Somero selvittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan tulevaisuutta – Ensisijainen vaihtoehto on jatkaa yhteistyötä Forssan kanssa

0
. Kuva: TS-arkisto/Riitta Salmi

Someron perusturvalautakunta selvittelee ympäristöterveydenhuollon eli eläinlääkäripalvelujen ja terveysvalvonnan tulevia järjestelyjä. Asia liittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, joka vie valtaosan terveyspalveluista hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alusta.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin toteaa, että myös ympäristöterveydenhuolto voi siirtyä hyvinvointialueen järjestettäväksi, jos maakunnan kaikki kunnat ovat yhtä mieltä asiasta.

Varsinais-Suomen kunnat eivät ole asiasta yksimielisiä, joten kukin kunta sopii itse ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta. Somero käy asiasta neuvotteluja Salon kaupungin ja Liedon kunnan kanssa.

Nykyään Someron ympäristöterveydenhuollosta huolehtii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

– Ensisijainen vaihtoehto on jatkaa nykyisellään, jotta palvelut pysyisivät mahdollisimman lähellä, Marjaana Sorokin painottaa.

– Jos Kanta-Hämeen kunnat päättävät siirtää myös ympäristöterveydenhuollon hyvinvointialueen hoidettavaksi, se sulkee Someron pois. Asia selkiytyy syksyn aikana, hän huomauttaa.