Someron kaupunki jatkaa nykyisellä veroprosentilla – vuoden 2023 rahoitukseen liittyy epävarmuutta

0
Someron kaupunki aikoo pitää ensi vuonna tuloveroprosentin nykyisessä 20,50:ssä. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Someron kaupunki pitää ensi vuonna tuloveroprosentin ennallaan. Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentti säilytetään nykyisessä 20,50:ssä.

Myös kiinteistöveroprosentit ovat pysymässä kaupunginhallituksen esityksen mukaan ennallaan. Yleinen kiinteistövero on Somerolla tällä hetkellä 0,93, vakituisen asuinrakennuksen vero 0,41 ja vapaa-ajan rakennuksen vero 0,93 prosenttia. Voimalaitosrakennuksista ja -rakennelmista peritään 3,10 prosentin kiinteistöveroa.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että on valmistelemassa kaupunginhallitukselle ensi vuodelle talousarvioehdotusta, jossa vuosikate olisi noin 2,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen hallintokunnille aiemmin antamassa budjettiraamissa tulojen ja toimintamenojen erotus oli noin 3 miljoonaa euroa.

Hallintokuntien tekemien talousarvioesitysten mukaan vuosikate laskisi selvästi raamin alle, sillä lautakuntien esitykset ylittävät raamin toimintamenot miljoonalla eurolla. Suikkanen karsii lautakuntien esityksiä.

Suikkanen katsoo kaupungin taloutta jo myös ensi vuotta kauemmaksi. Hän huomauttaa, että vuoden 2023 valtionosuusrahoitukseen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä.

– Tämä lisää riskiä siihen, että nykyisen veroprosentin mukainen rahoitus saattaa osoittautua riittämättömäksi vuonna 2023, Suikkanen toteaa.

Suikkanen jatkaa, että toisaalta Kuntamaisema Oy:n kanssa tänä vuonna tehty talousselvitys osoittaa, että erityisesti sivistyspalveluihin liittyvillä rakennemuutoksilla on saavutettavissa huomattavia kustannussäästöjä tulevina vuosina.