Salo antaa Tunnin junasta kaksi erilaista lausuntoa

15
Tunnin junan yva-selostuksesta annetuista erilaisista lausunnoista näkyy, miten ratahanke jakaa salolaisia päättäjiä.

Salo antaa Tunnin junan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yva) kaksi erilaista lausuntoa. Toisessa selostusta pidetään huolellisesti laadittuna, toisessa se tyrmätään.

Kaupunginhallitus, kaupunkikehityslautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta ovat sanoneet sanansa Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden täydennetystä yva-selostuksesta. Lausunnot on pyytänyt Uudenmaan ely-keskus.

Kaupunginhallitus otti tällä viikolla saman kannan kuin kaupunkikehityslautakunta. Sen mielestä täydennys on laadittu huolella. ”Täydennetyt arvioinnit eivät muuta kokonaismerkittävyyttä eivätkä vaikuta vaihtoehtojen vertailuun hankkeen osalta”, lausunnossa todetaan.

Täydennykset eivät lausunnon mukaan myöskään ”tuo merkittävää uutta tietoa Salon kaupungin alueelle kohdistuviin vaikutuksiin”.

Rakennus- ja ympäristölautakunta lähestyi asiaa kokonaan toisesta kulmasta. Se oli viime viikon kokouksessaan sitä mieltä, että arvio ja täydennetty arvio ovat riittämättömiä ja oleellisilta osin virheellisiä (SSS 8.10.). Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ismo Saaren (kesk.) esittämän lausunnon.

Sen mukaan Lohjan ja Salon välinen oikoratalinjaus perustuu vanhentuneeseen vaihtoehtotarkasteluun. Kaupunki ei näe hankkeen toteuttamista perusteltuna ja pyytää uutta yva-menettelyä Lohjan ja Salon väliltä, lausunnossa todetaan.

Edelleen rakennus- ja ympäristölautakunnan mielestä oikorata on kallis ja kannattamaton hanke. Kannattavaksi hanke muuttuisi, jos linjaus siirrettäisiin moottoritiekäytävän lähelle. Samalla radan nopeusluokitus muutettaisiin suurnopeusjunasta nopeaan junaan. Tätä ajatusta Ismo Saarikin on pitänyt esillä muun muassa Salon Seudun Sanomien mielipidesivulla.

Uudenmaan ely-keskus on pyytänyt Väyläviraston laatimasta yva-selostuksesta lausunnot kaupunginhallitukselta, ympäristöterveydeltä ja kaavoitukselta. Salossa lausunnon antavat siksi hallituksen lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta ja kaupunkikehityslautakunta.

– Lausunnot annetaan itsenäisesti, eikä niiden tarvitse olla yhteneväisiä, sanoo Salon hallintojohtaja Laura Ala-Hannula.

– Kaupunginhallitus yhtyi kaupunkikehityslautakunnan lausuntoon. Siinä otettiin kantaa täydennettyyn ympäristövaikutusten arviointiin niin kuin ely-keskus oli pyytänytkin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa pääpaino ei ollut yva-selvityksen arvioinnissa vaan ratalinjauksessa, jota pitäisi sen mielestä muuttaa.

Tätä näkemystä tarjottiin myös kaupunginhallituksen kannaksi. Antti Olkinuoran (ps.) esitystä kannattivat hallituksen muut perussuomalaiset Osmo Friberg ja Mikko Lundén. Muu hallitus oli sitä mieltä, että yva-selvitys on hyvin tehty.

Kaupunkikehityslautakuntakin äänesti asiasta. Siellä selvityksen hyväksymistä vastustivat Simo Vesa (sd.) ja perussuomalaisten Jerina Wallius, Aune Helenius ja Heimo Koskinen.

Lue myös: Lautakunta tyrmäsi oikoradan yva-arvion

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nykyaikaan
13 päivää sitten

Jos yhden henkilön mielestä Yva on tehty väärästä paikasta, niin tietysti saattaa puutteita esiintyä. Muut lautakunnan jäsenet olisivat voineet kertoa, että linjauksesta ei enää ole kysymys.

Naapurin puolella parempi
13 päivää sitten
Reply to  Nykyaikaan

Kyllä tästä nyt paistaa huoli omista tiluksista. Neljä kilometriä pohjoisempana ja nopeusvaatimuksesta tinkimällä mutkaisempaa reittiä käyttämällä siis hanke muuttuisi heti kannattavaksi?

Päätökset on jo kuitenkin tehty, ja kaikkia ei voi miellyttää. Turhaa enää jatkaa viivytystaistelua.

Veronmaksaja
13 päivää sitten
Reply to  Nykyaikaan

Linjaus on nuijittu eikä sitä enää muuteta. Nyt vaan pitää löytää se positiivinen ote hankkeeseen, että saadaan tuo projekti alulle. Turha jarruttaa kehitystä. Salo on kuitenkin täysin riippuvainen muualla sijaitsevista työpaikoista, ja yksityisautoilusta pyritään eroon, niin milläpä muulla kuljet, kuin junalla.

Nykyisellä radalla ja ohjausinfralla työssäkäynti pääkaupunkiseudulla on junan kanssa yhtä arpapeliä ja odottelua.

Samanlainen vastustushan se oli moottoritienkin kanssa aikoinaan. Nyt se tuntuu kelpaavan, ja vain harva haluaa ajaa vanhaa satakymppiä Helsinkiin.

Maakuntalainen
13 päivää sitten
Reply to  Veronmaksaja

Tuskin muu Suomi kovinkaan innokkaasti verotuksen kautta lähtee tukemaan joidenkin satojen (VR:n liikesalaisuus) varsinaissuomalaisten junalla pendelöintiä pääkaupunkiseudulle miljardeilla. Maksajinahan ovat kaikki suomalaiset.

Kyllä myyvempiä ideoita on löydyttävä, jotta unelma toteutuisi.

Pekka
12 päivää sitten
Reply to  Veronmaksaja

”Milläpä muulla kuljet kuin junalla”. Omalla sähköautolla ladaten sitä mennen tullen matkalla, puoli tuntia – tunnin riipuen työkeikoista. Matka kestää yhtä kauan kuin junalla, vähintään, mutta viherpiiperöt kiittävät. Ostan hybridin, työmatka-aika vähenee alle tunnin.

Veka
13 päivää sitten

Kuvastaa hyvin Salon jakomielisyyttä Tunnin junaa kohtaan. Helpompi ulkoistaa päätös muille ja kiitellä tai kyräillä sitten.

Vain pari ärtyisää erakkoa
13 päivää sitten

Onhan se todella huolestuttavaa, ettei rakennus- ja ympäristölautakunta ole ymmärtänyt, mistä siltä pyydetään lausuntoa. Ratalinjaus, johon lausuntoa pyydetään, on kieltämättä ongelmallinen, enkä sitä itsekään kannata. Mutta ei yva-selvitykseen voi vastata, että linjaus väärä ja pitää siirtää.

Olisi pitänyt käydä huolellisesti läpi ympäristövaikutusten arviointiselostus ja antaa kommentit siitä eikä yleisluontoista kommenttia, että se on väärä. Se, että projekti on kallis ja ehkä kannattamaton, ei kuulu kyseisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointiin.

Allan
13 päivää sitten

”Olisi pitänyt käydä huolellisesti läpi ympäristövaikutusten arviointiselostus ja antaa kommentit siitä eikä yleisluontoista kommenttia.”

Luitko lautakunnan vastauksen vai oletatko vain lehtijutun perusteella?

Vain pari kertaa
12 päivää sitten
Reply to  Allan

Kyllä luin, löytyy kaupungin nettisivuilta.

Allan
12 päivää sitten

Hyvä että luit.
Siinä on aivan riittävät kommentit, jotta varmasti kaikki jaksavat lukea sen.

Vanhentunut hanke
13 päivää sitten

Toivottavasti hanke nykyisellä ratalinjalla kuopataan ennemmin tai myöhemmin kannattomana ja ympäristöä tuhoavana.

Maakuntalainen
13 päivää sitten

Toukokuussa Salon Seudun Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan yli puolet salolaisista (55%) ei uskonut Tunnin junan lisäävään seudun elinvoimaa. Missään ikäluokassa hankkeen takana ei ollut enemmistöä. Tätä näkemystä tukevat myös Väyläviraston hankkeesta tekemät selvitykset. On todella hienoa, että rakennus- ja ympäristölautakunta jakaa kaupunkilaisten enemmistön näkemyksen ja käyttää tilaisuuden hyväksi tuodakseen kantaa valtakunnan tasolla esille. Kiitokset myös kaupunkikehityslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa eriävän mielipiteensä esittäneille. Koko Suomen veronmaksajien on hyvä saada kaikin mahdollisin tavoin tietoonsa, että enemmistö kaupungin asukkaista suhtautuu hankkeeseen kriittisesti. Suomalaisten veronmaksajien rahat tulee käyttää liikenteen päästöjen leikkaamiseen Tunnin junaa tehokkaammilla tavoilla. Rautatieliikenteen parantamisessa tulee ensisijaisesti keskittyä mittavan korjausvelan, noin 1,2 miljardia… Lue lisää »

Rata jakaa asuntomarkkinoita
13 päivää sitten

Jos hankkeesta on samalta taholta sekä puoltava että kielteinen lausunto, kyseessä on 50-50-tilanne, eli lausuntojen vastaanottaja voi tulkita sen niin, että kaupunki suhtautuu asiaan neutraalisti.

Radasta tehdään joko rakennetaan tai ei rakenneta -päätös. Niiden vaihtoehtojen välillä ei ole mitään kompromisseja. Käytännössä konkreettisen hankesuunnittelun käynnistäminen tarkoittaa radan rakentamispäätöstä nykyiselle linjaukselle.

Eri linjausvaihtoehtojen pohtimisen aika oli ja meni. Melualueelle jäävien asuntojen arvo yleensä alenee, ja aseman vieressä sijaitsevien nousee.

Maakuntalainen
13 päivää sitten

Oikorataa Turun ja Helsingin välille on haviteltu kuulemma vuodesta 1917 lähtien. Voisipa todeta, että aika on mennyt koko hankkeen osalta ohi ajat sitten.

Paukut tulisi käyttää ympäristö- ja ihmisystävällisempiin, taloudellisempiin ja laajempia ihmisjoukkoja hyödyttävämpiin hankkeisiin, kuten aikaisemminkin hankkeen historiassa on tehty.

Lasse Reunanen / Salo
11 päivää sitten

Julkisuudessa tämä ns. Tunnin juna ollut esillä Turun Tunnin junana (TTJ) – joka siis Turusta Helsinkiin noin tunnin vajassa mahdollistuisi. Sori vaan salolaisille, että silloin usea junavuoro ohittaisi seisahtamatta Salon – joka ei meidän salolaisten etu ole.

VR on velvoitettava pitämään Salon osalle riittävästi junavuoroja – ympäristöllisistäkin syistä, että matkustajia suurten kaupunkien lisäksi mahdollistuu.