Kirjakauppojen oppikirjamyynti laski – Salon ja Someron kirjakaupoissa on nähty muutos jo ennen oppivelvollisuuden laajentumista, kun opetuksessa on alettu käyttää yhä enemmän sähköistä materiaalia

0
Anna Hurra Somerkirjasta sanoo oppikirjamyynnillä olevan iso merkitys liikevaihdollisesti, mutta muistuttaa, että nuoret hakevat kirjakaupasta muutakin kuin koulukirjoja. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salon ja Someron kirjakaupoissa oppikirjamyynnin väheneminen ei ole uusi asia. Oppikirjamyynti on vähentynyt Suomen kirjakaupoissa oppivelvollisuuden laajennuttua tänä vuonna, mutta myös muut syyt ovat jo aiemmin vaikuttaneet myyntiin.

– Oppikirjojen myynnin vähentyminen on näkynyt jo jonkin aikaa, kun ollaan siirtymässä sähköisiin materiaaleihin, selittää Anna Hurra Somerkirjasta.

Lisäksi hän sanoo oppikirjojen kierrätyksen vähentäneen uusien oppikirjojen myyntiä.

– Ei tämän syksyn pohjalta vielä epätoivoon vaivuta, Hurra sanailee.

Somerolla muutosta pehmensi myös se, että Someron kaupunki hankki lukion ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisten jaksojen oppikirjat Somerkirjasta.

Salossa toimivassa Suomalaisessa kirjakaupassa on huomattu Somerkirjan tavoin, että digitalisaatio on vähentänyt oppikirjojen myyntiä. Suomalaisen kirjakaupan Anne Kitula sanoo, että totta kai oppivelvollisuuden laajentuminen näkyy kirjamyynnissä.

Myös Anna Hurra sanoo, että oppikirjojen myynnillä on iso merkitys.

Tämä selviää myös Kirjakauppaliiton tilastoista, joiden mukaan kirjakauppojen myynti laski syyskuun loppuun mennessä 4,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilasto kattaa maan suurimmat kirjakaupat ja kirjakauppaketjut.

Suurimpana syynä myynnin laskuun Kirjakauppaliitto nimeää laajennetun oppivelvollisuuden voimaantulon elokuusta alkaen. Muutoksessa uusien opiskelijoiden oppikirjat tulevat kuntien keskitettyjen hankintojen kautta, jonka seurauksena oppikirjamyynti laski 41 prosenttia. Yleisen kirjallisuuden myynti kuitenkin kasvoi 2,2 prosenttia.

Kirjakaupat myyvät myös edelleen oppikirjoja kahdelle ikäluokalle, mutta tämäkin poistuu seuraavien vuosien aikana.

Myynnin lasku näkyy myös Kirjakauppaliiton tekemässä jäsenkyselyssä, jonka mukaan 70 prosenttia vastaajista ilmoittaa liikevaihdon laskeneen ja asiakasvirtojen vähentyneen merkittävästi. Oppikirjojen osuus myynnistä on ollut 10–30 prosenttia.

Sekä Salon että Someron kirjakaupoista muistutetaan, että koulua käyvät hakevat kirjakaupoista muutakin kuin oppikirjoja. Tosin Somerolla mietitään myös sitä, mikä merkitys nuorten mahdolliseen tulevaan ostokäyttäytymiseen muutoksella on.

– Pelätään, että opitaanko käyttämään kirjakauppoja, Anna Hurra selittää.

Molemmissa kirjakaupoissa kuitenkin käy asioimassa nuoria, jotka ostavat erilaisia koulun käyntiin liittyviä tarvikkeita penaaleista lähtien.

Suomalaisen kirjakaupan Anne Kitula sanookin, että kyllä asiakkaita edelleen riittää. Hän on havainnut, että nuorten asiointi kirjakaupoissa on myös muuttunut siten, että tarvikkeita haetaan ympäri vuoden.

– He ostavat kyniä, taidetarvikkeita ja esimerkiksi tubettajien tekemiä kirjoja, Kitula luettelee.

Hän sanoo olevansa positiivisella mielellä ja muistuttaa, että kirjakaupassa halutaan kuunnellakin, mitä nuoret haluavat.

– Maailma muuttuu, hän tiivistää.