Infrapurku ei saanut lupaa Hajalan käsittelykeskukselle – lautakunnassa tiukka äänestys

7
Lupaa haettiin kiinteistölle, joka sijaitsee moottoritien pohjoispuolella noin 1,5 kilometriä Hajalan moottoritieliittymästä länteen.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on hylännyt Infrapurku Oy:n ympäristölupahakemuksen Hajalaan sijoitettavasta purkujätteen käsittelykeskuksesta.

Lautakunta hyväksyi äänin 6–7 Saija-Reetta Puopolon (vihr.) esityksen, jonka mukaan lupaa ei myönnetä.

Puopolon mukaan Infrapurku Oy hakee lupaa alueelle, joka on vielä neitseellistä metsäaluetta ja jossa ei ole minkäänlaista ohjeistusta tai kaavaa haetun toiminnan tueksi.

Hän pelkäsi, että alue laajenee hallitsemattomasti teollisuusalueeksi tapaus kerrallaan. Siksi alueelle pitäisi laatia maankäyttösuunnitelma tai kaava.

Puopolon mukaan yrityksen hakemus on ennakkotapaus teollisuusalueen synnyttämiseksi alueelle, jossa ei ole olemassa infraa, teollisuuden tarpeisiin rakennettua tiestöä tai kaupungin maapohjaa teollisuusalueen tekemiseksi. Hän piti myös alueen tiestöä surkeana ja arveli, ettei se kestä alueelle kaavailtua kasvavaa rekkaliikennettä.

Infrapurku Oy on hakenut Hajalaan lupaa maa-ainesten ottoon noin neljän hehtaarin alueella. Kiviainesta olisi otettu yhteensä noin 200 000 kuutiota eli 530 000 tonnia kymmenessä vuodessa.

Lisäksi alueella olisi vastaanotettu purku- ja rakennustoiminnassa sekä puusepänteollisuudessa syntyvää jätemateriaalia, esimerkiksi betoni- ja tiilijätettä sekä purkupuuta.

Alueella olisi lajitelty ja käsitelty esimerkiksi kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä jätettä, hyötykäyttöön soveltuvia tuhkia ja kuonia, teollisuudessa muodostuvia sivutuotteita ja jätteitä sekä helposti kierrätettäviä materiaaleja kuten romumetalleja.

Lautakunnassa luvan myöntämisen puolesta äänestivät puheenjohtaja Sanna Leivonen (ps.), Ralf Hellsberg (kok.), Matti Fontell (kok.), Elina Laine (kok.), Ismo Saari (kesk.) ja Mika Sarhola (ps.).

Puopolon esityksen kannalla olivat Asko Määttänen (kesk.), Pia Hellström (sd.), Janne Järvinen (ps.), Saga Kjellman (kesk.), Riika Kotilainen (vas.) ja Asmo Ojanperä (sd.).

7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Antti
1 kuukausi sitten

Vihreitä ei tunnu kiinnostavan yritystoiminnan edistäminen Salossa. Tuulimyllyjen tai aurinkopaneeleiden asentaminen olisi varmaan saanut hyväksynnän.

Aiemmin vihreät kannatti kierrätystä, mutta nyt on mieli muuttunut.

Keijo K.
1 kuukausi sitten
Reply to  Antti

Etkö huomannut, että esitystä kannatti kaksi demaria ja keskustalaista sekä yksi perussuomalainen?

Janno
1 kuukausi sitten

Kysymys on pohjavesialuesta ja tuulimylly ei saastutta pohjavettä

Urpo
1 kuukausi sitten

Hyvä päätös. Korvenmäessä on jo luontoa pilattu tällaista yritystoimintaa varten. Täytetään ensin ne alueet ennen metsän hävittämistä uusilta alueilta.

Monttööri
1 kuukausi sitten
Reply to  Urpo

Kaiketi siellä Korvenmäen suunnallakin ihmisiä asuu. Parempi olisi, että kaikesta haisevasta ja/tai meluavasta toiminnasta voisivat saada osansa asukkaat tasapuolisesti eri suunnilla Salon kaupunkia.

Juho
1 kuukausi sitten
Reply to  Urpo

Infrapurku haki lupaa purkutyöstä syntyvän betoni ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastoitiin. Ensiksi betoni ns. pulveroidaan pienemmäksi ja eritellään teräs ja se menee kierrätykseen. Sen jälkeen se murskataan joko kauhamurskaimella tai erillisellä murskaimella tiettyyn kokoon josta syntyvä kiviaines voidaan käyttää uudelleen vaikka talon tai tien pohjakerroksena. Puujäte mikä tulisi sinne niin voidaan esimerkiksi hakkeeksi murskata tai menee semmoisenaan jonnekin energiapuuksi. Kaikki vaarallinen ongelmajäte tai asbesti tai kyllästetty puu on poistettu näistä purettavista rakennuksista jo hyvissä ajoin ennen purkua ettei niitä luontoon pääse niin kuin joku varmaan kuvittelee. Tällainen purku toimintahan on kierrätystä parhaimmillaan ja säästää jonkun verran maa-aineksia ja metallista tulee… Lue lisää »

Kuntalainen K
1 kuukausi sitten

Kaupunginhallitus rikkoi maankäyttö- ja rakennuslakia, koska se olisi pitänyt edellyttää poikkeusluvan hakemista purkutoiminnalle kaavoittamattomalle alueelle.