EU:n elpymisrahalla vauhtia Salon jäteyritysten yhteistyöhön

15
Kuvassa vasemmalla Lounavoiman jätevoimala ja Korvenmäen jätekeskusta. Etualalla Metsäjaanun teollisuusalue. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Yrityssalo ryhtyy suunnittelemaan Salon Korvenmäen ympäristöön kiertotalouspuistoa.

– Haluamme, että siellä jo olevat toimijat lähtevät tekemään yhteistyötä ja myös uusia toimijoita alueelle, sanoo Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola .

Hanke kulkee työnimellä ”Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021–2023”. ”Louna” viittaa alueella jo olevaan Lounavoiman jätevoimalaan.

Maakuntahallitus myönsi maanantaina hankkeelle reilun 319 000 euron rahoituksen. Rahoitus tulee aluekehitysrahaston kautta EU:n elpymispaketista, jonka yhtenä teemana on ns. vihreä siirtymä.

Joulukuussa alkavan hankkeen vetäjäksi palkataan Yrityssaloon projektipäällikkö, jonka paikka on parhaillaan julkisessa haussa.

Päävastuu hankkeesta on Yrityssalolla, mutta mukana on myös muita tahoja: Lounavoima Oy, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Pirvola kertoo hankkeen alkavan tilannekuvan muodostamisella, minkä jälkeen vuorossa on visiotyö. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on ollut aiemmin kehittämässä muun muassa Turun Topinpuiston kiertotaloustoimintaa.

– Haluamme, että kiertotalouspuisto olisi mahdollisimman houkutteleva.

Myös yritykset otetaan mukaan pohtimaan kiertotaloustoiminnan mahdollisuuksia. Työkaluina yhteistyöhön ovat muun muassa työpajat ja haastattelut.

– Teemme tätä yhteistyössä tietenkin alueella jo toimivien yritysten kanssa ja alueelle tulevaisuudessa sijoittuvien yritysten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus kertoa myös kahden kesken ajatuksista.

Korvenmäessä on parhaillaan käynnissä tonttikiista.

Kaupunki oli jo aikeissa myydä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle 27,5 hehtaarin tontin nykyisen jätekeskuksen naapurista, kun kolme yksityistä jätealan toimijaa jätti samasta tontista korkeamman tarjouksen. Vielä ei ole tiedossa, millaisen kannan kaupunki asiaan ottaa.

– Tonttiasia tuli tosi hankalaan kohtaan. Tiedän, että hankkeemme aiheuttaa ihmetystä, mutta me haluamme, että siellä jo olevat toimijat lähtisivät tekemään yhteistyötä ja pystyisimme luomaan kiertotalouspuiston Salon alueelle.

Tonttikiista on vain yksi lisämauste monivuotiseen skismaan, joka on hiertänyt Salossa etenkin yksityisten jätetoimijoiden ja Lounais-Suomen Jätehuollon välejä.

Pirvolalla on luja luotto siihen, että myös jätealalla pystytään tekemään rakentavaa yhteistyötä.

– Kiertotalouden idea on se, että toisen jäte on toisen bisnes, ja jäte- ja sivuvirtoja on mahdollisuus hyödyntää. Kiertotalouden teemankin mukaan on syytä tehdä yhteistyötä. Nyt on kyse kehittämisestä, emmekä me tee mitään investointeja. Haluamme, että yritykset menestyvät ja kasvavat ja että kiinnostavaan ympäristöön sijoittuu kokonaan uuttakin yritystoimintaa.

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Muurlalainen
1 vuosi sitten

Tässä vaiheessa on syytä pitää mielessä, että Salohan omistaa sataprosenttisesti Kaukolämpö Oy:n, joka omistaa Lounavoimasta 50%. Salon omistusosuus LSJH:sta on hieman yli 20%, joten siitä lohkeaa omistusta Lounavoimaan 10%.

Näistä syntyneillä velkavastuilla maallikosta tuntuisi, että Salon ääni ratkaisuissa pitäisi näkyä. Alueelle on hyväksi, että sinne tulee myös yksityistä pääomaa.

Keijo K.
1 vuosi sitten

Nythän käy yhä varmemmaksi, että kyse oli jo sovitusta kähminnästä kaupungin ja LSJH:n välisessä tonttikaupan yrityksessä. Onneksi paikalliset yrittäjät tekivät oman vetonsa paljastaen samalla tuon salassa viritellyn maakaupan.

Marko
1 vuosi sitten
Reply to  Keijo K.

Luuletteko yksityisen olevan halvempi kuin kunnallisen? Verratkaa, yksityistämishuumassa kannattaa muistaa oikeiston puuhat, esimerkiksi kantaverkkon myynti. Sanottiin markkinoiden pitävän hinnat alhaalla.

Yksityiset firmat eivät todellakaan ajattele hinnanalennuksia jätebisneksessä vaan mahdollisimman suurta voittoa, ja ne voitot eivät alenna hintoja vaan menevät omistajien taskuun toisin kuin kunnallisissa yrityksissä. Jos joku kähmii jotakin, niin varmasti joku muu kuin Salon kaupunki.

Kustannuslaskija
1 vuosi sitten
Reply to  Marko

LSJH-konserni tuotti viime vuonna tappiota -1.028.464,05 euroa vaikka yrityksellä on verotusta vastaava keruumaksulaskutus jokaiselta kiinteistöltä. Hinnoittelun muutokset lietemaksujen tiimoilta on myös muistissa.

Japi
1 vuosi sitten
Reply to  Marko

Onneksi Suomen kantaverkkoa hallinnoi valtionenemmistöinen yhtiö Fingrid, ainakin toistaiseksi.

Pertti
1 vuosi sitten
Reply to  Marko

Kyllä yksityiset ovat halvempia selkeästi. Siellä on joustava organisaatio missä voi ottaa kantaa myös toisesta osastosta mitä valtion ja kuntien virastossa ei missään nimessä voi tehdä. Siellä on myös mahdollisuus nousta organisaatiossa kykyjensä mukaan. Kunnallisessa ei, siellä ei kannata ponnistella asemansa eteen. riittää kun on hyvä supliikki.
Mutta typerää on myydä yksityiselle sellainen toiminto jolla on yksinoikeus tuotteeseen. Tätä ei nykyinen ulkoministeri Haavisto silloin ymmärtänyt kun oli yksi päähahmo sähköverkon myynnissä.

Keijo K
1 vuosi sitten
Reply to  Marko

Kun kantaverkkokaupan puheeksi otit niin kerropa miten sen kaupan tehneet ovat vastuunsa kuluttajia kohtaan kantaneet! Edelleen käsittääkseni toimivat mukana politiikassa kuin mitään eivät olisi tehneet, ”poliittinen vastuu?”.

MDI
1 vuosi sitten
Reply to  Keijo K

Niin Markolle kuin Keijollekin tiedoksi, että kantaverkkoa ei ole myyty.
Keijolle lisäksi, että yksityinen toimii tehokkaammin, ei ole mitään kaikkien puolueiden omaa kiintiöpomoa sörkkimässä joka välissä. Mallia voi katsoa vaikka hallituksen satapäisestä avustajajoukosta eduskunnasta pudonneine kehäraakkeineen.

Keijo K
1 vuosi sitten
Reply to  MDI

En lähtisi vertailemaan hallituksen/eduskunnan toimintaa tähän paikallisen jätemafian rakentamiseen. Minä pitäydyn kannassani tämän maakaupan suhteen eikä sitä horjuta tuonkaltainen yritys puolustaa tehtyjä hölmöyksiä.

MDI
1 vuosi sitten
Reply to  Keijo K

Keijolle tiedoksi, etten ottanut kantaa maakauppoihin vaan yksityisen sektorin tehokkuuteen versus julkinen sektori.

Valtioneuvosto on hyvä esimerkki, avustajajoukko on triplaantunut kuten kulutkin ja ministereillähän on jo entuudestaan ministeriönsä virkamiehineen käytettävissään. Pääministerilläkin on useampi viestintä- ja kai imagoasiantuntijakin järjestelemässä julkisuuskuvaa. Miten liittyy pääministerin virkatoimiin? Eli mitä isot edellä, sitä pienet perässä Salossakin.

Keijo K.
1 vuosi sitten
Reply to  MDI

Minäkin olin varsin tietoinen kantaverkon myymättömyydestä, enkä sitä keskustelua aloittanut. Tuossa onnettomien avustaja-armeija asiassa olen täysin samaa mieltä kanssasi, eikä se lisäonnettomien määrä mitään auta.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  MDI

Millä tavalla esimerkiksi Caruna on toiminut tehokkaammin?

Muullakin tavalla kuin hintoja korottamalla.

Japi
1 vuosi sitten
Reply to  Keijo K

Valtion omistaman kantaverkon voisi.

Merkonomi
1 vuosi sitten

Toivottavasti tässä ei lähdetä sellaiselle laukalle kiertotaloustoiminnan kehittelyssä, että palataan taas viime vuosikymmenelle, jolloin Korvenmäen kaatopaikan kärkihankkeet haisivat ympäristöönsä vuosikausia Salon kaupungin juurikaan välittämättä.

Laajenevan, puistoksi nimetyn toiminnan vaikutusalueella asuu myös ihmisiä ja perheitä. Näyttää uutisen mukaan, että heille jää tässä hypetyksessä statistin osa, kun tilannekuvaa muodostetaan.

Menneisyydestäkin olisi vihdoin jotain syytä oppia varsinkin, kun nyt uudetkin toimijat muun muassa ammattikorkeakoulu, yliopisto ja uusi projektipäällikkö tulevat mukaan hankkeeseen.

Kiertotalouspuistonvartija
1 vuosi sitten

Nyt pitää huomata, että suunnitteilla on puisto. Puisto on virkitysalue. Kiertotalouspuisto ei haise, eikä tuulivoimapuisto melua.