Kulttuurigalleria, lasten liikuntapuisto, skeittiparkki, palvelutalo – ensi vuosi tuo Somerolle paljon uutta

0
Aholaan tuleva uusi kulttuurigalleria esittelee Kaija Aarikan töitä, lisäksi siellä on vaihtuvia näyttelyitä. Vaihtuvat näyttelyt avaa ensi kesänä kirjailija Kaari Utrio. Kulttuurituottaja Liisa Mattila kertoo, että Aholan tiloissa tehdään vielä sähkötöitä ja hälytyslaitteiden asennuksia galleriaa varten. Pintaremontti on jo tehty. Kuva: SSS-arkisto/MARKO MATTILA

Someron kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotus lupaa paljon uutta. Kulttuurigalleria avaa ovensa, keskustaan rakennetaan lasten liikuntapuisto ja skeittiparkki, uuden palvelutalon rakentaminen alkaa. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo, että tulevaan vuoteen mahtuu poikkeuksellisen paljon uutta tuovaa toimintaa.
– Nämä lisäävät kaupungin vetovoimaa. Hienoa on myös se, että kaikille väestöryhmille on tulossa jotakin uutta, Suikkanen huomauttaa.

Someron kaupungin investoinnit ovat esityksen mukaan ensi vuonna 12 miljoonaa euroa. Summa on tavallista suurempi.

Pitkään suunnitelluista hankkeista mukana ovat uusi 62-paikkainen palvelutalo ja urheilukentän peruskorjaus. Kentän peruskorjaus piti alun perin tehdä jo vuonna 2020, mutta kentän nykyisen katsomon suojelua koskevan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.

Investointeihin tuovat helpotusta hankkeisiin saatavat ulkopuoliset rahoitukset. Aralta odotetaan palvelutalon rakennuskustannuksiin 40 prosentin avustusta. Valtionavustus on myös urheilukentän peruskorjauksen ehtona.

Torin viereen tuleva skeittiparkki ja päiväkotien läheisyyteen tehtävä lasten liikuntapuisto ovat odotettuja ja toivottuja kohteita, jotka parantavat lapsille ja nuorille tarjottuja palveluita. Liikuntapuolella rahaa on varattu myös kuntolaitteiden hankkimiseen Havuharjulla sijaitsevien kuntoportaiden tuntumaan.

Hulevesien saamista pois jätevesien joukosta jatketaan ensi vuonna. Hulevesiviemäreiden rakentamiseen on varattu yli kaksi miljoonaa euroa.

Suikkasen talousarvioehdotus pitää sisällään myös tukun henkilöstölisäyksiä. Hoitajamitoituksen nosto tietää Tervaskannon ja Mäntykodin palvelutaloihin yhdeksän työntekijän lisäystä. Nuorten starttipajaan palkataan toinen vakinainen työntekijä ja nuorisotyön resursseja vahvistetaan osa-aikaisella työntekijällä. Sivistystoimen hallinnon työruuhkaa puretaan uudella toimistotyöntekijän tehtävällä. Lisäksi kaupunki palkkaa puutarhapuolelle oman vakinaisen työntekijän.

Suikkanen leikkasi omaa talousarvioehdotustaan laatiessaan lautakuntien esityksiä 300 000 eurolla. Suikkanen kiittää hallintokuntien tehneen omissa esityksissään tarkkaa työtä ja on tyytyväinen myös oman ehdotuksensa talouslukuihin.
– Kaupungin talous on ensi vuonna terveellä pohjalla. Suurin uhka tällä hetkellä on sote-uuudistuksen jälkeinen rahoitus, johon liittyy paljon epävarmuutta. Valtionosuudet perustuvat sen jälkeen paljolti lapsiin ja nuoriin, joiden määrä on Somerolla laskussa, Suikkanen toteaa.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on tyytyväinen ensi vuodelle esittämäänsä talousarvioon. – Talous on terveellä pohjalla ja luvassa on monenlaista uutta. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn menevän esityksen vuosikate eli tulojen ja toimintamenojen erotus on 2,8 miljoonaa euroa. Tämä tietäisi poistojen jälkeen nollan pintaan päätyvää tulosta. Kirjanpitoon on tulossa kuitenkin 2,7 miljoonaa euroa ylijäämää, sillä kaupunki aikoo myydä Lamminniemen hyvinvointikeskuksen tilat omistavan kiinteistöyhtiön osakkeet hyvinvointikeskuksen toimintaa pyörittävälle yhtiölle. Molemmat ovat kaupungin tytäryhtiöitä.

Osakekauppaa on suunniteltu jo jonkin aikaa. Yhtiöiden yhdistämisen tarkoituksena on turvata hyvinvointikeskuksen palvelujen pysyminen Somerolla myös sote-uudistuksen toteuduttua.

Ensi vuosi on viimeinen vuosi, kun sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kuntien talousarvioissa. Sen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtivat maakunnalliset hyvinvointialueet. Muutos on suuri, sillä viime vuonna sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat lähes 60 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista.

Someron kaupungin palkkalistoilta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 295 työntekijää. Kaupungin listoille jää edelleen noin 200 työntekijää. Lamminniemen hyvinvointikeskuksella on 70 työntekijää, joiden työnantaja vaihtuu.

Kaupunginjohtajajn ehdotus: Someron kaupungin talousarvio 2022

Verotulot 29,9 miljoonaa euroa.
Valtionosuudet 29,6 miljoonaa euroa.
Investoinnit 12 miljoonaa euroa.
Vuosikate (= tulojen ja toimintamenojen erotus) 2,8 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos 2,7 miljoonaa euroa.