Salo päivitti ja tarkensi hankintaohjettaan – hankinta ilman kilpailutusta on aina poikkeus

0
Salo on tarkentanut hankintaohjettaan. Arkistokuvassa rakennetaan puusiltaa Viitannummen ulkoilureitille. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salo on päivittänyt hankintaohjeensa, jonka mukaan kaupunki toteuttaa hankintansa ja laatii hankintasopimuksensa.

Uudessa ohjeessa suurin muutos vanhaan on, että pienhankinnoista on tehty kokonaan oma lukunsa.

Salossa on uutisoitu tänä vuonna hankintoihin liittyvistä virheistä, joissa on annettu varoituksia vastuullisille virkamiehille. Käytännössä kyse on ollut siitä, että pieniä hankintoja on tehty suorahankintana ja kilpailuttamatta.

Uusi hankintaohje selkiyttää tilannetta, mutta Salon hankintapäällikön Päivi Kohvakan mukaan ilmi tulleet tapaukset eivät ole pääsyy ohjeen päivittämiselle.

– Meidän vanha ohjeemme oli jo kymmenen vuotta vanha. Se oli aikakin uusia. Tavoite oli saada tilalle uusi tämän päivän ohje, Kohvakka sanoo.

Uusi hankintaohje keskittyy erityisesti pienhankintoihin, koska kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia.

Pienhankinnoista oli oma osionsa myös vanhassa ohjeessa, mutta nyt ohjeita on selkiytetty ja täsmennetty.

Salon uuden ohjeen mukaan suorahankinta on aina poikkeus. Ilman kilpailutusta voidaan hankkia tavaraa ja palvelua esimerkiksi silloin, kun sitä on saatavissa varmuudella vain yhdeltä toimittajalta. Suorahankinta voidaan tehdä myös silloin, jos tilanne on poikkeuksellisen kiireinen ja ennalta arvaamaton.

Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailutus voidaan tehdä hankintalainsäädäntöä kevyemmällä ja joustavammalla menettelyllä.

Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti esimerkiksi Hilmassa tai kaupungin kotisivulla. Rajoitetussa menettelyssäkin tarjoukset on pyydettävä kilpailun aikaansaamiseksi riittävän monelta toimittajalta, mikäli mahdollista.

Pienhankintojen teossa on huomioitava muun muassa tasapuolisuus ja syrjimättömyys, kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen ja avoimuus ja läpinäkyvyys.

Lisäksi niissä voidaan ottaa huomioon kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset sekä sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia työllisyysmahdollisuuksista, saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja eettisyydestä.

Hankintapäätös pitää ohjeen mukaan aina tehdä kirjallisesti, jos sen arvo ylittää vähäisen rajan. Mikä on vähäinen hankinta, siitä päättää kaupunginhallitus.

Hankintapäätöksessä pitää kertoa myös ratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että tarjoaja voi arvioida, onko hankinta tehty oikein.

Tarjousvertailu tehdään tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella. Tinkimiskierrokset ovat kiellettyjä.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi uuden hankintaohjeen maanantaina. Se viedään myös valtuustolle tiedoksi. Ohje otetaan käyttöön marraskuun alusta alkaen.