Salon kaupunginhallitus päättää lietesopimuksesta, jonka vesilaitos hylkäsi

1

Lietesopimuksen käsittely Salon kaupunginhallituksessa jatkuu. Hallitus päätti maanantaina käyttää otto-oikeutta päätökseen, jonka Liikelaitos Salon Veden johtokunta teki asiasta marraskuun lopulla.

Johtokunta ei hyväksynyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) kanssa neuvoteltua sopimusta saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottamisesta ja käsittelystä Salon keskusjätevedenpuhdistamolla.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen esitti johtokunnalle sopimuksen hyväksymistä. Se kuitenkin hylättiin äänin 4–3. Hylkäämistä esittivät Jari Laine (liik.) ja Ralf Hellsberg (kok.).

Perusteena hylkäämisesitykselle oli sopimuksen kohta, jossa todetaan, että ”LSJH osoittaa kuljetusyritykselle vastaanottopaikan kunnan järjestämisvastuulla olevalle lietteelle ja sopii vastaanoton periaatteista kuljetusyrityksen kanssa”. Hylkäämisesityksen mukaan kohtaan sisältyy ”tulkinnanvaraisuus vastaanottopaikan määräytymisestä”.

Sopimus tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vielä joulukuun aikana.

Asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimusta on käsitelty kaupunginhallituksessa toistuvasti neljä vuotta. Tämän vuoden tammikuussa hyväksyttiin määräaikainen sopimus, joka on voimassa vuoden loppuun.

Vastustusta Salossa ovat aiheuttaneet uudet taksat, jotka nostivat jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta lietteestä perittävää hintaa.

Taksoista päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa taas sovitaan siitä, saako puhdistamo ottaa vastaan lietettä.

LSJH on kuntien omistama yritys. Jätehuoltolautakunta on kuntien yhteinen lautakunta.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Peruslaskelmia
1 kuukausi sitten

Eiköhän tuo ole syytä hyväksyä. LSJH:n alueella on yli 30.000 kiinteistöä jotka ei ole jätevesihuollon piirissä. Ja jokainen maksaa jatkossa järjestetylle kuljetuksen yhteydessä ylimääräistä käsittelyrahaa. Vaikka sen osuus olisi vain 30 euroa niin 30×30000 tekee jo miljoonatulon. Ja tuo summahan tulee nykyisten jätevalistusmaksujen lisäksi.