Patojen kuntoa selvitetään Teijon kansallispuistossa

0
Kairaukset, joiden avulla määritellään historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne, alkaa Teijolla tällä viikolla. Kuva Kirjakkalan padolta. Kuva: Metsähallitus/Okko Salo

Metsähallitus selvittää Teijon kansallispuiston alueella sijaitsevien, muinaismuistolain nojalla suojeltujen patorakennelmien kuntoa. Tällä viikolla alkavat patorakennelmien kairaukset, joiden avulla määritellään historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne.

Patoasiantuntijoiden tehtävänä on selvittää Hamarijärven eli ns. Kirjakkalan padon ja Sahajärven patojen (Fleminginpato ja Voimalaitospato) sekä niihin liittyvien patorakennelmien kunto ja laatia patojen korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen. Metsähallitus tekee työn yhdessä vesirakenne- ja vesitaloussuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimisto Maveplan Oy:n kanssa.

Patokohteet on katselmoitu loka- ja marraskuun aikana Maveplanin patoinsinöörien ja valtakunnallisen patoviranomaisen kanssa. Marraskuun aikana Metsähallitus on kunnostanut Fleminginpadolle johtavan vanhan huoltotien ja tällä viikolla käynnistyvät patorakennelmien kairaukset.

Pohjatutkimuksina padoilla tehdäänn paino- ja heijarikairauksia, joiden avulla selvitetään patorakenteen tiiveyttä. Painokairausmenetelmä on pohjoismaisten maalajien ominaisuuksien tutkintaan soveltuva, alun perin ruotsalainen menetelmä. Lisäksi padon maa-aineksesta otetaan näytteitä eri syvyyksiltä, joista tutkitaan rakeisuus laboratorio-olosuhteissa.

Teijon kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Patojen tulevien korjaustoimenpiteiden jälkeen on mahdollista, että muun muassa Sahajärven rannalla sijaitseva Fleminginpato liitetään osaksi kansallispuiston virallisia reittikokonaisuuksia.