Kunnat hyötyvät kulttuurista – kulttuurifoorumissa nostettiin esille taiteen ja kulttuurin tärkeys ja eri tahojen yhteistyön merkitys.

0
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläisen mukaan kulttuuri ja taide lisäävät kunnan elinvoimaa. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon taide- ja kulttuurikentän vuosittainen Kulttuurifoorumi järjestettiin keskiviikkona kulttuuritila Näkkärissä.

Tilaisuuden teemana oli taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden näkymät, sekä haasteet ja mahdollisuudet kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin rakentamisessa.

Puhujavieraana kuultiin taide- ja kulttuurialan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläistä.

– Kulttuurialan vaikutukset kunnan elinvoimaan ovat sekä henkisiä että taloudellisia. Luonto on kauttaaltaan kaunista ympäri Suomen. Kulttuurilla pystytään erottumaan muista. Jotta kulttuurilla saadaan kunnalle tuloja, pitää toiminnan myös olla laadukasta. Kulttuuriin kannattaa panostaa, sillä eurot tulevat usein moninkertaisina takaisin matkailun kautta, muistutti Meriläinen.

Meriläinen kysyi yleisöltä, mitä hyvää Salon kulttuuritarjonnassa on. Esiin nousivat muun muassa laajat harrastusmahdollisuudet, taiteen perusopetus, hyvät kulttuuritilat, aktiiviset toimijat, sekä tasokas kulttuuritarjonta niin museoiden, kirjastojen, tapahtumien, teattereiden, musiikin kuin elokuvienkin saralla.

Vaikka tarjonta on monipuolista, tarvitaan kuitenkin enemmän arvostusta, tukea, ymmärrystä, uusia kulttuurin kuluttajia ja taiteen ja kulttuurin kautta paikkakunnalle juurruttamista.

– Julkisesta rahoituksesta kulttuurille ja taiteelle kuntien rooli on jopa yhtä merkittävä kuin valtion, sanoi Meriläinen.

Tehokkaalla kulttuuripolitiikalla pystytään vastaamaan esimerkiksi saavutettavuuteen, siihen että kulttuuria ja taidetta tarjotaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaikille.

– Hienoa, että Salossakin on saatu käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille paremmin mahdollisuuden löytää oma juttunsa taiteen ja kulttuurin kentältä, sekä juurruttaa tunnesitein ja tarinoin itsensä paremmin omaan kotikaupunkiin, jatkoi Meriläinen.

Illan teemoja käsiteltiin myös paneelikeskustelussa, jota johdatteli salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelimen, Kulttuurikumppanien, puheenjohtaja Mia Kuisma. Panelisteina olivat Rosa Meriläinen sekä vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Piia Keto-Oja, vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska ja Risto Gustafsson Seuraparlamentista. Kuisma kysyi panelisteilta, miksi kulttuuri usein unohdetaan päätöksenteossa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa ainakin kulttuurikentän ulkopuolella? Mitä yhteisiä rajat ylittäviä toimintatapoja voisimme löytää kuntalaisten vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi? Entä miten madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä?

– Kulttuurin edunvalvonnan ääni ei välttämättä aina kuulu niin hyvin. Kulttuurikumppanien aloittamisen myötä ääni on onneksi vahvempi kuin muutama vuosi takaperin. On totta, että kulttuurimäärärahat Salossa ovat erittäin alhaiset. Yleisten kulttuuripalveluiden puoli on heikosti resursoitu. Yhdistystoiminta on tärkeää, totesi Tanska.Keto-Ojan mielestä Salo on vahva urheilukaupunki ja liikunta on monesti jyrännyt kulttuurin.

– Voi olla, että kulttuuri on monelle vaikeampi lähestyttävämpi kuin liikunta. Entä jos en ymmärräkään taidetta? Hyvä tapa on tuoda taide ja kulttuuri ihmisten lähelle, esimerkiksi taidenäyttelyitä julkisiin tiloihin. Voisi olla hyvä myös yhdistää urheilutapahtumien väliajoille kulttuuria, pohti Keto-Oja.

Meriläinen muistutti, että kulttuuri ja urheilu eivät hyödy vastakkainasettelusta. Avainasemassa on toimiva yhteistyö. Tanskan mukaan yhteistyö onkin lisääntynyt sen jälkeen, kun virat yhdistettiin ja kulttuurin ja liikunnan johtaja toimii samalla penkillä. Yhteistyön tärkeyttä, toisiin tutustumista ja säännöllisiä tapaamisia eri tahojen kanssa korostivat tilaisuudessa myös Gustafsson sekä kulttuurituottaja Suvi Aarnio.

Tilaisuudessa kuultiin myös museopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset, tietoa kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan etenemisestä, sekä julkistettiin

Kulttuurikumppanien ensi vuoden jäsenyhdistykset. Uudelle kaudelle jatkavat suoraan SaloJazz ry, Poikki Taideyhdistys ry, EtnoSalo ry, Halikon Musiikkiyhdistys ry ja Salon Taitelijaseura ry. Uusina aloittavat Piazza Brass ry, Teatteriyhdistys Vinssi ry, Salon Hermanni-Seura ry, Kirakan Kesäteatteri ry ja Musiikkiyhdistys Leticia ry.

 

Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska (vas.), vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Piia Keto-Oja ja Risto Gustafsson Seuraparlamentista olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyöllä on iso merkitys kulttuurin aseman parantamisessa. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Korjattu tekstiä 26.11. klo 9.30 ”Meriläinen muistutti, että kulttuuri ja urheilu eivät hyödy vastakkainasettelusta.” Oli aikaisemmin ”kulttuuri ja taide”.