Someron kaupungin tulevan strategian ytimessä on yhteisöllisyys – uudenlaisen kuntastrategian tekoon toivotaan mukaan asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä

0
Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toivoo, että myös kaupungin henkilöstö osallistuisi aktiivisesti kuntastrategian valmisteluun. Kaupunki aikoo myös varata tyky-toimintaan erikseen määrärahoja, jotta aktiivisia työyhteisöjä voidaan palkita panoksestaan. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Someron kaupunki valmistelee parhaillaan uutta strategiaa tuleviksi vuosiksi. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että tavoitteena on luoda toimintastrategia, joka hyödyntää ja edelleen rakentaa Somerolla olevaa yhteisöllisyyttä.

– Valmistelu lähtee siitä, että yhteisöllisyys on uuden kaupunkistrategian punainen lanka. Tällöin kaupungin kaikkien palvelualojen kehittämistä tarkastellaan yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tämä pitää sisällään myös kaupungin oman organisaation sisäisen työkulttuurin, Suikkanen huomauttaa.

Suikkanen korostaa, että kyseessä on uudenlainen tapa tehdä kuntastrategiaa.

– Yleensä strategiaan kootaan yhteen vain erilaisia asioita, mutta nyt kaikkea lähestytään yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Suikkanen korostaa, että yhteisöllisyyteen perustuvan strategian toteuttaminen on vahvasti kytköksissä kaupungin asukkaisiin sekä kaupungissa toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin.

– Myös strategian valmisteluun ja tekemiseen halutaan saada mukaan niin asukkaat, yritykset kuin yhdistykset. Myös tämä on uutta.

Kaupungin henkilökunnan toivotaan niin ikään osallistuvan laajalla rintamalla strategian valmisteluun. Kaupungin työntekijöiden kiinnostuksen lisäämiseksi suunnitellaan myös porkkanoita.

– Kaupungin työyhteisöjä on tarkoitus palkita aktiivisesta osallistumisesta strategiatyöhön. Varaudumme tähän varaamalla palkitsemiseen erikseen 7 500–10 000 euroa. Palkitseminen on osa työhyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua tyky-toimintaa, Suikkanen kertoo.

Someron nykyinen kuntastrategia ”Erinomane ja notkja Somero 2025” on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2018. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

– Tavoitteena on, että uusi kuntastrategia saataisiin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden kesällä, Suikkanen huomauttaa.