Salon luonnonmetsäsäätiö osti metsän, joka on harvinaisen valkoselkätikan reviiriä

0
Valkoselkätikka on yksi uhanalaisimmista metsälinnuistamme. Kuva: Heikki Willamo

Salon luonnonmetsäsäätiö on ostanut Suomusjärveltä pienen metsätilan, joka on ollut kolmen viimeisen vuoden ajan valkoselkätikan ydinreviiriä. Paikalla on tavattu auttavasti lentävä poikanen kahtena vuonna ja keväinen tikkapari tänä keväänä.

Alue on vanhaa valoisaa suuripuista sekametsää, jossa on runsaasti koivupökkelöitä sekä pysty- että maapuina. Alueella ei ole suoritettu hakkuita 50 vuoteen.

Metsälohko rajoittuu luonnonmetsäsäätiön jo aiemmin ostamiin pientiloihin, jotka myös ovat valkoselkätikalle soveliasta metsää. Uuden kaupan myötä alueelle muodostuu noin 17 hehtaarin suuruinen suojelukohde.

Valkoselkätikka on yhä yksi uhanalaisimmista metsälinnuistamme. Vuoden 2020 selvityksessä Varsinais-Suomesta todettiin vain kolme pesintää, joista yksi oli juuri nyt suojelulla reviirillä.

Metsälle oli jo laadittu hakkuusuunnitelma. Säätiö onnistui kuitenkin neuvottelemaan maanomistajan ja metsäyhtiö UPM:n kanssa suojelun toteuttamisesta.

Salon luonnonmetsäsäätiö on hankkinut kaikkiaan kymmenen pientä suojelualuetta Salon alueelta, yhteispinta-alaltaan noin 30 hehtaaria.