Hallinto-oikeus hylkäsi Jari Niemelän valituksen – Jussi Mattilan valinta sosiaali- ja terveysjohtajaksi ei rikkonut lakia. Niemelä ei aio valittaa.

2
Jari Niemelä aikoo tyytyä Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Niemelä työskentelee tällä hetkellä Salon kaupunginlakimiehenä.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Salon kaupunginlakimies Jari Niemelän valituksen Salon sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinnasta. Hallinto-oikeus toteaa, että Salon kaupunginhallitus ei ole rikkonut lakia eikä Niemelää ole valinnassa syrjitty.

Hallinto-oikeuden mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinta perustui etukäteen vahvistettuihin valintaperusteisiin ja viran tehtäviin. Oikeus katsoo, että hakijoita vertailtiin eri vaiheissa tasapuolisesti ja objektiivisesti.

Kaupunginhallitus valitsi viime vuoden huhtikuussa kaupungin uudeksi sote-johtajaksi Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan äänin 9–4. Kakkoseksi jäänyt Niemelä teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuun alussa. Niemelä valitti hallinto-oikeuteen.

Niemelä kertoo, ettei pyydä korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa, vaikka ei olekaan tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen.

Niemelä huomautti valituksessaan, että kaupunginhallitus ylitti sosiaali- ja terveysjohtajan valinnassa toimivaltansa. Niemelä totesi tulleensa ansioituneimpana hakijana syrjäytetyksi, mistä syystä kaupunginhallituksen päätös oli hänen mukaansa lainvastainen.

Aiemmin apulaiskaupunginjohtajana työskennellyt Niemelä katsoi, että hakijoiden ansiovertailua ei laadittu tasapuolisesti. Niemelä koki tulleensa valinnassa syrjityksi, koska joutui tekemään apulaiskaupunginjohtajana toimielimille vaikeitakin ehdotuksia esimerkiksi koulujen ja päiväkotien lakkautuksista.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset, muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät. Oikeus huomauttaa, että työnantajalla on näissä rajoissa oikeus painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista.

Hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginhallitus on voinut virkaa täyttäessään painottaa sote-alan toimintaympäristön tuntemusta. Hallitus on siten voinut ottaa tältä osin Mattilan eduksi huomioon tämän monipuolisen kokemuksen erilaisista organisaatioista ja tehtävistä sekä perehtyneisyyden sosiaali- ja terveystoimen eri osa-alueisiin.

Hallinto-oikeus toteaa ansiovertailusta ilmenevän, että Niemelän työssään osoittamaa onnistumista esimerkiksi Salon sairaala -hankkeen johtamisessa ei ole sivuutettu. Oikeus muistuttaa samalla, että hakuilmoituksessa ei nimenomaisesti edellytetty kokemusta laajojen hankkeiden johtamisesta. Myöskään kokemusta esittelijänä toimimisesta ei edellytetty, vaikka sosiaali- ja terveysjohtaja toimiikin sosiaali- ja terveyslautakunnassa esittelijänä.

Hallinto-oikeuden mukaan myös hakijoiden henkilökohtaisessa arvioinnissa on voitu painottaa Mattilan osoittamia erittäin vahvoja vuorovaikutustaitoja ja ristiriitojen käsittelytaitoja.

Turun hallinto-oikeuden käsittelyssä on edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan virkaa koskeva Jussi Mattilan valitus. Kaupunginhallitus purki marraskuussa 2020 Mattilan virkasuhteen koeajalla. Päätös syntyi äänin 6–7. Mattila valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Mattilan jälkeen Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vt. johtajana on toiminut Kemiönsaaren entinen kunnanjohtaja Anneli Pahta.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hyvää uutta vuotta
1 vuosi sitten

En lakkaa hämmästelemästä Salon johtamisen henkilövalintojen vaikeutta. Mutta näin toteutuu historian hillitsevä demokratia, kun kansa saa leipää ja sirkushuveja.

Silti toivon rauhallista uutta vuotta ja voimia päättäjille, jotka paikkansa ansainneet.

Olli P.
1 vuosi sitten

Tästä päätellen Mattilan valitus menee läpi, hyvä niin.