Someron sivistyslautakunta siirsi koulupäätöstä – lautakunta palaa asiaan yleisötilaisuuden jälkeen

2
Sivistysjohtaja on esittänyt keskustassa sijaitsevan Kirkonmäen koulun lopettamista lähivuosina, mutta tarkempaa vuotta ehdotuksessa ei ole. Koulussa on tällä hetkellä 125 oppilasta. Kuva: SSS/MARKO MATTILA

Someron sivistyslautakunta ei ottanut vielä kantaa siihen, mitä alakouluille pitäisi tehdä. Lautakunta päätti, että se palaa alakoulujen ja päiväkotien tilanteeseen uudelleen yleisölle suunnatun keskustelutilaisuuden jälkeen. Keskustelutilaisuus pidetään 24. marraskuuta.

Lautakunta käsittelee oppimisympäristöselvitystä seuraavassa kokouksessaan joulukuussa.

– Totesimme, että keskustelutilaisuus voidaan hyvin järjestää oppimisympäristöselvityksen pohjalta. Tilaisuuden pohjaksi ei tarvita lautakunnan esitystä, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti huomauttaa.

Kotti toivoo, että poliittiset ryhmät löytävät tulevien viikkojen aikana yhteisen näkemyksen siitä, miten kouluasiassa edetään. Kotti korostaa, että koulujen pitäisi saada mahdollisimman hyvä työrauha tuleville vuosille.

– Meidän ei tarvitse tehdä nopeasti radikaaleja ratkaisuja. Lautakunnan henki oli sellainen, että nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen markkinoinnin eteen, jotta vaikeisiin päätöksiin ei jouduttaisi.

Kristillisdemokraattien Reima Anolin esitti, että lautakunta olisi palauttanut asian uuteen valmisteluun, mutta ehdotus ei saanut kannatusta.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm esitti lautakunnalle jatkokäsittelyn pohjaksi mallia, jossa Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkouluihin jätetään vain luokat 1–2. Oinasjärveltä ylempien luokkien oppilaat siirrettäisiin keskustaan Kirkonmäen kouluun ja Pitkäjärveltä Joensuun kouluun. Kyläkoulujen yhteyteen siirrettäisiin kylissä annettava päivähoito ja esiopetus nyt erillisinä toimivista Somerniemen Leppäkertun ja Pitkäjärven Sammalniityn päiväkodeista.

Kyläkoulujen keski- ja yläluokkien siirron lisäksi Mäkelä-Rönnholmin esitys pitää sisällään Kirkonmäen koulun lakkauttamisen. Näin keskustaan jäisi vain Joensuun koulu. Tämä merkitsisi sitä, että Kiiruun koulusta tulisi yhtenäiskoulu, jossa olisi luokat 1–9:ään. Nyt Kiiruussa on vain luokat 7–9.

Mäkelä-Rönnholmin esityksessä ei ole mukana tarkkaa aikataulua eri vuosille. Ehdotuksen mukaan koulujen oppilasennusteet tarkistettaisiin vuonna 2023. Esitysten taustalla on oppilasmäärien lasku.

Somerniemi vetoaa kyläkoulujen puolesta

Somerniemen alueelta lähetettiin sivistyslautakunnalle useamman paikallisen yhdistyksen allekirjoittama vetoomus kyläkoulujen puolesta.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Somerniemi-Seura, Somerniemen kylätoimikunta, urheiluseura Somerniemen Veikot, Somerniemen VPK, Oinasjärven koulun vanhempainyhdistys Somerniemen Vanhemmat ja Suomen Punaisen Ristin Somerniemen osasto. Yksityishenkilöistä vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Somerniemen vapaa-ajan asukas kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) ja viime valtuustokaudella kaupunginvaltuustoon ja sivistyslautakuntaan kuulunut Juha Wiskari (kok,).

Vetoomuksessa korostetaan kyläkoulujen arvoa turvallisena ja viihtyisänä oppimisympäristönä. Samalla painotetaan koulujen merkitystä kylille, sillä kyläkouluissa eri-ikäiset voivat harrastaa ja opiskella yhdessä.

Vetoomuksen allekirjoittajat huomauttavat, että kyläkoulu tarjoaa lapsille kohtuullisen mittaisen koulupäivän ilman tuntien koulukuljetuksia. Samalla nostetaan esille huoli tulevien koulumatkojen pituudesta, jos kyläkouluja supistetaan: ”Tällä hetkellä pienen lapsen 12 kilometrin koulumatkaan kuluu aikaa 1 tunti 10 minuuttia. Entä kun pituus muuttuu kaksinkertaiseksi, miten paljon aikaa silloin kuluukaan”, vetoomuksen allekirjoittajat kysyvät.

Juuri julkaistu oppimisympäristöselvitys saa osakseen kritiikkiä. Vetoomuksen tekijät huomauttavat, että selvityksessä ei otettu kantaa koulukuljetusten järjestämiseen eikä niiden kustannuksiin. Samalla kaivataan tietoa siitä viime vuosien oppilasennusteiden toteutumisesta.

Vetoomuksessa palataan myös kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien tunnelmiin ja päättäjien vaalikoneessa antamiin vastauksiin.

Vaalikoneen kysymykseen kyläkoulujen merkityksestä Someron elinvoimalle vastasi 68 prosenttia Someron kuntavaaliehdokkaista.

Vastausten mukaan 95 prosenttia keskustan ehdokkaista ja 92 prosenttia kokoomuksen ehdokkaista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että kyläkoulujen säilyttäminen on välttämätöntä Someron elinvoiman säilyttämiseksi. Muiden puolueiden ehdokkaista lukema oli sata prosenttia.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Koulu on osa kaupungin mainetta
2 vuotta sitten

Hyvä päätös. Mikäli kouluja lakkautetaan, se antaisi laajalle alueelle viestin, ettei lapsiperheiden kannata muuttaa Somerolle. Asukasluvun kehitystä ajatellen kaupungin johdon ja kuntapoliitikkojen tulisi nyt kehittää koulut ja esikoulut huippukuntoon, jotta Somero olisi houkutteleva muuttokohde lapsiperheille ja sellaisiksi aikoville.

Hokkuspokkus
2 vuotta sitten

Vaikea on päätöksiä tehdä Somerolla. Mitään ei saisi muuttaa, ei lakkauttaa kouluja ei varhaiskasvatusta eikä veroprosenttiakaan saisi nostaa. Tuntuu, että somerolaiset kuvittelevat kaupungin kassan olevan pohjaton.

Sote siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnille, eikä kunnille jää kuin varhaiskasvatus ja koulut. On mahdotonta pitää kaikkea pystyssä näillä resursseilla, kun väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee.