Yli viisikymppisten parisuhteissa yleisimpiä riidanaiheita ovat seksi, raha ja kotityöt

0

Yli 50-vuotiaiden parisuhteissa yleisimpiä riidanaiheita ovat seksi, raha ja kotityöt, selviää Väestöliiton uudesta perhebarometrista. Ikäryhmän naiset ovat miehiä tyytymättömämpiä parisuhteisiinsa ja kokevat riitelyn parisuhteessaan olevan yleisempää.
Parisuhteissaan yli 50-vuotiaat ovat tyytyväisimpiä keskinäiseen rakkauteen ja tyytymättömimpiä fyysisen läheisyyden määrään.
Tänä vuonna yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteisiin keskittyvä Väestöliiton perhebarometri pohjautuu sekä rekisteri- että kyselyaineistoon.

Parisuhde lisää tyytyväisyyden kokemusta

Väestöliiton tiedotteen mukaan parisuhde on yksi tärkeimmistä onnelliseen ja terveeseen ikääntymiseen vaikuttavista lukuisista tekijöistä, tai jopa tärkein.
Barometrin mukaan yli 50-vuotiaat parisuhteessa elävät ovat yleensä tyytyväisempiä elämäänsä kuin samanikäiset ihmiset, jotka eivät elä parisuhteessa. Parisuhteessa olevat kokevat myös terveytensä paremmaksi.
– Samalla esimerkiksi isovanhemmuus voi olla onnellisuutta ja hyvinvointia tasapainottava tekijä, jos parisuhdetilanne on vaikea tai parisuhdetta ei ole, toteaa tutkimusjohtaja Anna Rotkirch tiedotteessa.

Yli 50-vuotiaiden suhteiden kirjo aiempaa laajempi

Barometrin mukaan yli 50-vuotiaiden parisuhteiden kirjo on viime vuosikymmenten aikana laajentunut. Pitkiä liittoja on yhä enemmän ja leskien osuus on selvästi pienentynyt. Kun koko väestössä avioeronneisuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, yli 50-vuotiaat eroavat ja muodostavat uusia suhteita aiempaa vilkkaampaan tahtiin.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: