Salo aikoo ruopata veneväylän Salonjoelta Kirjakkalanselälle

0

Salon kaupunki varautuu ruoppaamaan veneväylän Kirjakkalanselältä Salonjoelle asti.

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt Kalle Räikkeen (kok.) esityksestä, että kaupunki hakee Kirjakkalanselän ja Vuohensaaren välisen osuuden muuttamista väyläluokka 5:stä kuutosluokkaan, jolloin se täyttää nykytilanteessa syvyysvaatimuksen myös matalan veden aikana.

Itse ruoppaus vaatii vesilain mukaisen luvan, ja lupahakemuksen käsittely kestää pitkään. Ruoppausmassoille pitää löytää myös sopiva läjityspaikka.

Kaupunki käynnistää nyt ruoppausprosessin, ja työ tehdään, kun siihen on saatu luvat ja rahoitus. Tavoitteena on ruopata kaupungin vastuulla oleva väyläosuus Kirjakkalanselältä Vuohensaareen 1,9 metrin venereitiksi. Tarvittaessa ruopataan myös väyläosuus Vuohensaaresta Sokerisillalle.

Räikkeen esityksestä päätökseen lisättiin myös, että kaupunki seuraa väylien riittäviä kulkusyvyyksiä tekemällä linjaluotauksia soveltuvin väliajoin vastuullaan olevalla osalla. Tarvittaessa käynnistetään toimenpiteitä, joilla keskusta-alueen merellinen saavutettavuus turvataan.

Asiaa on selvitetty Salossa valtuutettu Osmo Fribergin (ps.) aloitteen takia. Friberg on toivonut Salonjoen virtauksen parantamista ja merellisen yhteyden mahdollistamista kaupunkiin myös tulevaisuudessa.