Katse kiertotalouteen

2
Lakko sulkee toteutuessaan myös Korvenmäen jätekeskuksen viikoksi.

Salossa ryhdytään hanketyöhön, jonka tavoitteena on synnyttää Korvenmäen ympäristöön kiertotalouspuisto.

Aihio on jo olemassa: alueelle on sijoittunut alan toimijoita. Nyt tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja houkutella samaan sijaintiin uusia yrityksiä.

Kiertotalouspuistohanke saa rahoitusta myös aluekehitysrahaston kautta EU:n elpymispaketista, jonka yhtenä teemana on vihreä siirtymä.

Korvenmäen historia juontaa kaatopaikkatoimintaan, ja nykyisin alueen näkyvin maamerkki on Lounavoiman jätevoimala.

Virkamiehet käyttävät jätevoimalasta sinnikkäästi nimitystä ekovoimala, mutta kiertotalousmielessä jätteen polttaminen ei ole tavoiteltavaa. Kiertotalouden ytimessä on ajatus siitä, että jätettä ei synny, koska kaikki materiaali hyödynnetään uudelleen.

Toistaiseksi realiteetti on kuitenkin se, että kotitalousjätteen kierrätysaste on huono, ja valtava määrä sekajätepusseja päätyy poltettavaksi. Niiden polttaminen energiaksi on toki paljon parempi vaihtoehto kuin nykyisin jo kielletty kaatopaikalle kasaaminen.

Jätevoimalan yhteydessä on jo myös käynnissä kehitystyötä, joka tähtää voimalan omien sivuvirtojen hyödyntämiseen.

On hyvä, että Salossa on pyrkimystä laventaa kiertotalousalaa.

Pyrkimys on myös linjassa koko Suomen tavoitteiden kanssa. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta viime huhtikuussa. Tavoitteeksi on asetettu muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouden kasvu on välttämätöntä, jotta luontokato pystytään pysäyttämään ja ilmastokriisi välttämään. Koska haaste on koko maapallon yhteinen, hyvien kiertotalousratkaisujen kehittäjille on myös tarjolla valtava markkinapotentiaali.

Yksi kiertotalousalan haasteista Salossa liittyy alan toimijoiden kitkaisiin väleihin. Jätealan julkinen ja yksityinen puoli ovat jo vuosia olleet törmäyskurssilla, mikä ei ole hedelmällisin lähtökohta yhteistyön tiivistämiseen.

Toivottavasti Yrityssalon vetämä kiertotalouspuistohanke pystyy lähentämään toimijoita ja luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia tärkeän teeman ympärille.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Muurlalainen
8 kuukautta sitten

Hyvä kirjoitus. Tässä yhteydessä olisi paikallaan tutustua myös LSJH:n sadoilla tuhansilla rahoittaman Kiertomaa Oy:n historiaan. Syy voi olla mikä tahansa, mutta siitä voi olla oppia, miten julkisella puolellakin voidaan toimia.

Keijo K.
8 kuukautta sitten
Reply to  Muurlalainen

Ei se kierrätys tosiaankaan vaikeaa ole, halustahan se on kiinni. Itseltäni roskikseen kertyy kierrätykseen kelpaamaton pakkausmateriaali sekä kattilasta poistamani tuhka, tyhjennys kahdeksan viikon välein.