Infrapurun ympäristöluvan hylkäys ihmetyttää Salossa

10
Infrapurku Oy on ollut mukana Salossa muun muassa seurakuntatalon rakennustyömaalla. Yritys purki tontilla sijainneen vanhan parkkihallin. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Infrapurku Oy:n ympäristölupahakemuksen hylkääminen jäi ihmetyttämään Salossa sekä yrittäjiä ja kaupunginlakimiestä että rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajaa.
Infrapurku haki lupaa maa-ainesten ottoon ja purkujätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn Hajalassa.
Lautakunta hylkäsi hakemuksen Saija-Reetta Puopolon (vihr.) esityksestä äänin 6–7. Puopolo vastusti hakemusta, koska Infrapurku Oy:n käsittelykeskus olisi hänen mukaansa tullut neitseelliselle metsäalueelle, jossa ei ole minkäänlaista ohjeistusta eikä kaavaa haetun toiminnan tueksi.
Hän pelkäsi, että alue laajenee hallitsemattomasti teollisuus-alueeksi tapaus kerrallaan. Siksi alueelle pitäisi laatia maankäyttösuunnitelma tai kaava.
Salon kaupunginhallitus puolsi Infrapurun hanketta jo aiemmin ja totesi, että ympäristölupahakemus voidaan käsitellä ilman alueen kaavoitusta. Silti lautakunta hylkäsi lupahakemuksen viittaamalla kaavaan.
– Asia eteni lautakunnassa nopeasti äänestykseen. Yritin sanoa kokouksessa, että kielteisen lupapäätöksen perusteluksi ei voi laittaa, että alue pitää kaavoittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan lupa pitää myöntää, jos sen edellytykset täyttyvät, Salon kaupunginlakimies Antti Mäkelä korostaa.
Rikkoiko lautakunta siis päätöksessään lakia?
– Sitä on ennenaikaista tuomaroida, ennen kuin mikään oikeusaste on käsitellyt asiaa, Mäkelä vastaa.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Sanna Leivonen (ps.) myöntää, että Infrapurun luvan käsittely jäi harmittamaan. Hänelle oli yllätys, että osa oman ryhmän jäsenistä äänesti luvan hylkäämisen puolesta ilman, että he kertoivat kannastaan etukäteen ryhmäkokouksessa.
– Puheenjohtajana olisin varmasti voinut pyytää neuvottelutaukoa, jotta olisi voitu keskustella myös omassa ryhmässä. Nyt asia meni juuri niin kuin ei pitänyt mennä. Olin etukäteen varma, että lupa myönnetään tai että asia jää korkeintaan pöydälle. Antti (Mäkelä) sanoi kokouksessa, että emme me voi kieltää sitä lain mukaan, ja silti kävi näin. Itselle jäi tästä tosi huono fiilis, Leivonen kertoo.
Hänen mielestään lautakunnan enemmistö sivuutti asiassa järkiperustelut ja päätti ”tunteella”.
– Ainakin jatkossa täytyy pyytää asianomaiset paikalle selvittämään asiaa, jos on vähänkään epäselvä tapaus, Leivonen päättelee.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on oman toimialansa lupaviranomainen, eikä esimerkiksi kaupunginhallitus voi käyttää sen päätökseen otto-oikeutta.
Kaupunginlakimies Antti Mäkelän mukaan ainoa tapa muuttaa lautakunnan päätöstä on, että yrittäjät valittavat Vaasan hallinto-oikeuteen.

 

”Eikö lautakunnan tarvitse noudattaa lakia?”

Infrapurku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Lindholm on hämmästynyt rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä ja sen perusteluista. Hänen mielestään on selvää, että lautakunta rikkoi lakia.
– Tämä taistelee vahvasti omaa moraalikäsitystäni vastaan. Yritys joutuu omassa toiminnassaan noudattamaan tiukasti lakia, muuten sen toiminta lopetetaan. Sitten kun tullaan paikallispolitiikkaan, tilanne onkin toinen. Eikö lautakunnan tarvitse noudattaa lakia? Tämä on mielestäni pöyristyttävää, Lindholm sanoo.
Hänen mukaansa Infrapurku Oy valmisteli kiertotaloushankettaan kymmenen kuukautta tiiviissä yhteistyössä Salon virkamiesten kanssa. Purkujätteen kierrätyskeskus piti sijoittaa moottoritien meluvyöhykkeelle ja avohakkuualueelle, jotta se ei olisi häirinnyt ketään. Ympäristönsuojelun virkamiehet tekivät ison työn varmistaakseen, että hankkeelle voidaan myöntää lupa.
– Olemme miettineet valitusta, mutta valitusten tämänhetkinen käsittelyaika on keskimäärin 23,5 kuukautta. Yritys ei pysty odottamaan kahta vuotta, että kaupunki tekee oman päätöksensä, ja toista kahta vuotta, että valitukset käsitellään. Meiltä menisi neljä vuotta, ennen kuin pääsisimme aloittamaan liiketoiminnan, Lindholm sanoo.

Infrapurku Oy ei ole luopunut suunnitelmistaan, mutta nyt yrityksessä mietitään uusia etenemisteitä.
– Emme usko, että Salon lautakunta tulee kauheasti muuttumaan. Voi olla, että meidän on pakko hakea lupaa aluehallintovirastolta. Toinen vaihtoehto on, että jätämme Hajalan sikseen ja lähdemme harjoittamaan toimintaamme esimerkiksi Paimion puolelle, johon meidät on jo toivotettu tervetulleiksi.
Mikko Lindholmin mielestä lupapäätös ei ainakaan paranna Salon mainetta yrittäjäystävällisenä ja vihreitä arvoja ajavana kuntana.
Häntä ihmetyttää myös tuore uutinen, jonka mukaan Salo myy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle maata Korvenmäen jätekeskuksen laajennusalueeksi.
– Olen kysynyt kaupungilta tämän prosessin aikana, onko heillä osoittaa meille jotain muuta sopivaa maa-aluetta toiminnallemme. Olisimme tarvinneet 15 hehtaaria. Sitten kaupunki myykin 27,5 hehtaaria valmiiksi kaavoitettua maata LSJH:lle. Voi kysyä, suositaanko jotain tahoa toisten ohi?

10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K
1 kuukausi sitten

Ei mennyt tämän uudenkaan lautakunnan työskentelyn avaus aivan putkeen. Nopein korjaushan on oikaisuvaatimus, joka varmaan jo kehitteillä. Tuosta LSJh:n maakauppa-asiasta saattaa myös kehittyä vielä melkoinen vääntö ja valtataistelu.

Antti
1 kuukausi sitten

Nyt me asukkaat saimme hyvän esimerkin Salon kaupungin Vihreästä siirtymästä.

Urpo
1 kuukausi sitten

Jos muuta laillista mahdollisuutta kuin hyväksyä hakemus ei ole, mihin tarvitaan lautakuntaa? Virkamiehen nimi paperiin ja leima päälle.

Monttööri
1 kuukausi sitten

Salon kaupungissa demokraattinen päätöksenteko, myös ympäristöasioissa, näyttää ontuvan tämän tästä – ja kas kummaa, yleensä siellä vilahtaa mukana lyhenne LSJH.
Salon kaupungilla on merkilliset, kaupungin kannalta epädemokraattiset suhteet juurikin LSJH-yhtiöön. Kunnalla pitää olla itsenäisempi ja objektiivisempi ote asioidessaan ja käsitellessään tämän yhtiön asioita, eikä elää läheisessä symbioosissa, jolloin näyttää siltä, että LSJH=Salon kaupunki. Osakeyhtiömuotoinen yhtiö, jota ei julkisuuslaki koske, vie kaupunkia kuin ns. kuoriämpäriä.

Kateusmomentti
1 kuukausi sitten

Salossa on kovin monta paikkaa, joissa halutaan olevan pelkästään peltoa, ettei kukaan pääsisi tekemään ainakaan uutta kannattavaa liiketoimintaa.

Niko
1 kuukausi sitten
Reply to  Kateusmomentti

Nimet mieleen ja seuraavissa vaaleissa vastustaneet ei jatkoon.

Pois silmistä, pois mielestä.
1 kuukausi sitten
Reply to  Kateusmomentti

Tuleeko mieleen että se pelto voisi olla omistajalleen tärkeä tai metsäpalsta? Taitaa se kateus asua kaupunkilaisissa. No, jos tuollainen laitos tulisi keskelle toria, varmaan tulis soraääniä.

Työllistäviä hankkeita ei saa torjua
1 kuukausi sitten

Varmasti. Mutta yleinen etu, kuten työpaikkojen luominen ja yhteisöveroa tuottava yritystoiminta, ovat useimmissa kaupungeissa etusijalla tuettuihin elinkeinoihin nähden.

Olli
1 kuukausi sitten

Melko ”vaatimaton” päätös, miksi vihreät vastustaa liiketoimintaa joka toisi Salon kaupungille verotuloja? Onneksi olkoon Paimio. (voisihan asian myös erilaisin sanoin kertoa)

Miksi aina säädetään
1 kuukausi sitten

Mitä säätöä! Yrittäjä kertoo, että tarkoitus on asemoida toiminta moottoritien meluvyöhykkeelle ja avohakkuualueelle ja vihreät on sitä mieltä, että alue on neitseellinen.