Totin luontopolku pois käytöstä Teijon kansallispuistossa – alueella karsitaan puustoa ja kunnostetaan huoltotietä pian alkavia patotutkimuksia varten

0
Kulku Totin luontopolulla ja Fleminginpadon ympäristössä on kielletty. Alueella kunnostetaan huoltotietä ja karsitaan puustoa. Patokairaukset alkavat parin viikon kuluttua. Kuva: Okko Salo.

Teijon kansallispuistosta suljetaan alueita patotutkimusten vuoksi.

Tutkimukset keskittyvät aluksi Sahajärvellä sijaitsevalle Fleminginpadolle. Teijontien varteen ja padon ympäristöön ripustetaan varoitus- ja työmaakylttejä, ja patorakenteiden kairaustyöt alkavat noin parin viikon kuluttua.

Fleminginpadolle vievän huoltotien pohjaa vankistetaan, sillä se on rakennettu aikoinaan hevosia varten.

– Tien on kestettävä mittauslaitteiden ja raskaan kaluston kuljetuksia, Metsähallituksen puistomestari Petri Loikkanen toteaa.

Kunnostustöitä tehdään osin Totin luontopolkuun kuuluvalla reitillä. Tämän vuoksi luontopolku joudutaan sulkemaan suurimmaksi osin Teijontien ja Sahajärven väliseltä alueelta.

– Luontopolku pyritään avaamaan, kunhan huoltotien parannus on valmistunut, Loikkanen vakuuttaa.

Huoltotien varrelta ja padon läheisyydestä tullaan karsimaan puustoa, minkä lisäksi padon lähellä sijaitsevan ohivirtauskanjonin ylle rakennetaan väliaikainen silta.

– Myös kanjonisillan on kestettävä raskasta kalustoa, Loikkanen huomauttaa.

Kulku Fleminginpadolle kielletään alustavien kuntotutkimusten ajaksi, sillä padon maa-aineksessa on havaittu painaumia.

– Tahattomilta jalan lipsumisilta halutaan välttyä. Pato on suljettu ainakin marraskuun ajan, Loikkanen arvioi.

– Mikäli käy ilmi, että patoa on syytä korjata perusteellisemmin, se pysyy suljettuna pidempään, hän lisää.

Metsähallituksen ja insinööritoimisto Maveplan Oy:n muodostama asiantuntijaryhmä tutkii Fleminginpadon lisäksi myös kahden muun kansallispuiston alueella sijaitsevan padon kunnot. Voimalaitospato sijaitsee Fleminginpadon tapaan Sahajärvellä ja Kirjakkalan pato Hamarijärvellä.

Alustavan aikataulun mukaan töiden uskotaan kestävän ensi syksyyn saakka.