskikäyttäjillä kasvaa. Kuva: Minna Määttänen

Etätyö on tuonut Salon A-klinikalle uusia asiakkaita, jotka ovat alkaneet juoda työaikana. Pahimmillaan he ovat voineet ryypiskellä päivisin reilusti yli suurkulutuksen rajan.

–  Ei ole tarvinnut lähteä aamulla autolla työpaikalle, kukaan ei haista alkoholia, ja sitäkään ei huomata, vaikka näyttäisi vähän nuutuneelta. Krapularyyppyjäkin on helpompi ottaa kotona, Salon A-klinikan työntekijä kertoo.

A-klinikka on tukenut Salossa kymmeniä etätyöntekijöitä korona-aikana, mutta vastaanotolla näkyvät vain he, jotka ovat hakeneet juomiseensa apua. Avohoitotyön ammattilainen epäilee, että ”tuolla jossain on todella paljon heitä”, jotka eivät ole vielä havahtuneet.

– Veikkaan, että kaikki heistä eivät kykenisi palaamaan etätöistä työkuosissa työpaikalle vaikka ensi maanantaina. Juomista ei ole aina helppo saada katkaistua. Se voi vaatia ihan hurjasti.

Salon A-klinikalla asiakkaita ottaa vastaan kahdeksan avohoitotyön ammattilaista. Salon Seudun Sanomat on haastatellut heistä kolmea tätä juttua varten. Työntekijät esiintyvät nimettöminä asiakkaiden yksityisyyden suojelemiseksi.

– Alkoholin käyttö on lisääntynyt etätöissä. Ennen koronaa juominen on pysynyt töiden ansiosta paremmin hallinnassa. On täytynyt pitää huolta, että on työkuntoinen, yksi haastatelluista sanoo.

Kotona osa on voinut olla promilleissa suuren osan vuorokaudesta.
– Se vaikuttaa hurjasti työkykyyn, jos juo reippaasti koko ajan. Mikä on silloin työkunto oikeasti?

Etätöissä on ollut myös salolaisia, jotka olivat A-klinikan asiakkaita jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Pahimpaan korona-aikaan viime vuonna A-klinikka palveli vain puhelimitse.

– Jotkut asiakkaat kertoivat puhelimessa, että hienosti on mennyt, mutta kun taas nähtiin kasvokkain, niin näki, ettei ollutkaan mennyt niin hienosti, avohoidon työntekijä toteaa.

”Meillä on odottamassa paljon isompi ongelma, mitä osaamme tällä hetkellä ajatellakaan.”

Yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin puolitoista vuotta sitten. Kotiin päätyi moni sellainenkin työntekijä, jolla ei ole ollut etätöistä aiempaa kokemusta tai sitä oli vain vähän. Asiantuntijat varoittivat jo tuolloin alkoholin riskeistä.
Tampereen yliopiston toukokuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan joka neljäs työssäkäyvä on juonut korona-aikana enemmän kuin ennen.

– Etätyö on ollut omiaan lisäämään alkoholin käyttöä ilman, että taustalla olisi mitään aikaisempaa ja merkittävää alkoholinkäyttöä, A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoo.

Toisaalta joka neljännen työssäkäyvän alkoholin käyttö on tutkimuksen mukaan vähentynyt. Koronavirusepidemia näyttääkin jakavan kansaa kahtia – kohtuukäyttäjillä kulutus vähenee ja riskikäyttäjillä kasvaa.
Simojoki korostaa, etteivät kunnat saisi nyt leikata päihdepalveluja.

 Meillä on odottamassa paljon isompi ongelma, mitä osaamme tällä hetkellä ajatellakaan.

Työterveyslaitos julkaisi maanantaina oman kyselytutkimuksensa, jonka mukaan etätöissä uni on parempaa ja alkoholia kuluu vähemmän. Etätyö ja työkyky -tutkimuksessa kysyttiin etätöitä tekeviltä nukkumisesta, syömisestä, liikunnasta ja alkoholin käytöstä.
Kyselyyn vastasi 750 asiantuntijaa muun muassa Alkosta, Ilmarisesta, LähiTapiolasta ja SOK:sta.

– Osa kokee, että alkoholinkäyttö on pysynyt ennallaan, pienellä osalla se on parantunut ja pienellä osalla huonontunut, tutkimusprofessori Jaana Laitinen kertoo.

Aineisto ei kerro, paljonko vastaajat ovat juoneet ennen koronaa.

– Ainakin osalla alkoholin käyttö voi olla keino yrittää lievittää stressaantunutta oloa syömällä ja juomalla. Ajatellaan, että rentoudutaan ja irrottaudutaan työstä nauttimalla kaksi, kolme annosta alkoholia, Laitinen toteaa.
Laitisen mukaan todellisuudessa viini, olut tai väkevät vain hidastavat palautumista.

Kaarlo Simojoki pitää Työterveyslaitoksen kyselytutkimukseen vastanneiden joukkoa suppeana ja valikoituna. He edustavat Simojoen mukaan asiantuntijaorganisaatioita, joissa työntekijöiden hyvinvoinnista pyritään huolehtimaan.

– Kyselytutkimuksen tulos on ristiriidassa sen kanssa, minkälainen kuva meille on tarpeesta syntynyt.

Simojoki huomauttaa myös, että Työterveyslaitoksen kyselyyn vastanneista 75 prosenttia on naisia. Alkoholin riskikäyttö on miehillä yleisempää kuin naisilla.
Vastanneista kaksi prosenttia kertoi alkoholinkäyttönsä lisääntyneen etätyön aikana. Simojoki laskee, että kaksi prosenttia miljoonasta etätyöntekijästä tarkoittaa jo 20 000 ihmistä.

– Se on aika paljon. He saattavat olla avun tarpeessa.

Suomen A-klinikoilla hoidettiin viime vuonna noin 30 000 päihdeongelmaista. Luvussa ovat mukana kaikki päihdekäyttäjät, mutta merkittävälle osalle asiakkaista ongelmana on Simojoen mukaan alkoholi.